Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Uzasadnienie wniesionych poprawek przez KRN

Sesja Rady Miejskiej

źródło zdjęcia: sxc.hu

Sesja Rady Miejskiej Czerwieńska w dniu 28.12.2012 r. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, natomiast Burmistrz jest organem wykonawczym. Od wielu lat uprawnienia Rady przekazywane w uchwale budżetowej na rzecz Burmistrza mają bardzo szeroki zakres. Powoduje to ogromną i nieuzasadnioną Jego swobodę działania w zakresie podejmowania decyzji finansowych. W 2011 roku gmina zaciągnęła kredyt na kwotę 2.775.432,00 zł, a w roku 2012 kredyt na kwotę 1.850.000 zł. Oba kredyty będą spłacane do końca 2019 r. Takie działania nie mogą pozostać bez reakcji Radnych. Sytuacja finansowa gminy jest bardzo poważna i uniemożliwia nie tylko realizację kolejnych zadań inwestycyjnych, ale stawia też w bardzo trudnej sytuacji np. placówki oświatowe, czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Byliśmy utwierdzani w przekonaniu, że dalsze inwestycje są niezagrożone, że możemy w gminie zrobić wiele dobrego dla mieszkańców. Niestety tak nie jest, dlatego dążymy do przywrócenia równowagi pomiędzy Radą Miejską a Burmistrzem. Wobec powyższego zgodnie z prawem, ograniczamy upoważnienia organu wykonawczego w zakresie realizacji budżetu w 2013 roku, dając wyraźny i jednoznaczny sygnał o braku zgody na dalsze zadłużanie gminy i rozkładanie go w czasie na kolejne lata i kadencje. Jednocześnie podkreślamy, że złożony projekt budżetu nie został zasadniczo zmieniony. Podział pieniędzy na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy pozostał w zasadzie zgodny z propozycją Burmistrza. Korekta dotyczy jedynie kwoty 13 800 zł na utrzymanie porządków i zieleni w gminie, oraz 43 000 zł na zakup samochodu dla Straży Miejskiej. Źródłem pokrycia jest rezerwa ogólna pozostawiona w kwocie 167 200zł. Dotychczasowa formuła wykaszania i utrzymywania porządków w czynie społecznym w naszych miejscowościach wyczerpała się. Aktywność społeczników trzeba wspomóc. Sołectwa zakupują coraz droższy sprzęt do koszenia i musi on być obsługiwany przez przeszkolone osoby. Czasu pracy na rzecz społeczności lokalnej nikt nie liczy, ale zagwarantowanie chociażby symbolicznej rekompensaty (bo nie jest to zapłata) przyczyni się do poprawy sytuacji w sołectwach. Czerwieńsk i nasze wioski muszą wyglądać estetycznie, być zadbane i prowadzone po gospodarsku. Zakup samochodu, paliwa na rok i ubezpieczenia auta dla Straży Miejskiej - 43 000 zł - jest niezbędny do realizacji jej podstawowych zadań. Od kilku lat brak samochodu jest zgłaszany w sprawozdaniach i wnioskach Komendanta SM. Zakup auta ma też pozytywną opinię komisji Rady Miejskiej. Żeby wymagać zdecydowanych i szybkich działań od Straży trzeba dać im "narzędzie" umożliwiające szybką reakcję. Zadań w zakresie kontroli przybywa, strażnicy często wspomagają działania OPS, Policji oraz urzędników gminnych. Wykorzystywanie do realizacji zadań służbowych samochodów prywatnych powinno być wyjątkiem, a nie przyjętą regułą. Zakup samochodu jest jednak warunkowy i zależy od skuteczności działania burmistrza – jeśli umowa użyczenia samochody Nissan Qashqai zostanie skutecznie rozwiązana i samochód ten (będący własnością gminy) trafi o Straży Miejskiej, wtedy pieniądze przeznaczone na nowe auto będą mogły być wykorzystane na inny cel. Zmniejszenie upoważnień Burmistrza powinno wyraźnie zdyscyplinować wykonawców budżetu do przestrzegania jego zapisów zgodnie z uchwałą Radnych, co będzie miało swoje przełożenie w projekcie budżetu na kolejny rok. Na dzisiaj budżet uchwalony ≠ budżet do wykonania, bo można w nim tak dokonywać zmian, że na koniec roku wygląda zupełnie inaczej niż był uchwalony (wystarczy popatrzeć na lata poprzednie). Cała procedura budżetowa jest więc lekceważona… Tu w grę wchodzi przyszłość naszej gminy, powaga Rady Miejskiej i ranga Radnych w gminie.   Stanowisko Klub Radnych Niezależnych do zasadniczych uchwał rozpatrywanych przez Radę Miejską w dniu 28.12.2012r. 1. Wycofanie dopłaty do wody i ścieków. Przygotowany przez Burmistrza Czerwieńska projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat do ceny 1m3 dostarczanej wody i odbieranych ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk jest konsekwencją projektu uchwały budżetowej, w której Burmistrz nie ujął obowiązujących dopłat do wody i ścieków. W dniu 27.12.2012 r. weszła w życie nowa taryfa opłat za wodę i ścieki. Wprowadzona podwyżka opłat za wodę dla gospodarstw domowych wynosi 21 groszy za m3, a za odprowadzenie ścieków - 36 groszy za m3. Uchwałą Rady Miejskiej od stawek ujętych w taryfie należy odliczyć dopłatę 20 groszy do wody i 20 groszy do ścieków. Jeżeli przyjmiemy projekt uchwały wycofujący te dopłaty to mieszkańcy będą płacić więcej o 41 groszy za 1m3 wody i o 56 groszy za 1m3 ścieków. Dla gospodarstw domowych w 2013 roku realna podwyżka cen wody wyniesie więc 12%, a ścieków 