Drukuj artykuł Drukuj artykuł

PISMO

z17763337QSijpkes-tlumaczy--ze-tworzac-program--Dobry-sasiad

źródło zdjęcia: darmowe zdjecia

Czerwieńsk, dnia 26.01.2015 r.

Radny Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Cezary Woch

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, osoby starsze obejmuje wsparciem z formie usług opiekuńczych oraz kierowania i finansowania pobytu w domach pomocy społecznej, ale też w formie zasiłków celowych i okresowych. Usługami opiekuńczymi w roku 2014 objęto 10 osób, w różnym wymiarze godzin (w zależności od potrzeb osoby starszej). W Domach Pomocy Społecznej przebywało 19 osób skierowanych przez OPS na pobyt stały całodobowy z uwagi na konieczność pomocy osób drugich w codziennym ich funkcjonowaniu.

Potrzeby osób starszych są ogromne, ale największą trudnością są problemy zdrowotne, a co za tym idzie finansowe. Osoby starsze w przeważającej większości mają tak niskie świadczenia emerytalne lub rentowe, że nie zabezpieczają wszystkich ich potrzeb, czyli zakupów leków, w okresie zimowym nie są w stanie poradzić sobie z zakupem opału. Równie odczuwalna jest potrzeba bliskości, zainteresowania, wysłuchania. W związku z powyższym OPS osobom starszym oferuje pomoc w zakresie ustaw, których zadania są realizowane, czyli wypłaca się zasiłki i przyznaje pomoc rzeczową w postaci opału.

Trudno określić granice starości, bo w dzisiejszych czasach jest to kwestia indywidualna, jednakże na potrzeby tejże informacji przyjęto, że osoba starsza to ta powyżej 60 roku życia. Na tej podstawie ustalono następujący stan:

Lp. Miejscowość Kobiety Mężczyźni
Ogółem w tym korzystające ze wsparcia OPS Ogółem w tym korzystający ze wsparcia OPS
1. Czerwieńsk 536 12 374 13
2. Będów 42 2 22 1
3. Boryń 6 0 5 0
4. Bródki 29 0 17 0
5. Dobrzęcin 9 0 11 1
6. Laski 66 1 52 4
7. Leśniów Mały 28 1 27 2
8. Leśniów Wielki 74 1 51 5
9. Nietkowice 80 3 67 7
10. Nietków 166 4 100 8
11. Piaśnica 1 1 1 1
12. Płoty 120 2 96 0
13. Sudoł 16 1 11 0
14. Sycowice 31 1 27 3
15. Wysokie 21 0 18 3
16. Wyszyna 1 0 0 0
17. Zagórze 16 1 16 0
Razem 1,242 30 895 48

Osoby zainteresowane aktywnością społeczną skupiają się w Kołach Gospodyń Wiejskich, angażują się w działalność różnych grup zainteresowań, które funkcjonują w ramach oferty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku i działających w jego strukturach świetlicach.

Jednakże biorąc pod uwagę problem starzenia się społeczeństwa Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie rozwinąć możliwości i pobudzić drzemiący potencjał w osobach starszych, ponieważ starość nie musi oznaczać bierności, choroby, samotności, ale może skupiać się na realizacji pasji i marzeń w ramach aktywności społecznej. Dużą rolę w tym zakresie odrywać powinny organizacje pozarządowe, ponieważ to one mogą w głównej mierze pozyskiwać środki finansowe na realizację różnego rodzaju zadań. Dlatego też poczyniono kroki w celu nawiązaniu współpracy z jednym ze stowarzyszeń działających na terenie Gminy Czerwieńsk i w partnerstwie z nim przystąpiono do napisania projektu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wnioski w ramach ASOS składa się do dnia 2 lutego 2015 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku rozważa również możliwość napisania projektu systemowego w ramach POKL skierowanego na aktywizację społeczną osób starszych, jednakże na dzień dzisiejszy trudno jest orzec, na jakie działania Europejski Fundusz Społeczny będzie kładł nacisk w następnym okresie programowania. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku otwarci są na współpracę z lokalną społecznością i dołożą wszelkich starań, by wspierać i pobudzać aktywność społeczną mieszkańców, w tym osób starszych, jednak bardzo zależy nam na wsparciu, ponieważ wspólne działania przyniosą więcej korzyści, aniżeli działanie jednostkowe. Do tego, by poprawić jakość życia mieszkańców naszej Gminy potrzeba jest zapału i chęci do działania wszystkich osób działających na rzecz człowieka, m.in. organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń), jednostek pomocniczych Gminy (sołectwa), jednostek organizacyjnych Gminy (w tym szkoły), Radnych Rady Miejskiej, ale i samych mieszkańców, bo niczego nie zdołamy zrobić dla nich bez nich.

