STWÓRZMY RAZEM WIZJĘ SYCOWIC

Unijny program

źródło zdjęcia: nasza-klasa.pl

W latach 2007-2013 realizowany jest unijny program odnowy i rozwoju wsi. Celem tego programu jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, oraz promowanie obszarów wiejskich.

Program ten ma umożliwić rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, a także ma wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. Jest to szansa rozwoju w kierunku pożądanym przez mieszkańców, szansa na zatrzymanie na wsi przyszłych pokoleń oraz przyciągnięcie do niej nowych mieszkańców. Czytaj więcej…

© sycowice.net, 2012 - polska wieś, życie na wsi, wojenne opowiadania historyczne