Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Problemy naszych seniorów

dependent-100343_640

źródło zdjęcia: dependent-100343_640

„Postępujące zmiany ekonomiczno społeczne, szybki postęp techniczno informatyczny, wzrost stopy życiowej , a także rozwój medycyny, przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego. Rezultatem tego jest szybszy wzrost liczby osób w podeszłym wieku, niż liczby osób nowo narodzonych. Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Do problemów zdrowotnych często dochodzą też złe warunki finansowe które ograniczają możliwości leczenia, regularnego odżywiania, zakupu leków itp. Pomimo, że osoby starsze są na ogół samodzielne ekonomiczne, to jednak ich komfort życia jest gorszy niż w innych krajach. W Polsce świadczenia społeczne nie są wysokie, a ponad połowa osób otrzymuje je na pograniczu, czy znacznie poniżej przeciętnej płacy w gospodarce narodowej. Badania i opinie osób w starszym wieku wskazują, że w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego są oni marginalizowani jako zbiorowość, czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia zawodowego i społecznego. Osoby starsze boją się nie tylko chorób i niepełnosprawności, ale także osamotnienia i nietolerancji. Ludzie starsi po wycofaniu się z życia zawodowego mogą spotykać się z utratą autorytetu w rodzinie i środowisku, a nagły nadmiar czasu wolnego, może okazać się bardzo trudny do zagospodarowania. W konsekwencji przyczynia się to do ograniczenia aktywności, jak również izolacji społecznej. Największym problemem społecznym ludzi starszych jest samotność, a bardzo często człowiek starszy znajduje się w niekorzystnej sytuacji we własnej rodzinie. W toku licznych i szybkich przemian przeobrażeniu ulega także model rodziny. Znikają rodziny dwu i trzypokoleniowe w których osoby starsze mogły liczyć na opiekę i zainteresowanie. Rodzina która w sferze emocjonalnej wypełniała całe życie seniora usamodzielniła się, często też umiera partner. Dotychczas nie liczono się z potrzebami wyższego rzędu osób z tej grupy społecznej, uważano, że zapewnienie warunków materialnych i opieki jest w zupełności wystarczające. Tymczasem starsi mają również takie potrzeby, niekiedy bardziej rozwinięte niż ludzie młodsi. Państwo zaspokaja niektóre z tych potrzeb np. powołując instytucje wspomagające kształcenie i rozwijanie zainteresowań wśród osób starszych. Są to twory formalne, jak Uniwersytety Trzeciego Wieku, oraz nieformalne, pozainstytucjonalne, w klubach seniora, kołach zainteresowań itp. Wiele osób nie nadąża jednak za postępującymi zmianami, oraz lęka się przyszłości, głównie cierpienia, niepełnosprawności, i śmierci. Starość wymusza wycofywanie się z różnych pól aktywności lub konieczność zastępowania ich innymi. W miarę przybywania lat, potrzeby człowieka się zmieniają, gdyż zmienia się perspektywa życiowa. Z jednej strony ogromnej wagi nabierają banalne sprawy dnia codziennego, a z drugiej pojawia się refleksja dotycząca przeszłości. Coraz częściej osoby starsze myślą o przyszłości i zbliżającym się końcu własnego życia” /wykorzystano fragmenty opracowania Bieck-Bełkot i Agnieszki Bieck/.
Biorąc pod uwagę narastającą rangę problemu, w dniu 30 grudnia 2014 roku zwróciłem się do Burmistrza Czerwieńska z następującą interpelacją.
„Na terenie naszej Gminy co jest potwierdzeniem trendu występującego w całym kraju, obserwuje się systematycznie narastający problem zwiększania się ilości ludzi starych. Można podzielić ich na dwie grupy:
– osób niedołężnych które muszą być umieszczane w domach opieki społecznej, na co Gmina będzie przeznaczać z czasem coraz większe środki finansowe,
– oraz osób w dość dobrym stanie zdrowia, które wytrącone z rytmu aktywności zawodowej dożywają w osamotnieniu swoich dni, często na marginesie życia i lokalnych społeczeństw.
Właśnie tą drugą grupą naszych mieszkańców chciałbym się szczególnie zainteresować. Z posiadanych przeze mnie informacji i wiedzy wynika, że istnieje pilna potrzeba przygotowania dla nich dziennego miejsca wspólnego pobytu, ze zorganizowanymi formami aktywności.
Z uwagi na konieczność zminimalizowania kosztów sugeruję, aby wykorzystać w tym celu świetlice wiejskie lub remizy OSP, a także autobusy szkolne. Jakkolwiek problem dotyczy całej Gminy, proponuję również w formie pilotażowej, rozwiązanie tego problemu w pierwszej kolejności na Zaodrzu”. Odpowiedź na tą interpelację opublikuję w następnym artykule.

Cezary Woch

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

4 Komentarze(y) do artykułu “Problemy naszych seniorów”

 1. Sergiusz

  Szanowny panie Cezary, artykuł jest poprawny. To sprawa „góry”, ona wszystko wie, tylko my jako Polacy dla niej jesteśmy obcy. Życzę dla Seniorów takim jak i ja kwitnącej nadzieją wiosny.

 2. Adam

  Witam, artykuł bardzo trafny jeżeli chodzi o sytuację Zaodrza a nawet całego kraju. Nasze społeczeństwo się starzeje i nikt tego raczej nie powstrzyma. Sami, teraz jeszcze piękni i młodzi za kilkadziesiąt lat będziemy w podeszłym wieku i będziemy potrzebować pomocy.
  Pomysł Pana Cezarego o przygotowaniu miejsca dziennego pobytu dla osób starszych w świetlicach albo remizach bardzo ciekawy. Byłoby to miejsce spotkań i rozmów naszych seniorów.
  Na takich spotkaniach warto też zrobić jakieś krótkie szkolenie z obsługi komputera i korzystania z internetu. I tutaj bardzo dobrym przykładem jest Pan Sergiusz, który śmiga w sieci aż się „kurzy”.
  Warto pomyśleć o założeniu koła/klubu emerytów. W wielu miejscowościach takie koła organizują ciekawe wycieczki i zajęcia. Albo na początku zgłosić się do jakiegoś już działającego w okolicy koła/klubu emeryta i z nimi nawiązać współpracę.

 3. Andrzej

  Polecam lekturę naszym samorządowcom. Zwłaszcza tym, którzy tylko biadolą, że społeczeństwo się starzeje, ale nie wdrażają żadnych rozwiązań!

  http://www.lubuskie.uw.gov.pl/…/Rzad_wesprze…/idn:13729.html

 4. Andrzej

  http://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Rzad_wesprze_samorzady_w_budowie_placowek_Senior-Wigor_zostalo_tylko_kilka_dni_na_udzial_w_konkursie/idn:13729.html

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł


3 × dziewięć =

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.