Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Gminne „Święto Odry – Czerwieńsk, Będów – 2014” w Będowie

Święto Odry

źródło zdjęcia: Cezary Woch

W letnią,wakacyjną niedzielę 6 lipca br. mieszkańcy gminy Czerwieńsk, spotkają się nad Odrą w Będowie a 7 lipca powitają doroczną flotyllę „ Flisu Odrzańskiego” organizowanego przez Ligę Morską i Rzeczną w Szczecinie ? Tu właśnie po raz drugi będziemy eksponować walory turystyczne, dziedzictwo kultury, tradycje turystyki odrzańskiej, Odrę i jej atrakcyjne otoczenie jako szansy na rozwój gospodarczy, dodatkowe źródła dochodów mieszkańców wsi nadodrzańskich gminy. Turystyka odrzańska to także konieczna zmiana nawyków i sposobu spędzania czasu wolnego. Odra dotąd kojarzona była z zagrożeniami. Nie z korzyściami. A przecież Odra jest naturalnym zbiornikiem wodnym nadającym się do uprawiania turystyki i sportów wodnych. Jest także ważnym, europejskim szlakiem turystycznym Berlin – Wrocław. Łączy również transportowo Śląsk z portami morskimi Szczecin – Świnoujście i innymi aglomeracjami Europy. Już aktualnie turyści wodni z Polski i Europy płynąc statkami turystycznymi, jachtami motorowymi, kajakami i jednostkami sportowymi, docierają Odrą i jej dopływami, jak dawniej, do najciekawszych zakątków na odrzańskim szlaku turystycznym. Po Odrze od 1 kwietnia do 31 października tego roku odbywają regularne rejsy spacerowe, turystyczne i czarterowe dwa lubuskie statki pasażerskie „ Laguna” i „ Zefir”. Powstała też na Odrze sieć przystani turystycznych w miastach, a do 2015 roku powstanie 10 i następnie do 2020 roku kolejna liczba przystani wiejskich. Odra i jej dopływy zaczynają nas bogcić. Muszą także bogacić mieszkańców wsi nadodrzańskich, których powstanie, rozwój, długa i bogata historia jest związana z Odrą . Gmina Czerwieńsk czynnie włączyła się w działania promujące Odrę a zmierzające do jej turystycznego zagospodarowania dla potrzeb mieszkańców nadodrzańskich miejscowości i turystów. Począwszy od 2007 roku w ramach dorocznego „ Flisu Odrzańskiego” w Nietkowie organizowano co roku „ Święto Odry” a w roku 2013 takie święto odbyło się w Będowie. A jak będzie w tym roku? Ważne spotkanie w sprawie Odry Turystycznej w Naszej Gminie Problematyka turystycznego zagospodarowania Odry w gminie Czerwieńsk zapisana jest w Strategii rozwoju Gminy.... i wiejskich planach Odnowy Wsi oraz w marzeniach wielu mieszkańców. Te marzenia i zapisy sprawdzone w przeszłości są nadal aktualne i pozostałyby martwe gdyby nie aktywność obywatelska.. Starania i działania rozumiejących problemy i podejmujących wysiłki, w ambitnym dążeniu do turystycznego zagospodarowania Odry i jej otoczenia tj.organizacji pozarządowych, Rad Sołeckich i Sołtysów wspieranych przez władze samorządowe, instytucje do tego powołane oraz sponsorów przynoszą efekty. Zmienia się nastawienie ludzi do problematyki odrzańskiej. Pożądane jest też wykorzystanie dostępnych funduszy i wsparcie wszelkich działań opartych na silnym kapitale społecznym. Współdziałanie w tym zakresie gwarantuje sukces.w dążeniu do celu. W dniu 28 marca br. w świetlicy wiejskiej w Będowie odbyło się spotkanie przedstawicieli sołectw gminy, liderów organizacji pozarządowych posiadających dorobek w działaniach turystycznych z Burmistrzem Piotrem Iwanusem. Ustalono przebieg Święta Odry. Tradycyjnie święto rozpocznie się Mszą Świętą w kościele p.w. Świętej Trójcy w Będowie w intencji poświęconej pomyślności mieszkańcow wsi nadodrzańskich i w dziele turystycznego zagospodarowania Odry. Zaplanowano m.in. imprezy na wodzie, pokaz ratownictwa wodnego i medycznego, konkurencje sportowe w pływaniu kajakiem, spływ kajakowy Będów - Gostchorze i przejażdżki mieszkańców galarem po Odrze. Ponadto przewidziano w tym turystycznym dniu, imprezy towarzyszące m.in. rajd rowerowy połączony ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych wsi Zaodrza: skansen forteczny i inne oraz konkurs wiedzy o Będowie i Odrze. Zwycięzcy otrzymają nagrody a w tym rejs statkiem wycieczkowym „Zefir„. To było ważne spotkanie. Zapowiada się ciekawie ! Wszystko to dzięki zaangażowaniu Stowarzyszeń działających na terenie gminy, sołectwom i sponsorom, których potencjał jak się okazuje jest znaczny. Planowane jest także w okresie jesiennym sympozjum w Będowie na temat: ”Turystyka odrzańska, stan faktyczny, szanse i perspektywy rozwojowe Będowa oraz wsi nadodrzańskich gminy Czerwieńsk”. Celem sympozjum ma być ocena możliwości rozwoju turystyki jako systemu usług i produktów turystycznych w miejscowościach nadodrzańskich gminy Czerwieńsk w oparciu o dokonania, posiadane zasoby ludzkie, atrakcje turystyczne z udziałem zainteresowanych organizacji pozarządowych, sołectw i specjalistów. Ważnym celem będzie wskazanie możliwości finansowania podejmowanych działań uatrakcyjnających obszar gminy z myślą o wzroście gospodarczeym, tworzeniem nowych stanowisk pracy jak i dodatkowych źródeł dochodów mieszkańców – czyli beneficjentów.

