Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Biuletyn Informacji Publicznej naszej gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

źródło zdjęcia: sxc.hu

Każda informacja o działaniach urzędu gminy jest informacją publiczną, a prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. To prawo ma na celu umożliwienie obywatelowi realnego udziału w życiu publicznym, ale także służy jawności życia publicznego, określanej potocznie jako przejrzystość działań władzy oraz osób wykonujących zadania tej władzy. Prawo to służy także do sprawowania kontroli obywatelskiej nad funkcjonowaniem władzy publicznej. Jest jednym z najważniejszych naszych praw w kontaktach z władzami samorządowymi. Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej. Ustawa ta na pierwszym miejscu wymienia tryb ogłaszania informacji publicznych - w tym dokumentów urzędowych - w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu udostępnianiu informacji publicznej w postaci elektronicznej. Jak wygląda dostęp do informacji publicznej w Gminie Czerwieńsk sprawdzała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Wyniki przeprowadzonej kontroli dają dużo do myślenia… Przestrzeganie kluczowych zasad modelu przejrzystej gminy budzi poważne wątpliwości członków Komisji Rewizyjnej. Mieszkańcy nie są wystarczająco skutecznie informowani o podstawowych zasadach funkcjonowania administracji samorządowej. Podstawowe dokumenty nie są łatwo dostępne – dotyczy to szczególnie zarządzeń Burmistrza, kompetencji organów gminy oraz dokumentów związanych z finansami gminy (nie są one zamieszczone w BIP). Mieszkańcy nie są też w ogóle informowani o planie pracy Burmistrza. Na stronie BIP nie można znaleźć informacji o składzie komisji przetargowych powołanych przez Burmistrza, ani informacji o wynikach prowadzonych kontroli w urzędzie. W BIP Gminy Czerwieńsk brakuje bardzo wielu informacji ważnych dla mieszkańców, a które to gmina ma obowiązek zamieszczać (np. zakresy realizowanych obowiązków i uprawnień, uchwały sprzed wprowadzenia BIP, zarządzenia Burmistrza, dokumenty dotyczące finansów gminy i budżetu, itp.). Wśród informacji zawartych w BIP brak jest zakresów kompetencji organów gminy, a także poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych. Niektóre informacje zamieszczone na stronie www.czerwiensk.pl są nieaktualne, brakuje w nich ciągłości (szczególnie zakładka „Gospodarka”). Zakładki: gazetki „U Nas” oraz „Przetargi” znajdują się zarówno na stronie ogólnej, jak i na stronie BIP-u. W menu przedmiotowym BIP jest aż 7 (siedem) zakładek dotyczących wyborów. Gmina nie zamieszcza na swoich stronach internetowych (nie posiada?), zgodnych ze strategią rozwoju, wieloletnich planów działania w poszczególnych obszarach zadań samorządowych. W ten sposób nie pozwala obywatelom na przewidywanie działań samorządu przy podejmowaniu przez nich decyzji o planach życiowych. Dokumentów związanych z budżetem w BIP-ie w zasadzie nie ma. Pojedyncze dokumenty, wstawione chaotycznie do biuletynu (i to wyłącznie sprawozdania budżetowe) świadczą wręcz o ograniczaniu dostępu do informacji publicznej. Nasz Samorząd do 8.10.2013r. nie posiadał ustalonych, jasnych i jawnych procedur postępowania w realizacji swoich zadań (na 3 dni przed kontrolą część takich procedur pojawiła się w zakładce „Co i jak załatwić”). Nadal jednak brakuje niektórych wzorców wniosków, procedur (np. z ZEAO, OPS) i innych dokumentów do pobrania ze strony BIP. Elektroniczna skrzynka podawcza w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) od 5 lat nie jest przygotowana do wykorzystywania przez mieszkańców. Nie ma opracowanych (zgodnie z Instrukcją użytkownika – Katalog Usług, rozdział 4, str. 60) kart usług naszego urzędu gminy. Strona internetowa Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku i powiązana z nią strona BIP powinna być wizytówką organów gminy. W dobie Internetu, dobrze opracowany BIP jest nie tyle wartością dodaną, co warunkiem koniecznym funkcjonowania jednostek samorządowych, mogącym mieć istotny wpływ na społeczno-ekonomiczny rozwój gminy. Niestety, nasze strony taką wizytówką nie są. Zaniedbania są wieloletnie. Strony www.bip.czerwiensk.pl oraz www.czerwiensk.pl wymagają pilnego odświeżenia wyglądu, unowocześnienia, a co najważniejsze – nasycenia właściwą treścią. Wyniki przeprowadzonej kontroli zostały przekazane Burmistrzowi Czerwieńska oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Czas pokaże czy z protokołu komisji zostaną wyciągnięte wnioski, a mieszkańcy będą mogli powiedzieć, że Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Czerwieńsk spełnia swoją rolę i można tam znaleźć niezbędne informacje. Dzisiaj jednak trzeba zakasać rękawy, bo wiele jest do zrobienia (nadrobienia!) w tym zakresie. Mam nadzieję, że „wykluczenie cyfrowe” ominie Urząd Gminy w Czerwieńsku.

Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych Krzysztof Smorąg

Tagi:

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.