- sycowice.net - https://sycowice.net -

Odpowiedź na interpelację

droga 009 źródło zdjęcia: Cezary Woch

"P O M A K Czerwieńsk 2016-07-13 SZANOWNY PAN CEZARY WOCH RADNY RADY MIEJSKIEJ w CZERWIEŃSKU 66-100 SYCOWICE ODPOWIEDŻ NA INTERPELACJĘ W dniu 29.09.2016 roku w czasie obrad Rady Miejskiej Miasta Czerwieńsk Pan Radny Cezary Woch złożył interpelację o treści. (cyt.) „W związku z systematycznym brakiem wody w miejscowości Sycowice w dni upalne, proszę o zwrócenie się do Spółki POMAK o zdiagnozowanie sytuacji i zobowiązanie Jej do działań naprawczych”. Ustnej odpowiedzi na złożoną interpelację w czasie obrad Sesji w dniu 29 czerwca 2016 roku udzielił Panu Radnemu Prezes Zarządu Spółki POMAK. Uzupełniając wypowiedź ustną Zarząd POMAK sp. z o.o. w Czerwieńsku jako zarządzający i eksploatujący siecią wodno – kanalizacyjną w gminie Czerwieńsk uprzejmie wyjaśnia, że z ujęcia wody w Nietkowicach zasilane w wodę są miejscowości Nietkowice, Będów, Sycowice i Bródki. Powodem braku wody w miejscowości Sycowice w ostatnich dwóch miesiącach były: w dniach 08 -09 maja br. awaria szafy sterującej, awarię usunięto 10.05.2016 roku, oraz awaria przesyłowej sieci wodociągowej w miejscowości Bródki, którą to usunięto w dniu 25 czerwca br. Rodzaj uszkodzenia, a co za tym idzie miejsce wycieku wody w Bródkach był trudny do zidentyfikowania, urządzenia pomiarowe zainstalowane na ujęciu wody analizujące ilości rozbioru wody przez mieszkańców nie stwierdziły początkowo drastycznych zmian rozbioru wody. Po usunięciu awarii dostawy wody mieszkańcom odbywają się bez zakłóceń. Ujęcie wody w Nietkowicach zgodnie z operatem i pozwoleniem wodno prawnym posiada zatwierdzone decyzją Wojewody Zielonogórskiego z dnia 1 października 1976 roku zasoby eksploatacyjne w wysokości 36 m³/h. Woda wydobywana jest z dwóch studni z głębokości 20,5 i 21,0 metrów. Na podstawie wznowionego operatu wodno prawnego ważnego do 21 stycznia 2034 roku zezwala się na eksploatację ujęcia wodnego na poziomie 12,0 m³/ h, jak zatem widać ujęcie eksploatowane jest jedynie w 33%. Średnia ilość wody zużywanej przez mieszkańców miejscowości zasilanych z ujęcia w Nietkowicach wyniosła w latach 2010 -2014 3,47 m³/h. W okresie poprzedzającym sygnalizowany przez Pana Radnego brak wody w Sycowicach Spółka nie posiadała informacji o problemach z ilością wody dostarczanej jej mieszkańcom, aczkolwiek w czasie dość odległym po zgłoszeniu niedogodności i uwag przez naszych kontrahentów problemy z dostawą wody Spółka rozwiązywała. Ponadto w miesiącu sierpniu br. Spółka POMAK dokona kompleksowego przeglądu SUW łącznie z wydobyciem i konserwacją pomp głębinowych".

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Tomasz Frąckowiak

3 Comments (Open | Close)

3 Comments To "Odpowiedź na interpelację"

#1 Comment By Cezary On 18-07-2016 @ 00:02

Odpowiedź na interpelację umieściłem w tej właśnie formie, ponieważ skan oryginalnego dokumentu byłby mało czytelny. Dziękuję Panu Prezesowi za rzetelne wyjaśnienie sprawy. Mam jednak pewne zastrzeżenie co do braku informacji powziętej przez Spółkę, a dotyczącej perturbacji z dostawami wody. Otóż zarówno ja jak i mieszkańcy Sycowic, awarie zgłaszamy nie do Prezesa POMAKU, Burmistrza, czy Starosty, lecz do personelu technicznego odpowiedzialnego za nadzór nad ujęciem wody. Być może szwankuje obieg informacji i należy z tego wyciągnąć stosowne wnioski. Uwagę tą weźmiemy jednak pod uwagę na przyszłość. Dziękuję również Pani Bernadecie Zgorz i Pani Elżbiecie Szwal, za przybycie na Sesję Rady Miejskiej i wspieranie mnie swoją obecnością między innymi w zakresie złożonych interesujących interpelacji. Pomimo panujących bardzo trudnych warunków atmosferycznych, obie Panie wykazując obywatelską postawę i troskę o nasze wspólne dobro, zadały sobie trud dojechania do Czerwieńska. Miały również okazję zobaczenia w jaki sposób odbywają się obrady Rady Miejskiej i jakie problemy są tam poruszane. Mam nadzieję, że z tego pobytu wyciągnęły właściwe wnioski…. . Szkoda tylko, że nie zabrały głosu, przedstawiając własną wizję rozwoju Gminy i Sycowic, na co oczekiwał zarówno Pan Przewodniczący jak i Radni Rady Miejskiej… .

#2 Comment By Jan On 11-08-2016 @ 07:58

Dlaczego w nagłówku jest data wrześniowa 29.09 2016 ?:-).

#3 Comment By Cezary On 11-08-2016 @ 09:09

Jest to oczywisty błąd pisarski ze strony POMAK-u…. 🙂