Marek Mroczek

Tagi:

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

16 komentarzy do artykułu “Gminne „Święto Odry – Czerwieńsk, Będów – 2014” w Będowie”

 1. Miłosnik Odry

  Zamiast komentarza ale w jego formie zacytuję: krótki fragment bardzo ciekawej książki; „Odra – źyciorys pewnej rzeki”
  Uwe Rada, PONOWNE ODKRYCIE ODRY

  „ Nic więc dziwnego, że Odra jest znów interesująca również dla turystów.
  Tymczasem jest jeszcze jedno wydarzenie, któresprawia, że nadodrzańskie miasta każdego roku ulegają gorączce. Zawsze w lipcu rusza w drogę Flis Odrzański, tratwa po Odrze, na odcinku od Brzegu do Szczecina. W ciągu
  szesnastu dni są w drodze pływacy, baza pływająca, menadżerowie turystyki, fotografowie i dziennikarze. Relacjonują oni imprezy i uroczystości, które
  odbywają się z okazji święta „Flisa” w każdej, nawet najmniejszej nadodrzańskiej wiosce. Najtrwalsze jest ponowne odkrycie najwcześniej rozerwanej historii Odry. W licznych miejscowościach i miastach o ponowne
  odkrycie i ochronę spuścizny kulturowej troszczyli się przez ostatnie lata pasjonaci historii i zaangażowani mieszkańcy. We Wrocławiu, Głogowie, czy Krośnie historia Niemiec przestała być tematem tabu, a stała się zobowiązaniem. Po niemieckiej stronie wnukowie wypędzonych stali się orędownikami ponadgranicznej współpracy.
  Ponowne odkrywanie Odry przebiega pełną parą. Niektórzy mówią, że znów będzie „powódź stulecia”, która poprzedzi nowe spojrzenie na Odrę jako na
  obszar kulturowy Europy. Proces ten można zrozumieć jako spóźniony powrót
  Odry do Europy. „

 2. Miłosnik Odry

  Od:Elżbieta Marszałek
  Do:Mnie Marek Mroczek
  Wysłano:14 kwietnia 13:46
  Temat:program Święta Odry

