Młyn w Przetocznicy

Golgota Wschodu

źródło zdjęcia: Adam

Artykuł ten postanowiłem napisać, a właściwie postanowiliśmy wspólnie z Panem Cezarym, aby rozpocząć kampanię na rzecz upowszechnienia turystyki na Zaodrzu. Chcemy dopisać kolejny punkt do listy niewątpliwych atrakcji turystycznych i mamy nadzieję, że inni też się uaktywnią i pomogą, aby lista ta stała się naprawdę długa i zainteresowała każdego turystę. Liczymy na aktywność i pomysłowość mieszkańców Zaodrza, którzy mają wielką szansę na wyeksponowanie prawdziwych perełek Ziemi Lubuskiej…

Pomimo że Przetocznica nie należy do gminy Czerwieńsk, ani nawet nie należy do tego samego powiatu, to położona jest blisko i graniczy bezpośrednio z Sycowicami. Dlatego też obie miejscowości mogą, a nawet powinny być ze sobą turystycznie powiązane. Czytaj więcej…

Zaproszenie na Dzień Kobiet

Zaproszenie na Dzień Kobiet

źródło zdjęcia: Jolanta Matuszkiewicz

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie na uroczyste obchody Polsko – niemieckiego Dnia Kobiet. W programie – jak zwykle – mnóstwo atrakcji. Od muzycznych niespodzianek, pyszny poczęstunek po masę prezentów. Nie zabraknie wspaniałej muzyki w wykonaniu studentów wydziału jazzu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozstrzygnięty również zostanie konkurs plastyczny i fotograficzny „Naprawdę jaka jesteś…” Prace konkursowe będą wystawione w formie wystawy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska – Brandenburgia, Fundusz Małych Projektów Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr oraz budżetu państwa. Czytaj więcej…

Czy zakończy się spór o budynek po byłej stołówce w Nietkowicach?

Stołówka w Nietkowicach

źródło zdjęcia: Marek Abramowicz

Rozbudowa szkoły w Nietkowicach spowodowała, że stołówka szkolna została zamknięta. Została zamknięta także dlatego, że stan techniczny pomieszczeń, gdzie przygotowywano i spożywano posiłki był bardzo zły. W zamian, zostało wprowadzone dożywianie uczniów w formie cateringu. Odbywa się ono w nowo dobudowanej, bardzo ładnej części szkoły.

Co z budynkiem po byłej stołówce?

  • czy budynek sprzedać? aby nie ulegał dalszej degradacji?
  • czy potrzebny jest do celów edukacyjnych? wiedząc, że warunki nauki w pięknie rozbudowanej szkole są bardzo dobre?
  • a może jest inny pomysł? Czytaj więcej…

Recenzja książki „LEKTURA WSPOMNIEŃ”

lektura wspomnień

źródło zdjęcia: Cezary Woch

Sergiusz Jackowski. Lektura wspomnień, Wydawnictwo POMOST: Poznań: 2011.

Strażnik Pamięci.

Tak można nazwać Autora niezwykłej książki. Społeczności, wielkie i małe, bez takich strażników tracą swoją tożsamość. Trafnie to ujął w przedmowie do książki, historyk z wykształcenia, Wójt Gminy Skąpe pan Zbigniew Woch.

Podręczniki historii zwykle nie zajmują się losami jednostek chyba, że są wielcy (bywa że tylko „wielcy”) politycy, wodzowie decydują o losach milionów „szarych” ludzi.
Tymczasem to ci „szarzy” ludzie są często najbarwniejsi. To oni tworzyli historię i ostatecznie zwyciężają budując od nowa swoje, zburzone przez Wielką Historię, życie. O nich właśnie jest książka pana Sergiusza Jackowskiego. Razem z nim odbywamy niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni. Czytaj więcej…

Interpelacja….

Interpelacja

źródło zdjęcia: Cezary Woch

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią do Burmistrza Czerwieńska skierowałem Interpelację dotyczącą turystyczno – rekreacyjnego zagospodarowania działki pod Bródkami. Rozpatrzenie tej sprawy jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców Bródek i całego Zaodrza.

