Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Interpelacje luty 2013 rok

interpelacje

źródło zdjęcia: sxc.hu

Na XIX sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku w dniu 27 lutego 2013 roku, radni zgłosili kilka ciekawych interpelacji. Zamieszczamy je poniżej bez żadnego komentarza. Komentarzem będą odpowiedzi Burmistrza które zamieścimy po udzieleniu przez Niego odpowiedzi.

Cezary Woch

Czerwieńsk, 2013-02-27

Wójtowicz Przewodnicząca Komisji ISiPP Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Burmistrz Czerwieńska Pan Piotr Iwanus

INTERPELACJA

Dotyczy: zakupu sprzętu komputerowego z funduszu sołeckiego Będowa w 2011 r. Uzasadnienie: Z funduszu sołeckiego Będowa w roku 2011 został zakupiony komputer firmy ASUS wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym o łącznej wartości 2500,00. Sprzęt ten miał służyć ( cyt. z wniosku z dn 29.09.2010 r.) „ Udostepnienie technik komputerowych i Internetu ogółowi mieszkańców wsi a szczególnie dzieci i młodzieży oraz seniorom, jako sposobu nowoczesnego zagospodarowania czasu wolnego przez edukację”. Sprzęt ten miał być zainstalowany w założonej kafejce internetowej w Świetlicy Wiejskiej w Będowie. W czasie posiedzenia komisji ISiPP w dn. 13.02.2013 r. w trakcie omawiania tematu: „ Praca świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwieńsk” okazało się, że to zadanie Sołectwa Będów nie zostało wykonane. Proszę o wyjaśnienie: - kto korzysta ze sprzętu komputerowego od września 2011 r. - dlaczego doszło do tej nieprawidłowości - kto jest odpowiedzialny za zaistniałą sytuację - w jakim stanie technicznym znajduje się obecnie zestaw komputerowy - jakie decyzje zostaną podjęte w w/w sprawie

Z poważaniem

 

Sycowice 27.02.2013r.

Burmistrz Czerwieńska

Interpelacja 01/02/2013

W związku z plagą wałęsających się psów we wsi Sycowice, proszę o poczynienie starań zmierzających do wyeliminowania istniejącego problemu poprzez skierowanie tam funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Ich zadaniem byłoby ustalenie właścicieli wałęsających się psów i sprawdzenie warunków w których są przetrzymywane, a także wyciągnięcie wobec winnych takiego stanu rzeczy, konsekwencji administracyjnych. Psy które nie mają właściciela, powinny być przekazane do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Uzasadnienie

Wałęsające się psy zanieczyszczają miejsca publiczne, straszą przechodniów, niszczą iglaki, czynią szkody w drobnym inwentarzu mieszkańców wsi, oraz stwarzają realne zagrożenie dla przechodzących dzieci i dla położonej w pobliżu hodowli danieli. Ponadto wbiegając na jezdnię drogi wojewódzkiej, mogą być przyczyną kolizji drogowych. Część tych psów w ten właśnie sposób ginie. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie gminy Czerwieńsk, w mojej ocenie nie spełnia pokładanych w nim nadziei i oczekiwań. Z uwagi na to, że corocznie włóczące się psy wyrządzają szkody w mojej hodowli danieli na kwotę rzędu 5 -10 tysięcy złotych, po konsultacji z prawnikami i Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Zielonej Górze, zdecydowałem się na skarżenie Gminy z powództwa cywilnego o pokrycie poniesionych strat, w przypadku kolejnego ataku psów. Nadmieniam, że Firmy ubezpieczeniowe znają, lekceważące podejście Gmin do sprawy wałęsających się psów i nie chcą w tym zakresie ubezpieczać hodowli jeleniowatych.

Cezary Woch

Radny

Sycowice 27.02.2013 r.

Burmistrz Czerwieńska

INTERPELACJA 02/02/2013

W związku z nie złożeniem przez Pana wniosku do Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem” który miał dotyczyć dofinansowania wcześniej uzgodnionego wydania wspomnień mieszkańców Zaodrza , wnioskuję o skierowanie pod obrady komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku, propozycji pozyskania środków z aktualnie obowiązującego budżetu Gminy, w wysokości przewidzianej kosztorysem.