  Marku serdecznie dziękuję za super atrakcyjny program .
  Planuję przyjazd do Będowa więc wspólnie będziemy świętować

  Przesyłam również najlepsze Życzenia Świąteczne, Wielkanocne. Ela
  Pozdrawiam
  dr Elżbieta Marszałek

  Od:Elżbieta Marszałek
  do: Marek Mroczek
  Wysłano: 18 kwietnia 13:36

  Przesyłam wszystkim miłośnikom Odry życzenia / w załączniku /
  Wielkanocny pacierz

  Nie umiem być srebrnym aniołem –
  ni gorejącym krzakiem –
  tyle Zmartwychwstań już przeszło –
  a serce mam byle jakie.

  Tyle procesji z dzwonami –
  tyle już Alleluja –
  a moja świętość dziurawa
  na ćwiartce włoska się buja.

  Wiatr gra mi na kościach mych psalmy
  jak na koślawej fujarce –
  żeby choć papież spojrzał
  na mnie – przez białe swe palce.

  Żeby choć Matka Boska
  przez chmur zabite wciąż deski –
  uśmiech mi Swój zesłała
  jak ptaszka we mgle niebieskiej.

  I wiem, gdy łzę swoją trzymam
  jak złoty kamyk z procy –
  zrozumie mnie mały Baranek
  z najcichszej Wielkiej Nocy.

  Pyszczek położy na ręku
  sumienia wywróci podszewkę –
  serca mojego ocali
  czerwoną chorągiewkę.

  ks. Jan Twardowski

  Z okazji zbliżających się
  ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
  życzymy Tobie i wszystkim bliskim –
  dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
  mnóstwo wiosennego słońca
  oraz UŚMIECHU !!!

  dr Elżbieta Marszałek
  18 kwietnia 2014 r.
  Pozdrawiam
  dr Elżbieta Marszałek

 3. Miłosnik Odry

  W uzupełnieniu i informacyjnie dla zainteresowanych przekazuję projekt programu prosząc o uwagi i sugestie.

  PROGRAM – PROJEKT

  F L I S O D R Z A Ń S K I 2 0 1 4

  „ Gminne Święto Odry – Czerwieńsk, Będów – lipiec 2014 „

  Będów 6 / 7 lipiec – niedziela / poniedziałek

  Program imprezy – 6 lipiec / niedziela / 2014 r.

  11.30 Msza Święta – w intencji pomyślności mieszkańców gminy Czerwieńsk
  – Kościół pw. Świętej Trójcy ,
  12.00 – 16.00 Imprezy na rzece Odrze połączone z biesiadowaniem na brzegu rzeki.
  – Pokaz ratownictwa wodnego i medycznego;
  – Przejażdzki galarem po Odrze, dla mieszkańców;
  – Pokaz akrobacji wodnych skuterem wodnym;
  – Kajakowe konkurencje sprawnościowe – konkurs
  reprezentacji miejscowości gminy;
  W trakcie imprezy:
  – Konkurs z nagrodami: „ Wiem wszystko o Będowie i o Odrze ”;
  – Występy artystyczne zespołów muzycznych, tanecznych i śpiewaczych;
  „ Rapsodia” – Laski Odrzańskie, „ Ale Baby” – Nietkowice, „ Kapela Rodzinna” – Siedlisko i inne.
  – Szanty. Wiersze i pieśni o Odrze;
  – Prezentacja historii i walorów turystycznych wsi nadodrzańskich gminy;
  Konkurs na najciekawszą prezentację;
  – Inne flisackie atrakcje i niespodzianki.
  Imprezy towarzyszące:

  7.00 – 11.00 – „ Zaodrzański Bączek „ – Rajd rowerowy – turniej wsi Zaodrza
  w gminie Czerwieńsk;
  „ Szlakiem rowerowym przez wsie zaodrzańskie, wzdłuż Odry „
  – Zwiedzanie Skansenu Fortyfikacyjnego – przeprawa promowa Brody.
  – Zwiedzanie Hodowli danieli i żubrów w Sycowicach
  – Rejsy spacerowe po Odrze statkiem „ZEFIR „ z poru w Krośnie Odrzańskim
  w godz. 18.00-19.00 i 19.00 – 20.00

