Co w gminie piszczy…

Co w gminie piszczy

źródło zdjęcia: sxc.hu

A w gminie gorący okres, bo zbliża się najważniejsza, w moim przekonaniu, sesja – sesja na której radni przyjmują ( lub nie) budżet na następny rok. Podczas prac w Komisjach problemowych w ( tj. w Społecznej, Technicznej i Budżetowej) radni zgłosili kilka propozycji, między innymi zakup samochodu dla straży miejskiej oraz wydzielili z budżetu dodatkową kwotę ok. 14000 zł na prace porządkowe – utrzymanie zieleni na terenie sołectw. Burmistrz z kolei zgłosił uchwałę znoszącą dopłaty gminy do opłat za wodę i ścieki. A tak w ogóle, to budżet szykuje się bardzo skromniutki – nie ma ani grosza na remonty dróg gminnych ani na rozpoczęcie prac związanych z kanalizacją na Zaodrzu, ani na rozpoczęcie remontu budynku byłej stołówki, co było ujęte w uchwale zebrania wiejskiego sołectwa Nietkowice – a tu potrzeba przecież setek tysięcy… Czytaj więcej…

Poznajmy się i działajmy razem… ku radości naszych milusińskich

urządzenie placu zabaw w miejscowości Nietkowice

źródło zdjęcia: Paulina Gajna

W końcu nadszedł upragniony i długo wyczekiwany dzień. 27. 04. 2011 roku Gmina Czerwieńsk w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem złożyła fachowo skonstruowany przez podinspektora Tomasza Pietruszkę wniosek projektowy pt. „Poznajmy się i działajmy razem – urządzenie placu zabaw w miejscowości Nietkowice”. Został on pozytywnie rozpatrzony. W ten oto sposób 12.06.2012 r. Gmina Czerwieńsk podpisała z Samorządem Województwa Lubuskiego umowę na budowę placu zabaw obok Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowicach. Ku wielkiej radości wszystkich milusińskich 03.09.2012 roku rozpoczęto instalowanie urządzeń zabawowych. O nowej inwestycji z dyrektor ZEAO Danutą Tomaszewską rozmawia Paulina Gajna Czytaj więcej…

Absolutorium budżetowe dla burmistrza Czerwieńska za 2011 rok

Absolutorium budżetowe

źródło zdjęcia: sxc.hu

27 czerwca 2012 roku odbędzie się w Czerwieńsku kolejna sesja Rady Miasta, na której odbędą się, między innymi, dwa głosowania nad uchwałami dotyczącymi:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

2. udzielenia Burmistrzowi Czerwieńska absolutorium za rok 2011.

Instytucja „absolutorium budżetowego” dla wójta (burmistrza) gminy, czy też prezydenta miasta jest pewnego rodzaju wyrazem udzielenia zaufania dotychczasowemu włodarzowi – tak według mnie należałoby to rozumieć; definicja za wikipedią to: „akt prawny dokonany przez radnych, oznaczający stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego”, jakim w naszym przypadku jest burmistrz. Czytaj więcej…

Dni Czerwieńska

Dni Czerwieńska

źródło zdjęcia: Jolanta Matuszkiewicz

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Sycowic do uczestnictwa w tegorocznych Dniach Czerwieńska, które odbędą się w dniach 25 – 27 maja. Głównym organizatorem wydarzenia jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury. Projekt jest współfinansowany przez EFRR w ramach PO Polska – Saksonia. Intencją organizatorów jest nie tylko dostarczenie rozrywki ich uczestnikom i odbiorcom, ale także promowanie twórczości artystycznej naszej społeczności, krzewienie kultury fizycznej, integracja środowisk lokalnych oraz partnerskich z zaprzyjaźnionymi gminami w Niemczech: Rothenburg i Drebkau.

Nasza oferta programowa, którą w szczegółach prezentujemy na załączonym plakacie jest bardzo urozmaicona; każdy znajdzie coś dla siebie. Czytaj więcej…

XII Sesja z dnia 29 lutego 2012 roku

Co słychać Panie Burmistrzu

źródło zdjęcia: sxc.hu

Co słychać Panie Burmistrzu?

Myślę, że Sesja ta PRZEJDZIE DO HISTORII, a to głównie z powodu wystąpienia w punkcie INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH Radnego Pana Cezarego Wocha – patrz załącznik „Wystąpienie Radnego”. Uważam, że mieszkańcy Naszej Gminy powinni być na bieżąco informowani, co „w gminie piszczy” tym bardziej, że protokoły z posiedzeń sesyjnych mogą być publikowane na oficjalnych stronach Urzędu ( bip.czerwiensk.pl) dopiero po zatwierdzeniu protokołu na następnej Sesji, a to może trwać ok. 2 miesiące!