Uzasadnienie

Pomimo wcześniejszych ustaleń dokonanych po przedłożeniu Panu kosztorysu wydania wspomnień, Pańskiej jednoznacznej akceptacji i obietnic złożenia wniosku, nie złożył Pan stosownych dokumentów do LGD „Między Odrą a Bobrem”, do dnia 15 stycznia 2013 roku, nie powiadamiając o tym zainteresowanych. Mieszkańcy Zaodrza: repatrianci z Kresów Wschodnich, robotnicy przymusowi III Rzeszy, autochtoni i zesłańcy Sybiru oraz ich rodziny, są żywotnie zainteresowani wydaniem tych wspomnień. Na zebraniu wiejskim w Bródkach, o czym Pan miał okazję osobiście się przekonać, mieszkańcy prosili o jak najszybsze wydanie „małej książki” uzasadniając to faktem, że cyt: „są to pięknie spisane wojenne historie naszych najbliższych, którzy sukcesywnie odchodzą wraz ze swoimi wspomnieniami…”. Życzeniem mieszkańców Bródek było, aby autorzy wspomnień mogli jeszcze za swojego życia, zobaczyć je w wydaniu książkowym. Z podobnymi pytaniami i troską spotykam się ze strony innych autorów wojennych przeżyć i ich rodzin, ze wsi: Sycowice, Będów, Nietkowice, Szklarka Radnicka oraz z Czerwieńska. Z uwagi na fakt, iż następny nabór i realizacja wniosków, o ile fundusze nie zostaną wyczerpane może mieć miejsce praktycznie za rok, interpelację uważam za słuszną i uzasadnioną prosząc jednocześnie, aby Wysoka Rada przychylnie ją rozpatrzyła. W zaistniałej sytuacji sugeruję również, aby powierzyła Panu troskę o wskazanie środków finansowych na ten cel, w aktualnym budżecie Gminy.

Cezary Woch Radny

 

Tagi:

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

5 komentarzy do artykułu “Interpelacje luty 2013 rok”

 1. pragmatyk

  Od 2 marca minęło ponad 30 dni. Powstaje zatem pytanie jaki jest wynik złożonej interpelacji [ W SPRAWIE KAFEJKI INTERNETOWEJ W BĘDOWIE ], ważnej dla społeczności lokalnej!
  Jak sprawa została wyjaśniona i załatwiona przez odpowiedzialne osoby w smamorządzie gminnym ?
  Wszak w interpelacji mamy do czynienia z uzasadnioną krytyką społeczną, działania osób publicznych w sferze gospodarowania finansowymi środkami publicznymi
  [ GOSPODAROWANIe FUNDUSZEM SOŁECKIM ]!???

 2. Ewa

  Wynik złożonej interpelacji dotyczącej ” Kafejki Internetowej w Będowie” wygląda następująco: otrzymałam odpowiedź od Pana Burmistrza stwierdzającą, że: ” zakupiony sprzęt komputerowy ( komputer firmy ASUS wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym) jest eksploatowany właściwie i odpowiada celowi założonemu przez Sołectwo”.
  Niestety nie zgadzam się z tym, dlatego wystosowałam ponownie pismo do Burmistrza Czerwieńska w tej sprawie. O dalszych postępach w w/w temacie poinformuję. Pozdrawiam Ewa Wójtowicz.

 3. Ewa

  Tak jak obiecałam informuję Czytelników o sprawie ” Kafejki Internetowej w Będowie”. Burmistrz Czerwieńska na moje wątpliwości udzielił mi następującej odpowiedzi : „… Sołtys swoimi poprzednimi wyjaśnieniami wprowadził w błąd pracowników tut. Urzędu. Po przeprowadzonej interwencji sytuacja przedstawia się następująco:
  – w Świetlicy Wiejskiej w Będowie nie wykonano podłączenia do sieci internetowej ponieważ w ramach środków funduszu sołeckiego nie zabezpieczono środków na ten cel, a co za tym idzie nie utworzono kafejki internetowej,
  – zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do Świetlicy Wiejskiej w Będowie w dniu 18 kwietnia 2013 r. do użytkowania przez mieszkańców Sołectwa Będów. Odpowiedzialność materialną za sprzęt ponosi p. Ryszard Przygocki Sołtys Będowa oraz p. Urszula Murzyn – Opiekunka Świetlicy Wiejskiej w Będowie. ” Przekazanie sprzętu do Świetlicy nie załatwia do końca sprawy, o moich dalszych obawach w tej sprawie będę rozmawiała z Burmistrzem. Pozdrawiam Ewa Wójtowicz

 4. pragmatyk

  I co dalej Pani Ewo? Czy sparawa już zakończona i jak?

 5. Ewa

  Witam i przepraszam za zwłokę. Rozmawiałam z Panem Przygockim. Deklarował, że od następnego roku kalendarzowego sprzęt komputerowy ma być wykorzystywany zgodnie z celem deklarowanym przez Radę Sołecką- zobaczymy. Pozdrawiam Ewa Wójtowicz.

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.