  Powitanie uczestników ekspedycji wodnej „ Flisu Odrzańskiego ”

  BĘDÓW 7 lipiec / poniedziałek / godz. 10.00 – 15.00

  1.Powitanie uczestników ekspedycji wodnej „ Flisu Odrzańskiego
  2.Zapoznanie gości z historią, walorami turystycznymi Nadodrza w gminie Czerwieńsk
  / prezentacja multimedialna /
  3.Udział w składzie ekspedycji wodnej „ Flisu Odrzańskiego ” załóg kajakowych
  gminy Czerwieńsk. na odcinku Odry: Będów [ 495 km ] – Gostchorze [ 509 km ].

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY
  Organizatorzy

 4. Małgorzata Gdak-Gołębiowska

  Witam serdecznie.
  Ponieważ umieścił Pan swój komentarz do wywiadu Pana Cezarego Wocha ze mną, a który dotyczył tegorocznego „Święta Odry”, pozwalam sobie na powtórzenie mojego wpisu również pod Pańskim artykułem o Flisie Odrzańskim:

  Witam serdecznie „Miłośnika Odry”.
  Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do wzięcia udziału w Gminnym Święcie Odry w lipcu br. Z przyjemnością stawię się na to zaproszenie, ponieważ uważam tą inicjatywę za bardzo interesującą i już w roku ubiegłym po przeczytaniu artykułu na jego temat na stronie sycowice.net (i obejrzeniu załączonych zdjęć) żałowałam, że mnie z Państwem nie było. Ogromnie szanuję i podziwiam ludzi, którym CHCE SIĘ działać na rzecz „lokalnych ojczyzn”, którzy robią to, co robią, z potrzeby serca i z myślą o innych współziomkach, nie do końca potrafiących wyjść z własną inicjatywą, a chętnie „poddających się” zaangażowaniu bardziej aktywnych.
  Dziękuję za słowa uznania kierowane do mnie, czytałam je z zażenowaniem, ale i z przyjemnością.
  Z zaszczytem przyjmuję również zaproszenie mnie do wzięcia udziału i wygłoszenia referatu na Sympozjum w październiku. I choć mam pokorę wobec własnej wiedzy i nie uważam się za alfę i omegę w każdej dziedzinie, to z chęcią podzielę się z Państwem swoją wiedzą ekonomiczną i postaram się dołożyć choć jedną cegiełkę zrobienia kroku naprzód w wykorzystaniu ku chwale mieszkańców tego, co w Waszej Gminie najcenniejsze i co powinno służyć mieszkańcom – naturalnego bogactwa regionu, jakim jest przyroda, jej krasa i dziewiczość.
  Jeśli zaś chodzi o napisanie sugerowanego artykułu, to przyjmuję skierowane do mnie słowa jako rzucenie mi sympatycznego wyzwania – bardzo interesującego dla mnie samej. Obiecuję zmierzyć się z nim, niestety ze względu na służbowe obowiązki nie jestem w stanie precyzyjnie podać terminu realizacji (mam świadomość, że Flis jest na początku lipca).
  Serdecznie pozdrawiam. Małgorzata Gdak-Gołębiowska

 5. Miłośnik Odry

  Przesyłam dla zainteresowanych linki:

  2014-04-22
  Pomysł na weekend – wycieczka statkiem po Odrze Phttp://www.czerwiensk.pl/index.php?nav=1&page=0&l3=579;

  2014-04-17
  W tym roku obchodzimy „Gminne Święto Odry – Czerwieńsk – Będów 2014”
  http://www.czerwiensk.pl/index.php?nav=1&page=1&l3=574;

  Pozdrawiam

 6. Miłośnik Odry

  Odpowiedź na zaproszenie na ” Gminne Święto Odry ” w Będowie w dniu 6 lipiec 2014 r.
  Witajcie!
  Dziękuję za zaproszenie, oczywiście postaram się uczestniczyć!
  Gratuluję inicjatyw i cieszę się na spotkanie!
  Ahoj!
  Komodor Flisów Odrzańskich
  kpt.ż.w./kpt.ż.ś./Pilot Morski/ Włodzimierz Grycner

 7. Miłośnik Odry

  Odra wpływa do morza….” Święto Odry w Będowie ” to impreza wodniacka. Nie może zabraknąć wodniackich piosenek wspólnie śpiewanych podczas biesiadowania nad brzegiem Odry. Dlatego przytaczam kilka z nich dla przypomnienia i zachęty.

