Uzasadnienie wniesionych poprawek przez KRN

Sesja Rady Miejskiej

źródło zdjęcia: sxc.hu

Sesja Rady Miejskiej Czerwieńska w dniu 28.12.2012 r.

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, natomiast Burmistrz jest organem wykonawczym. Od wielu lat uprawnienia Rady przekazywane w uchwale budżetowej na rzecz Burmistrza mają bardzo szeroki zakres. Powoduje to ogromną i nieuzasadnioną Jego swobodę działania w zakresie podejmowania decyzji finansowych. W 2011 roku gmina zaciągnęła kredyt na kwotę 2.775.432,00 zł, a w roku 2012 kredyt na kwotę 1.850.000 zł. Oba kredyty będą spłacane do końca 2019 r.

Takie działania nie mogą pozostać bez reakcji Radnych. Sytuacja finansowa gminy jest bardzo poważna i uniemożliwia nie tylko realizację kolejnych zadań inwestycyjnych, ale stawia też w bardzo trudnej sytuacji np. placówki oświatowe, czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Czytaj więcej…

Klub Radnych Niezależnych

Klub Radnych Niezależnych

źródło zdjęcia: sxc.hu

27 grudnia 2012 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej złożone zostały niezbędne dokumenty potwierdzające formalne utworzenie Klubu Radnych Rady Miejskiej w Czerwieńsku.

Klub Radnych Niezależnych liczy ośmioro Radnych. Klub działa w ramach Rady Miejskiej w Czerwieńsku i został utworzony w trybie określonym w Statucie Gminy Czerwieńsk. Klub w swoim działaniu dąży do:
a) niezależnego prezentowania poglądów swoich członków na forum Rady Miejskiej,
b) kreowania kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Czerwieńsk,
c) utrzymywania kontaktu z mieszkańcami Gminy i Miasta, i podejmowania zgłaszanych przez nich problemów,
d) udzielenia pomocy w realizacji mandatu i aktywizowania działalności Radnych zrzeszonych w Klubie,
e) podejmowania działań sprzyjających rozwojowi lokalnej samorządności. Czytaj więcej…

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

źródło zdjęcia: sxc.hu

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.

Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej…

Co w gminie piszczy…

Co w gminie piszczy

źródło zdjęcia: sxc.hu

A w gminie gorący okres, bo zbliża się najważniejsza, w moim przekonaniu, sesja – sesja na której radni przyjmują ( lub nie) budżet na następny rok. Podczas prac w Komisjach problemowych w ( tj. w Społecznej, Technicznej i Budżetowej) radni zgłosili kilka propozycji, między innymi zakup samochodu dla straży miejskiej oraz wydzielili z budżetu dodatkową kwotę ok. 14000 zł na prace porządkowe – utrzymanie zieleni na terenie sołectw. Burmistrz z kolei zgłosił uchwałę znoszącą dopłaty gminy do opłat za wodę i ścieki. A tak w ogóle, to budżet szykuje się bardzo skromniutki – nie ma ani grosza na remonty dróg gminnych ani na rozpoczęcie prac związanych z kanalizacją na Zaodrzu, ani na rozpoczęcie remontu budynku byłej stołówki, co było ujęte w uchwale zebrania wiejskiego sołectwa Nietkowice – a tu potrzeba przecież setek tysięcy… Czytaj więcej…

Sycowice – wrotami do … Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego

Gryżyński Park Krajobrazowy

źródło zdjęcia: Ryszard Orzechowski

Minął rok, kiedy to w centrum miejscowości Sycowice zauważyliśmy tablicę edukacyjno-informacyjną z mottem „Sycowice wrotami do natury”. Kilka miesięcy później z inicjatywy radnego Pana Cezarego Wocha pojawiło się oznakowanie okazałego dębu – „pomnik przyrody”, to nowo utworzony obiekt o nazwie „Bolesław” (451 cm obwodu) i oczywiście odwiedziliśmy nowych mieszkańców Sycowic z zagrodowej hodowli żubrów. W niedalekiej przeszłości, bo w roku 2010 byliśmy w Sycowicach świadkami udanej próby założenia w nowym miejscu gniazda przez bociana białego (jednego z niepisanych przyrodniczych symboli Polski). Rok później gniazdo otrzymało platformę. Coś jest na rzeczy … czujemy to w kościach! Miejscowy sołtys, a jednocześnie radny gminy Czerwieńsk Pan Cezary Woch nawiązując z nami kontakt poinformował nas, że stworzył się klimat do zorganizowania ścieżki przyrodniczej pokazującej walory Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego od strony Sycowic, leżących już w otulinie parku, czyli od strony południowo-wschodniej. Czytaj więcej…

Warto inwestować w edukację finansową najmłodszych – to pewna i rentowna lokata

Warto inwestować w edukację finansową

źródło zdjęcia: sxc.hu

Czy o pieniądzach, a szczególnie o ich wydawaniu można mówić w atmosferze rozrywki i zabawy? Wielu dorosłych odpowie, że nie, szczególnie teraz, kiedy „dopadł nas kryzys”. Na szczęście nasi milusińscy są innego zdania. Pragnąć bowiem kształtować w młodych umysłach umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, w tym także ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietkowicach przystąpiła do ogólnopolskiego Programu „Od grosika do złotówki„. Wynikające z niego działania adresowane są do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Czytaj więcej…

UKRAIŃSKA POWSTAŃCZA ARMIA

Ukraińska Powstańcza Armia

źródło zdjęcia: sxc.hu

Los wojennego tułacza – część 13
Powstała ona w porozumieniu z Niemcami 14 października 1942 roku dzięki inicjatywie ukraińskich nacjonalistów. Ich celem było spacyfikowanie Rosjan, Polaków, Czechów, Żydów i innych narodowości, co w konsekwencji miało dać podwaliny pod utworzenie niezależnego państwa ukraińskiego. Liczebność tej armii w roku 1944 wynosiła 40 tysięcy ludzi. Kulminacja mordu Polaków gdzie bestialsko wymordowano co najmniej 50 tysięcy rodaków, miała miejsce latem 1943 roku. Po konferencji w 1945 roku w Jałcie i Poczdamie, gdzie ustalono granice Polski, działalność UPA była wciąż bardzo aktywna. Dlatego też po kapitulacji Niemiec, żołnierze naszego pułku nie trafili do swoich domów lecz w Bieszczady, celem ostatecznego rozgromienia ukraińskich band. ( Ostateczne niedobitki UPA zostały zlikwidowane w 1953 roku). Czytaj więcej…

Forsowanie Odry

Forsowanie Odry

źródło zdjęcia: sxc.hu

Los wojennego tułacza – część 12
W dniu 14 kwietnia 1945 roku prawie miesiąc odpoczynku i spokoju szybko minął, a uzupełniona nowymi poborowymi kompania znowu ruszyła w drogę. Nic nam jednak nie mówiono dokąd podążamy. Orientowaliśmy się jednak sami, że z pewnością do Berlina. Maszerowaliśmy przez sześć dni i dotarliśmy w rejon Kostrzyna n/O. W okolicy wsi Gozdowice zastaliśmy duże zgrupowanie wojsk Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, z dużą ilością sprzętu bojowego. Kostrzyn był odległy od nas z lewej strony o około 8 km. Dowiedzieliśmy się, że całą pewnością będzie próba forsowania Odry. Rzeka podczas wiosennych roztopów była szeroko rozlana co najmniej na 180 m. Czytaj więcej…

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.