10%. To bardzo wyraźny wzrost cen – dużo wyższy niż przewidywana inflacja. Wszystkich mieszkańców gminy czeka w połowie 2013 roku rewolucja w zakresie regulacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przewidywany jest spory wzrost opłat w tym zakresie na rzecz gminy. Nie można w ten sposób drenować portfeli naszego społeczeństwa. Przerzucanie ratowania kasy gminnej (dopłaty kosztują ok. 95 tys. zł) na wszystkich mieszkańców w obliczu bardzo trudnego roku jest w ocenie Klubu Radnych Niezależnych nieodpowiedzialne i szkodliwe społecznie. Radni obowiązani są patrzeć na sprawy gminy z szerszej perspektywy. Nasz sprzeciw budzi również sposób wprowadzenia tego projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej. Uchwała została przygotowana bez uzasadnienia i wprowadzona z dużym opóźnieniem w stosunku do projektu budżetu. Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej to zadanie niezwykle odpowiedzialne. W toku prac w komisjach projekty muszą być rzetelnie i wyczerpująco uzasadniane. Tak, aby radni byli przekonani do słuszności podejmowanych rozwiązań – jest to szczególnie ważne przy nakładaniu dodatkowych obciążeń finansowych na mieszkańców naszej gminy. W naszej ocenie projekt uchwały przygotowany przez burmistrza tych elementarnych wymogów nie spełnił. Klub Radnych Niezależnych uważa, że ten projekt uchwały należy odrzucić, a dopłaty - w dotychczasowej wysokości - uwzględnić w budżecie gminy na 2013 rok. 2. Budżet Gminy na 2013 rok. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, natomiast Burmistrz jest organem wykonawczym. Od wielu lat uprawnienia Rady przekazywane w uchwale budżetowej na rzecz Burmistrza mają bardzo szeroki zakres. W 2011 roku gmina zaciągnęła kredyt na kwotę 2.775.432,00 zł, a w roku 2012 kredyt na kwotę 1.850.000 zł. Oba kredyty będą spłacane do końca 2019 r. Takie działania nie mogą pozostać bez reakcji Radnych. Sytuacja finansowa gminy jest bardzo poważna i uniemożliwia nie tylko realizację kolejnych zadań inwestycyjnych, ale stawia też w bardzo trudnej sytuacji np. placówki oświatowe, czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Byliśmy utwierdzani w przekonaniu, że dalsze inwestycje są niezagrożone, że możemy w gminie zrobić wiele dobrego dla mieszkańców. Niestety tak nie jest, dlatego dążymy do przywrócenia równowagi pomiędzy Radą Miejską a Burmistrzem. Wobec powyższego, zgodnie z prawem, ograniczamy upoważnienia organu wykonawczego w zakresie realizacji budżetu w 2013r., dając wyraźny i jednoznaczny sygnał o braku zgody na dalsze zadłużanie gminy i rozkładanie go w czasie na kolejne lata i kadencje. Jednocześnie podkreślamy, że złożony projekt budżetu nie został zasadniczo zmieniony. Podział pieniędzy na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy pozostał w zasadzie zgodny z propozycją Burmistrza. Korekta dotyczy jedynie kwoty 13 800 zł na utrzymanie porządków i zieleni w gminie, oraz 43 000 zł na zakup samochodu dla Straży Miejskiej. Źródłem pokrycia jest rezerwa ogólna pozostawiona w kwocie 167 200zł. Dotychczasowa formuła wykaszania i utrzymywania porządków w czynie społecznym w naszych miejscowościach wyczerpała się. Aktywność społeczników trzeba wspomóc. Sołectwa zakupują coraz droższy sprzęt do koszenia i musi on być obsługiwany przez przeszkolone osoby. Czasu pracy na rzecz społeczności lokalnej nikt nie liczy, ale zagwarantowanie chociażby symbolicznej rekompensaty (bo nie jest to zapłata) przyczyni się do poprawy sytuacji w sołectwach. Czerwieńsk i nasze wioski muszą wyglądać estetycznie, być zadbane i prowadzone po gospodarsku. Zakup samochodu, paliwa na rok i ubezpieczenia auta dla Straży Miejskiej - 43 000 zł - jest niezbędny do realizacji jej podstawowych zadań. Od kilku lat brak samochodu był zgłaszany w sprawozdaniach i wnioskach Komendanta SM. Zakup auta ma też pozytywną opinię komisji Rady Miejskiej. Żeby wymagać zdecydowanych i szybkich działań od Straży trzeba dać im "narzędzie" umożliwiające szybką reakcję. Zadań w zakresie kontroli przybywa, strażnicy często wspomagają działania OPS, Policji oraz urzędników gminnych. Wykorzystywanie do realizacji zadań służbowych samochodów prywatnych powinno być wyjątkiem, a nie przyjętą regułą. Zakup samochodu jest jednak warunkowy i zależy od skuteczności działania Burmistrza – jeśli umowa użyczenia Policji samochodu Nissan Qashqai zostanie skutecznie rozwiązana i samochód ten (będący własnością gminy) trafi do Straży Miejskiej, wtedy pieniądze przeznaczone na nowe auto będą mogły być wykorzystane na inny cel. Zaproponowane zmiany stanowią zaledwie ułamek (0,17%) wydatków zaplanowanych w budżecie i nie są robione kosztem cięcia wydatków na inne zadania ujęte w budżecie. W pozostałych 99,83% budżet pozostaje zgodny z propozycją Burmistrza. Nasze zaniepokojenie budzi jednak fakt, że w budżecie na 2013 rok Burmistrz nie przewidział żadnych środków finansowych na planowane i potrzebne inwestycje