  Morze, nasze morze
  słowa i muzyka: Adam Kowalski
  Chociaż każdy z nas jest młody,
  Lecz go starym wilkiem zwą.
  My strażnicy wielkiej wody,
  Marynarze polscy to.

  ref.
  Morze, nasze morze,
  Wiernie Ciebie będziem strzec!
  Mamy rozkaz Cię utrzymać,
  Albo na dnie, na dnie Twoim lec.
  Albo na dnie – z honorem – lec!

  Żadna siła, żadna burza,
  Nie odbierze Gdyni nam.
  Nasza flota, choć nieduża,
  Strzeże czujnie portu bram.

  ref.
  Morze, nasze morze…

  Wodniacka piosenka

  autor: nieznany
  Na melodję „Zagraj mi piękny cyganie”
  Zaśpiewaj z nami piosenkę
  Wodniacką piosenkę nuć,
  Piosenka ta ci przypomni, |
  Chwile spędzone wśród wód | bis

  Spotkasz na wodzie przyjaciół
  Krakus, Gdańszczanin twój druh,
  Koleś z Bydgoszczy, Szczecina |
  Także z Włocławka jest dwóch. | bis

  Wszystkich nas łączy przyroda,
  Uroki lasów i wód.
  Czy jesteś stary czy młoda, |
  Bierz kajak i ruszaj wprzód. | bis

  Każde spotkanie ma urok
  Niepowtarzalną ma treść.
  Moc wrażeń z sobą zabierzesz |
  Wspominać spływ będziesz ten | bis

  Gdy będziesz pracą zmęczony
  I reuma zacznie cię brać.
  Ruszaj na szlak jakiejś wody |
  Popłynę z tobą jak brat. | bis

 8. Małgorzata Gdak-Gołębiowska

  Szanowny „Miłośniku Odry” – Panie Marku, jeśli mogę się tak do Pana zwrócić.
  – Świetna inicjatywa przed spotkaniem w lipcu na Święcie Odry – przypomnienie wodniackich, czy wręcz morskich piosenek i pieśni. My Polacy lubimy śpiewać przy różnych okazjach, ale, niestety, mamy kłopoty ze znajomością tekstów piosenek (a myślę, że wielu miałoby kłopot nawet z Hymnem). Znamy zazwyczaj jedną zwrotkę, może refren i … klapa. I sama też się biję w piersi, że ze mną pewnie nie jest inaczej. Przyczyny upatruję w tempie naszego życia i coraz rzadszym okazjom do takich towarzyskich spotkań, a może i charakterze tych spotkań. A wystarczyło przypomnienie przez Pana patriotycznej pieśni „Morze, nasze morze”, aby odżyły we mnie wspomnienia ze studenckich czasów, czy jeszcze wcześniejsze z różnych młodzieżowych obozów, czy kolonii, kiedy to zasiadaliśmy przy ognisku, zawsze znalazł się ktoś z gitarą i wspólnie, do późna w nocy śpiewaliśmy. Tekstów uczyliśmy się od siebie nawzajem, bądź uczyli ich nas nasi wychowawcy, bo nie było śpiewników (a już na pewno było ich brak z patriotycznymi przedwojennymi tekstami), nie istniał dający wszelką wiedzę Internet, nie znane było nawet ksero. Dzięki Pana krótkiemu przypomnieniu, impulsowi jednej pieśni, ożywił Pan we mnie tak cudowne wspomnienia, zmniejszył dystans do beztroskiej przeszłości. Poczułam zapach mazurskiej, letniej nocy nad wodą jeziora, miękkość piasku na nadmorskiej plaży i chłód bryzy, zobaczyłam iskry płonących ognisk. Dziękuję. Małgorzata
  I też chciałabym przypomnieć kilka strof dwóch piosenek z tamtych czasów:

  BOSMAN
  Na pokładzie od rana ciągle słychać bosmana
  Bez potrzeby cholernie się drze Choćbyś ręce poranił, bosman zawsze cię zgani
  I powiada: zrobione jest źle

  Jeszcze raz czyścić działo, cóż wam chłopcy się stało
  Jak do żarcia, to każdy się rwie
  To nie balia niemiecka, trzeba wiedzieć od dziecka
  Że to okręt wojenny RP

  Ale czasem się zdarzy, że się bosman rozmarzy
  Każdy bosman uczucie to zna
  Gdy go wtedy poprosisz, swą harmonię przynosi
  Siada w kącie na rufie i gra

  Opowiada o morzach, o bezkresnych przestworzach
  I o walkach, co przeżył on sam
  O dziewczętach z Bombaju, co namiętnie kochają
  I całują tak mocno do krwi

  A gdy spytasz go tylko, o czym marzył przed chwilką
  Czemu nagle pojaśniał mu wzrok
  Mówi: w Gdyni, w Orłowie, będę chodził na głowie
  Tak mi przypadł do serca ten port

  Bosman skończył, wiatr ścicha, aż tu nagle u licha
  Pojaśniało coś nagle we mgle
  Poznał bosman, jak cała Polska w blaskach wstawała
  Na pokładzie okrętu RP

  MORSKIE OPOWIEŚCI
  Kiedy rum zaszumi w głowie,
  Cały świat nabiera treści,
  Wtedy chętniej słucha człowiek
  Morskich opowieści.

  Kto chce, ten niechaj słucha,
  Kto nie chce, niech nie słucha,
  Jak balsam są dla ucha
  Morskie opowieści.

  Hej, ha! Kolejkę nalej!
  Hej, ha! Kielichy wznieśmy!
  To zrobi doskonale
  Morskim opowieściom.

  Łajba to jest morski statek,
  Sztorm to wiatr co dmucha z gestem,
  Cierpi kraj na niedostatek
  Morskich opowieści.

  Pływał raz marynarz, który
  Żywił się wyłącznie pieprzem,
  Sypał pieprz do konfitury
  I do zupy mlecznej.

  Był na „Lwowie” młodszy majtek,
  Czort, Rasputin, bestia taka,
  Że sam kręcił kabestanem
  I to bez handszpaka.

  Jak pod Helem raz dmuchnęło,
  Żagle zdarła moc nadludzka,
  Patrzę – w koję mi przywiało
  Nagą babkę z Pucka.

  Niech drżą gitary struny,
  Niech wiatr grzywacze pieści,
  Gdy płyniemy pod banderą
  Morskich opowieści.

  Od Falklandu-śmy płynęli,
  Doskonale brała ryba,
  Mogłeś wędką wtedy złapać
  Nawet wieloryba.

  Rudy Joe, kiedy popił,
  Robił bardzo głupie miny,
  Albo skakał też do wody
  I gonił rekiny.

  I choć rekin twarda sztuka,
  Ale Joe w wielkiej złości
  Łapał gada od ogona
  I mu łamał kości.

  Może ktoś się będzie zżymał
  Mówiąc, że to zdrożne wieści,
  Ale to jest właśnie klimat
  Morskich opowieści.

  Kto chce, ten niechaj wierzy,
  Kto nie chce, niech nie wierzy
  Nam na tym nie zależy,
  Więc wypijmy jeszcze.