Wystąpienie naszego Kolegi dlatego zasługuje na upublicznienie, ponieważ po RAZ PIERWSZY Radni, oraz zaproszeni goście mogli usłyszeć na Sesji opinie Radnego na temat zachowania Pana Burmistrza, nie zawsze godnego tego stanowiska – powiem wprost: zachowania te są CHARAKTERYSTYCZNE DLA MOBBINGU! Czytaj więcej…

Interpelacje, interpelacje…

promy

źródło zdjęcia: wikipedia.org

Po raz pierwszy prezentujemy czytelnikom sycowice.net interpelacje Radnego po to, aby przybliżyć zakres podejmowanych problemów dotyczących Zaodrza.

Nie jest to cała paleta spraw prezentowanych przez Zaodrzańskich Radnych na Komisjach czy sesjach Rady Miejskiej w Czerwieńsku, lecz jedynie takie małe zerknięcie przez przysłowiową „ dziurkę od klucza” na „kuchnię Radnego”.

Mam nadzieję, że zachęci ono do zgłaszania Radnym istotnych dla nas wszystkich spraw do rozwiązania. Poniższe interpelacje będą wygłoszone na czerwcowej sesji Rady Miejskiej i na każdą z nich Radny dostanie pisemną odpowiedź. Czytaj więcej…

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Czerwieńsku

źródło zdjęcia: Cezary Woch

W dniu 29 listopada 2010 roku w wyborach samorządowych w gminie Czerwieńsk, wybrano 15 Radnych którzy w najbliższej kadencji będą stanowić o najważniejszych sprawach w naszej Gminie.

Część z nich to Radni z dużym doświadczeniem wyniesionym z poprzednich kadencji, ale znaczny odsetek to ludzie zupełnie nowi którzy wniosą do Rady Miejskiej nowe spojrzenie i nowy punkt widzenia na nasze codzienne problemy.

Miejmy nadzieję, że zgodna współpraca całej piętnastoosobowej grupy wniesie wiele dobrego dla naszych małych Ojczyzn. Ze swojej strony postaramy się na sycowice.net przybliżyć problemy którymi będzie zajmować się Rada Miejska po to, aby każdy z nas miał szanse na skomentowanie sposobu aktualnie rozwiązywanych i podnoszonych problemów. Czytaj więcej…

O LOKALNYM MEDIUM, czyli gazetce „U NAS”

Gazeta U nas

źródło zdjęcia: sxc.hu

Gazeta, która ukazuje się od 1989 roku i w jednym z jej pierwszych numerów zamieściłem moje uwagi o problemach naszego Zaodrza. Od wielu lat nie jest ona rzeczywistym forum do wymiany myśli, a stała się po prostu tubą propagandową aktualnej władzy: choć jest to tzw. organ Rady Miejskiej( a więc radnych gminy!), to nie wiedzieć dlaczego, w zespole redakcyjnym- wraz z naczelnym! – brak radnych! Wszelkie negatywne , lub niezgodne „z linią władzy” opnie są od razu torpedowane głównie przez naczelnego. Burmistrz ma w każdym wydaniu przeprowadzony piękny wywiad z naczelnym, w których to wywiadach Pan Burmistrz robi sobie co miesiąc autoreklamę. A każdy radny, jak zdążyłem zauważyć, ma „gwarantowany” jeden wywiad na kadencję=4lata! Czytaj więcej…

AROGANCJA (obecnych 2006-2010) WŁODARZY GMINY CZERWIEŃSK – c.d.

Gmina Czerwieńsk

źródło zdjęcia: sxc.hu

Teraz napiszę o najbardziej bulwersującej sprawie, którą od samego początku jej ujawnienia, tj. od lutego 2010 roku, próbuje się zamieść pod dywan. Otóż w lutym 2010 roku światło dzienne ujrzała ta oto faktura.Wyjaśnię, że wspólnie z radnym Sycowic G. Rychwalskim zgłaszaliśmy jesienią 2007roku problem uciążliwego dla środowiska wyrzucania śmieci do okolicznych lasów. Wiedzieliśmy, że część tych śmieci Zakład Komunalny wywiózł w roku 2008. Skierowałem do Burmistrza Czerwieńska interpelację z zapytaniem gdzie i kiedy wykonano prace wymienione w tej fakturze. W terminie otrzymałem odpowiedź, jako Informacja Uzupełniająca, podpisaną przez Prezesa Pomak; z Informacji tej wynika, że wymienione działki zostały posprzątane w okresie czerwiec- październik 2009. Czytaj więcej…

Jolanta Matuszkiewicz – Twoja kandydatka do Rady Powiatu Zielonogórskiego

Jolanta Matuszkiewicz

źródło zdjęcia: Jolanta Matuszkiewicz

Szanowni Państwo,
jestem absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie ukończyłam dwa kierunki: zarządzanie z marketingiem oraz ekonomię. Aktualnie jestem słuchaczką studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w zakresie zarządzania w administracji publicznej. Od prawie pięciu lat kieruję Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czerwieńsku.

W tym czasie powstało wiele nowych inicjatyw, a nasz Dom Kultury znany jest w Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr jako jedna z najbardziej aktywnych instytucji pozyskujących środki unijne na projekty kulturalne. Moja praca to moja pasja, ale jej ocena należy do Was, drodzy Państwo. Czytaj więcej…

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.