Należy pamiętać, że za rodziny i osoby zagrożone wykluczeniem społecznych nie jest odpowiedzialny tylko Ośrodek Pomocy Społecznej, ale całe nasze lokalne środowisko. To również mieszkańcy Państwa miejscowości, to dzieci chodzące do gminnych placówek oświatowych, to osoby starsze leczące się w placówkach zdrowia położonych na terenie Gminy. Za każdego człowieka mieszkającego na terenie Gminy odpowiedzialni jesteśmy wszyscy w równym stopniu, różni nas tylko zakres pomocy, jaką oferujemy. Ale łącząc siły i ucząc się współpracy możemy zrobić dużo więcej, aniżeli dając tylko zadania do wykonania i oczekując rezultatów.

Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska

Do wiadomości:
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

4 komentarze do artykułu “PISMO”

 1. Cezary

  Zgodnie z zapowiedzią publikuję odpowiedź Burmistrza Czerwieńska na moją interpelację dotyczącą problemu ludzi starych. Do czytelnika obu dokumentów należy ocena, czy odpowiedź wyczerpuje intencje interpelacji.

 2. Marek

  Nowa szansa dla seniorów. Senior-WIGOR. Rusza rządowy program dla osób starszych pow. 60 lat. Cel dzienne domy pobytów w gminach. Powstające z inicjatywy a także wyposażane i funkcjonujące zgodnie z wolą i potrzebami seniorów, wspieranych Gminnej Rady Seniorów. Gminy mogą już sporządzać aplikacje po środki rządowe.

 3. Marek

  http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/senior-wigor-rusza-program-dla-osob,9,0,1823241.html

  2015-06-08 18:02
  Senior-WIGOR. Rusza program dla osób starszych
  Jeszcze w tym roku ma powstać pierwsze sto placówek dziennego pobytu dla osób powyżej 60. roku życia. Do 2020 r. ma ich być ponad 1,2 tys. za 370 mln zł – poinformowała w poniedziałek premier Ewa Kopacz.

  Szefowa rządu rozmawiała w Warszawie z przedstawicielami Gminnych Rad Seniorów o programie Senior-WIGOR. – Jeszcze w tym roku będziemy uruchamiać pierwsze sto placówek dziennego pobytu dla ludzi powyżej 60. roku życia – powiedziała Kopacz na konferencji prasowej po spotkaniu.
  – Niezależnie od tych stu powstanie do roku 2020 ponad 1,2 tys. takich domów dziennego pobytu dla seniorów – dodała.
  Kopacz relacjonowała, że rozmawiała z seniorami o tym, by „nie uszczęśliwiać” ich rządowym pomysłem. Przypomniała, że opieka nad seniorami jest zadaniem własnym gmin, które nie zawsze są w stanie to finansować. – Stąd dofinansowanie z budżetu państwa – zaznaczyła premier.

 4. Cezary

  Tak, słyszałem ten wywiad. Cel jak najbardziej szlachetny, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Dla mnie jest to manewr wyprzedzający przed spełnianiem obietnic wyborczych przez Prezydenta Dudę. Póki co, jest wiele niewiadomych. Dofinansowanie? Ale ile? Gminy „robią” bokami, wyskrobanie nawet 15-20% jest problemem.

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.