 9. Miłośnik Odry

  Cele spływu kajakowego w dn. 7 lipiec br:
  1.Popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez uprawianie turystyki kajakowej;

  2.Popularyzacja szlaku kajakowego rzeki Odry;

  a – Poznanie charakterystyki Odry na odcinku Będów – Gostchorze / 495 km ,bp –
  509 km, bp /;
  b – Poznanie bardzo ciekawej historii wsi Będów i Gostchorza, ich walorów turystyczno –
  krajoznawczych, wypoczynkowo – rekreacyjnych i edukacyjnych;
  c – Propagowanie walorów przyrodniczych Obszaru Natura 2000 – odcinek Cigacice –
  Krosno Odrzańskie;

  3.Doskonalenie umiejętności kajakowych;

  4.Integrowanie środowiska turystycznego gminy;

  5.Zaprezentowanie tworzącego się środowiska miłośników turystyki kajakowej w gminie nadodrzańskiej Czerwieńsk poprzez udział reprezentacji wsi nadodrzańskich gminy w ekspedycji wodnej dorocznego „ Flisu Odrzańskiego „ – sztandarowej imprezy wodnej, od lat propagującej m.in. walory turystyczne rzeki Odry

  Zapraszamy do udziału w spływie kajakarzy z Gminy Czerwieńsk. Również zapraszamy organizacje turystyczne gminy. Zgłoszenia kierować do Sołtysa Będowa – tel/fax. 68 352 129

 10. Miłośnik Odry

  Witam Panią serdecznie!
  Pragnę się przypomnieć, że dalej oczekuję z zainteresowaniem na realizacje Pani obietnicy w kwestii publikacji materiału w związku ze zbliżającym się ” Świętem Odry ” – 6 lipiec br. / niedziela godz.11.00 /. Zapytuję także na jaki adres wysłać Pani
  zaproszenie i plakietkę okolicznościową dla zaproszonych Gości? Pozdrawiam.

 11. Małgorzata Gdak-Gołębiowska

  Witam.
  Tak jak napisałam w komentarzu do mojego artykułu nt zalewu, proszę, aby w sprawie adresu do mnie skontaktował się Pan z Panem Cezarym Wochem, który został upoważniony do przekazania go Panu.
  Pozdrawiam serdecznie.
  Małgorzata Gdak-Gołębiowska

 12. Galar Natalia

  Witam Wszystkich Miłośników Odry
  Chciałbym serdeczne zaprosić na rejs- „Święto Odry”
  Płyniemy galarem z miejscowości Nowa Sól do miejscowości Będów w dniu 6 lipca 🙂 Więcej informacji pod numerem tel. 794 66 77 88

 13. Miłośnik Odry

  Będów 6 lipca 2014 roku

  Marek Mroczek
  w swoim imieniu jako lider i w imieniu Sołtysa Będowa

  składa wszystkim mieszkańcom Będowa, partnerom ,Sołectwom wsi nadodrzańskich gminy Czerwieńsk, członkom organizacji pozarządowych,, członkom kół PZW, Straży Miejskiej i pracownikom Urzędu Miasta w Czerwieńsku za pomoc w organizacji,przygotowanie i przebieg
  „ Gminnego Święta Odry Czerwieńsk – Będów 2014 „ w Będowie „
  dedykując wybrane złote myśli Świętego Jana Pawła II:

  „ Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
  lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
  lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

  „ Praca ma dopomagać człowiekowi do tego 
  aby stawiał się lepszym duchowo dojrzalszym, 
  aby mógł spełnić swoje powołanie. „

