Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Radni otrzymali projekt budżetu na rok 2014

budżet na rok 2014

źródło zdjęcia: sxc.hu

Burmistrz przedstawia projekt uchwały budżetowej do 15 listopada wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami określonymi przez Radę Miejską w uchwale dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Niestety kolejny już raz nie dopełniono obowiązku dostarczenia na czas wszystkich materiałów informacyjnych do projektu tej uchwały. Prawidłowe przygotowanie projektu leży w kompetencjach burmistrza i radni oczekują poważnego traktowania – zwłaszcza w sytuacji tak wyraźnego kryzysu finansów naszej gminy. Uchwała budżetowa jest przecież najważniejszym dokumentem finansowym naszego samorządu. Już wstępne czytanie budżetu nasuwa wiele wątpliwości i pytań. Indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy nie jest przekroczony, ale margines bezpieczeństwa stanowi jedynie 0,05%! Zachodzi więc konieczność dokonania korekty tego projektu. Burmistrz zapowiedział już zmiany, ale trudno powiedzieć kiedy autopoprawka zostanie przedłożona radzie. Złą widomością dla mieszkańców jest konieczność restrukturyzacji zadłużenia naszej gminy. Płatności rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów zostaną przesunięte w czasie o kilka lat (odsetki będziemy jednak płacić) – jeśli tego nie zrobimy, dojdzie do całkowitego załamania finansów gminy i niemożliwości uchwalania kolejnych budżetów… Jak ta trudna sytuacja gminy przekłada się na realizację wydatków w 2014 roku widać w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Po zabezpieczeniu środków na płace i ich pochodne oraz utrzymanie obiektów gminnych finanse na pozostałe zadania są ograniczone do wegetatywnego minimum. Stąd potrzeby i oczekiwania mieszkańców muszą być przesuwane na kolejne lata. Zastanawiający jest jednak fakt, dlaczego w tak trudnej sytuacji zaplanowano podwyżki wynagrodzeń pracowników samorządowych mimo, że założenia rządowe mówią tylko o wskaźniku inflacji… Nie trudno było przewidzieć taki rozwój wydarzeń. Przedstawiciele Klubu Radnych Niezależnych wielokrotnie zwracali uwagę na niebezpieczeństwa i konsekwencje podejmowanych działań przez organ wykonawczy. Sposoby liczenia nowych wskaźników zadłużenia gminy były znane już od kilku lat, ale nasza gmina nie przygotowała się do tych zmian w sposób właściwy. Nie przygotowano i nie wdrożono żadnych przedsięwzięć naprawczych finansów gminy, a sposób tworzenia budżetu i jego struktura od wielu lat nie ulegają zmianie… Rady Miejskiej rozpoczęły prace nad budżetem. Zagadnienia finansowe to jednak „system naczyń połączonych”. Nie da się wszystkiego poprawić jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – na tę sytuację „pracowano” wiele lat. Klub Radnych Niezależnych przeanalizuje wnikliwie budżet, radni zgłoszą stosowne wnioski i zaopiniują projekt uchwały budżetowej. Przy dobrej współpracy z organem wykonawczym grudniowy termin podjęcia tej uchwały nie powinien być zagrożony. Już dzisiaj jednak widać, że nie będzie to budżet spełniający oczekiwania i potrzeby mieszkańców gminy…

Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych Krzysztof Smorąg

Tagi:

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.