w Płotach (remont Świetlicy Wiejskiej) oraz termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Czerwieńsku. Czeka nas również ważna decyzja dotycząca kanalizacji Zaodrza. Uważamy te inwestycje za priorytetowe i konieczne do realizacji. Zmniejszenie upoważnień Burmistrza powinno wyraźnie zdyscyplinować wykonawców budżetu do przestrzegania jego zapisów zgodnie z uchwałą Radnych, co będzie miało swoje przełożenie w projekcie budżetu na kolejny rok. Na dzisiaj budżet uchwalony ≠ budżet do wykonania, bo można w nim tak dokonywać zmian, że na koniec roku wygląda zupełnie inaczej niż był uchwalony (wystarczy popatrzeć na lata poprzednie). Tu w grę wchodzi przyszłość Naszej Gminy, powaga Rady Miejskiej i ranga Radnych w gminie. Podsumowując: Klub Radnych Niezależnych zdecydowanie popiera poprawki komisji społecznej i będzie głosować za ich przyjęciem. Po przyjęciu tych poprawek Klub będzie głosować za przyjęciem budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2013. W odniesieniu do sprawy remontu Świetlicy Wiejskiej w Płotach. Na ten cel w budżecie gminy na rok 2013 Burmistrz nie przewidział żadnych środków finansowych. Twierdzenie, że od zniesienia dopłaty do wody i ścieków uzależniona jest realizacja tego projektu jest dużym nadużyciem. Roczny koszt uchwalonych dopłat zamyka się kwotą około 95 tys. złotych. Kwota ta jest zdecydowanie zbyt niska, aby zrealizować ten projekt. Koszty kwalifikowane ogółem remontu Świetlicy Wiejskiej w Płotach wynoszą prawie 750 tysięcy zł., a koszty całkowite zamykają się kwotą prawie 920 tysięcy złotych. Chcąc zrealizować ten projekt należy zabezpieczyć środki własne gminy na ten cel. Innymi słowy – trzeba znaleźć w budżecie na rok 2013 środki na realizację tego projektu. I tu pojawia się problem. Jeśli ta sprawa jest tak istotna, to dlaczego Burmistrz nie ujął tych pieniędzy w planie wydatków na przyszły rok? Żeby „znaleźć” pieniądze w budżecie trzeba je najpierw „zgubić”. Środki finansowe przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej są zaplanowane „z nadwyżką”. Chodzi o realizacji dwóch dużych projektów:
  1. Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I;
  2. Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
W odniesieniu do pierwszego z nich w budżecie zaplanowano środki w wysokości 975 711 zł. Przetarg na jego realizację został rozstrzygnięty na kwotę 494 200 zł, czyli 51% zakładanych wydatków. W związku z tym udział własny gminy (plan zakładał: 148 587 zł) też będzie mniejszy i wyniesie około 75 tysięcy zł. Różnica na plus dla budżetu wyniesie ok. 70 tys. złotych i pojawi się w drugim półroczu 2013 roku. Na drugi projekt (Internet) planuje się wydać kwotę 4.746.239,36 zł. Z tego w 2013 roku największą część – 4.028.862 zł. Przetarg został rozstrzygnięty na kwotę 3.687.557,60 zł, czyli na poziomie 78% planowanych wydatków. Wkład własny gminy będzie więc również proporcjonalnie mniejszy – daje to wymierne oszczędności. Sprawą zupełnie oddzielną jest kwestia poszukiwania oszczędności w innych wydatkach budżetowych na nadchodzący rok. Tutaj też można „znaleźć” pewne kwoty, a należy się przyjrzeć szczególnie wydatkom ponoszonym w gminie na Internet i telefony, zakup usług pozostałych, czy zakup energii. Oszczędności należy szukać od początku roku, a nie w momencie, gdy w kasie gminy brakuje pieniędzy na opłacenie rachunków. Mamy jeszcze pieniądze przeznaczone na zakup samochodu dla Straży Miejskiej. Ich wydatkowanie zależne jest od skuteczności działania Burmistrza – jeśli umowa użyczenia Policji samochodu Nissan Qashqai zostanie skutecznie rozwiązana i samochód ten (będący własnością gminy) trafi do Straży Miejskiej, wtedy pieniądze przeznaczone na nowe auto będą mogły być wykorzystane na inny cel. W ten sposób mamy kolejne 40 tys. złotych. Daje to już około 200 tys. złotych na projekt. Pozostaje jeszcze rezerwa ogólna budżetu (po zmianach planowana na poziomie 167.200 zł). Z tej rezerwy Burmistrz może przeznaczyć również pewną kwotę na remont Świetlicy Wiejskiej w Płotach. Kwota na projekt wzrasta więc do około 250 tysięcy złotych i będzie można go zrealizować w 2013 roku. W efekcie głosowania Radnych uchwała wycofująca dopłaty do wody i ścieków została odrzucona. Poprawki zgłoszone podczas prac komisji społecznej zostały przyjęte, poprawka Klubu Radnych Niezależnych dotycząca upoważnień dla Burmistrza w zakresie przesunięć budżetowych została przyjęta, a w konsekwencji - Rada Miejska w Czerwieńsku przyjęła budżet Gminy Czerwieńsk na rok 2013. Szkoda tylko, że Burmistrz nie wykorzystał prawie 3 tygodni czasu na dogłębną analizę budżetu i na ustosunkowanie się do zgłoszonych poprawek. Przyjęte rozwiązanie (zmniejszenie rezerwy ogólnej) na pokrycie dopłat do wody i ścieków było najprostszym z możliwych rozwiązań... Pierwsze decyzje Klubu Radnych Niezależnych wskazują na możliwość skutecznej realizacji mandatu radnego w imieniu i dla dobra mieszkańców gminy.

Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych Krzysztof Smorąg

Tagi:

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Jeden komentarz do artykułu “Uzasadnienie wniesionych poprawek przez KRN”

  1. Piotr Wójcicki

    Niesłychanie istotne jest efektywne funkcjonowanie samorządu i urzędu burmistrza. Kiedyś, w połowie lat 90-tych pracowałem dla lokalnego miesięcznika warszawskiego „Kocham Pragę”. W związku z wykonywaniem swoich obowiązków uczestniczyłem w obradach rad gmin lewobrzeżnej Warszawy (m.in. Białołęka, Praga Północ, Praga Południe, Targówek itd). Moje wrażenia były takie, że doszedłem do wniosku, iż rady te funkcjonują merytorycznie znacznie lepiej niż Sejm i są znacznie bliżej wyborcy-mieszkańca danej gminy.
    Byłem świadkiem wystąpień radnych, którzy zwracali uwage burmistrzom i innym radnym, że nie zagłosują np. za daną uchwałą, gdyż nie będą się mogli pokazać na własnym podwórku, bowiem sąsiedzi ich ochrzanią jak św. Michał diabła. Widziałem doskonale, że owi radni czują na karkach oddech swoich wyborców i się z nimi liczą. Tak więc radni powinni w sposób szczególnie staranny korzystaqć ze4 swoich uprawnień w ścisłej łączności z wyborcami. To tworzy skuteczny nacisk na władze wykonawcze.

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.