  a niżej wymienionych wyróżnia dyplomem uznania

  za trud i wykonaną pracę dla dobra wspólnego
  w przygotowanie

  „ GMINNEGO ŚWIĘTA ODRY 2014 „

  w Będowie gmina Czerwieńsk

  z prośbą

  o dalszą pracę twórczą

  na rzecz turystycznego zagospodarowania
  Odry w pięknej Naszej Gminie

  1. Urszula Murzyn
  2.Barbara Grzeszczak
  3.Zbigniew Grzeszczak
  4.Łukasz Grzeszczak
  5.Marcin Grzeszczak
  6.Andrzej Murzyn
  7.Krzysztof Murzyn
  8.Tomasz Murzyn
  9.Krystian Murzyn
  10.Janina Wróblewska
  11.Henryka Pyka
  12.Zuzanna Matejczuk
  13.Emilia Fafuła
  14.Arkadiusz Staranowicz
  15.Krzysztof Pawlak
  16.Grzegorz Hołobotowski
  17.Dawid Kowaluk
  2
  18.Bartosz Pruś
  19.Wojciech Żynel
  20.Rafał Kubacki
  21.Artur Kowaluk
  22.Adam Kowaluk
  23.Jan Klimko
  24.Arkadiusz Wojciechowski
  25.Piotr Szpak
  26.Konrad Andrzejak Wasilewski
  27.Emil Andrzejak Wasilewski
  28.Marek Andrzejak Wasilewski
  29.Karol Stachowski
  30.Wanda Żynel
  31.Paweł Langier
  32.Jan Wota – Kierownik  Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodnego OSP 
  Czerwieńsk w składzie – za pokaz ratownictwa wodnego:
  33.Adam Rybaczek
  34.Sławomir Lityński
  35.Robert Górecki
  36.Kamil Wota
  37.Katarzyna Lityńska
  38.Julita Przychodzka
  39.Eryk Glinka – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicz w Czerwieńsku  – za pokaz
  ratownictwa medycznego i pomocy przedlekarskiej
  40.Jakub Wota
  41.Patryk Wasiak
  42.Gabriel Saulewicz
  43.Ryszard Napierała – Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne – za Rajd Rowerowy
  „ Szlakiem atrakcji turystycznych Zaodrza „ i ekspozycję.

  Osobom wyróżnionym, dyplomy zostaną wręczone na zebraniu wiejskim podsumowującym „ Gminne Święto Odry „ na które serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców.

  Ponadto:

  Ponadto
  składam serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc w realizacji zadań związanych z organizacją i przygotowaniem „ Gminnego Święta Odry Czerwieńsk – Będów 2014 „
  Radom Sołeckim i Sołtysom Wsi:
  Leśniów Mały
  Leśniów Wielki
  Nietków
  Laski
  Wysokie
  Nietkowice
  Bródki
  Sycowice
  Będów

 14. Miłośnik Odry

  19 lipca o 20:28 · YouTube ·
  ” Gminne Święto Odry ” w Będowie, / 6.07/ małej wsi nadodrzańskiej [ ok 250 mieszkańców ] oraz impreza powitania flotylli flisu w dniu 7 lipca w tej samej wsi. niczym nie ustępuje swoim programem i frekwencją dużym miastom nadodrzańskim. To świadczy o istniejącym potencjale małych społeczności lokalnych.

 15. Miłośnik Odry

  OPINIA O GMINNYM ŚWIĘCIE ODRY I POWITANIU FLOTYLLI W BĘDOWIE W DNIACH 6/7 LIPCA 2014 r. wyrażona przez Panią dr. Elżbietę Marszałek podczas powitania na przystani w Krośnie Odrzańskim / 514 km /. Proponuję obejrzeć:

  http://www.youtube.com/attribution_link?a=N0skgKkyoq8&u=%2Fwatch%3Fv%3D_QlC-o5TQJw%26feature%3Dshare

 16. Miłośnik Odry

  [Ocena wg. Wrota Lubuskie ] Pełnomocnik Marszałka Województwa Lubuskiego Pan Krzysztof Mężyński, podsumowuje tegoroczny XIX Flis Odrzański w naszym województwie:

  wrotalubuskie.eu/PL/433/1239/Flis_odrzanski…podsumowany/k/

  pisze tam m.in:” W miejscowości Będów, będącej na trasie Flisu, w której już niebawem powstanie mini przystań na zaproszenie władz Gminy Czerwieńsk flisacy goszczeni byli przez mieszkańców wsi regionalnymi potrawami, m.in śledziem po będowsku.” i ” Podsumowując tegoroczny przed jubileuszowy Flis pragnę tą drogą podziękować wszystkim władzom gmin nadodrzańskich….współorganizującym goszczenie flisaków za bezgraniczne oddanie sprawie, za niespotykane zaangażowanie oraz serdeczność którą obdarzyliście uczestników wodniackiej wyprawy. Dziękując za współpracę…. liczę na dalszą współpracę w przyszłorocznym XX Flisie Odrzańskim w 2015.” [ Krzysztof Mężyński ]

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.