Szczegóły w uzasadnieniu.

Cezary Woch

Sycowice 29.01.2013 r.

Burmistrz Czerwieńska

INTERPELACJA 01/01/2013

Wnioskuję o rozpoczęcie procedury zmierzającej do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego działki o powierzchni 6,53 ha położonej pod Bródkami, a następnie skierowanie pod obrady komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku propozycji turystyczno – rekreacyjnego zagospodarowania tego terenu. Czytaj więcej…

Golgota Wschodu – 73 lata temu…

Golgota Wschodu

źródło zdjęcia: sxc.hu

Mijają 73 lata, kiedy w nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku uzbrojone grupy enkawudzistów w towarzystwie miejscowych komunistycznych aktywistów, wkroczyły do tysięcy polskich rodzin z nakazem natychmiastowego opuszczenia swych domostw. Tragizm tych wydarzeń był przerażający. Tabor do masowej deportacji przygotowywano już w styczniu 1940 roku. Składy pociągów liczyły do 60 wagonów. W każdym z nich zamykano po 50 osób.

W tym pamiętnym dniu, rozpoczęła się wielka akcja, którą dzisiaj nazywamy Golgotą Wschodu. Na mocy paktu Ribbentrop – Mołotow, Sowieci szybko zajęli i okupowali blisko 52 % obszaru II RP, na którym zamieszkiwało ponad 13 milionów obywateli Rzeczypospolitej. Czytaj więcej…

Rajd Karabanowa 2013

Rajd Karabanowa

źródło zdjęcia: Adam

27 stycznia odbyła się już dziesiąty raz coroczna impreza „Rajd Karabanowa” upamiętniająca 68 rocznicę przełamania Międzyrzeckich Umocnień. W tym roku pogoda odzwierciedlała taką samą aurę jaka była pod koniec stycznia 1945 roku. Śnieg i mróz, który w nocy spadł poniżej -10 stopni Celsjusza. Chociaż przez chwilę można było sobie wyobrazić jak czuli się i w jakich warunkach pogodowych musieli walczyć żołnierze Wehrmachtu, Armii Czerwonej i Wojska Polskiego.

Impreza rozpoczęła się od przejazdu pojazdów z muzeum w Pniewie pod pomnik majora Karabanowa do Wysokiej, gdzie było krótkie przemówienie burmistrza i złożenie kwiatów pod pomnikiem oraz pamiątkowe zdjęcie. Czytaj więcej…

Regulamin konkursu „Naprawdę jaka jesteś…”

Naprawdę jaka jesteś

źródło zdjęcia: sxc.hu

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku serdecznie zaprasza do udziału w konkursach – plastycznym i fotograficznym – pod wspólnym tytułem: „Naprawdę jaka jesteś…„. Konkurs organizowany jest w ramach projektu unijnego pod nazwą: „Polsko – niemiecki Dzień Kobiet” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska – Brandenburgia, Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr oraz budżetu państwa. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 9 marca 2013 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Kobiet w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku. Czytaj więcej…

Demokracja lokalna

demokracja lokalna

źródło zdjęcia: sxc.hu

Zasada podziału władzy stanowi podstawę każdego ustroju demokratycznego.
Instytucje samorządu lokalnego są elementami władzy uchwałodawczej i kontrolnej (Rada Miejska) oraz władzy wykonawczej (Burmistrz Czerwieńska). W ich ramach muszą więc istnieć wyraźne podziały odpowiedzialności i kompetencji. Jasne określenie zakresu działania wzmacnia demokratyczne gwarancje ustrojowe. Linie podziałów muszą być jednoznaczne i stałe. Jest to warunek sprawności i stabilności funkcjonowania każdej gminy. Punkt wyjścia relacji władzy w gminie stanowi ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.). Zapisy tej ustawy dość precyzyjnie określają zakres działania i zadania gminy, a przede wszystkim rozdzielają zakres uprawnień na Radę Gminy i Burmistrza. Czytaj więcej…

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.