Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Małe podsumowanie

sołtys

źródło zdjęcia: Cezary Woch

Kiedy dwa lata temu na łamach gazetki „U nas”, oraz na naszej internetowej stronie sycowice.net, opublikowałem kontrowersyjny artykuł zatytułowany „Sycowice- wieś bez przyszłości…?” nawet nie myślałem, że pozytywne zmiany będą następować tak szybko. W wyniku żmudnej pracy niewielkiej grupy mieszkańców, także Radnego poprzedniej kadencji Pana Grzegorza Rychwalskiego, a również moich intensywnych starań, Sycowice zaliczane niestety do tych ostatnich, przestały być wsią anonimową. Problemy wsi zostały z całą ostrością naświetlone i zarówno przez mieszkańców jak i Urząd Gminy zrozumiana została konieczność ich pilnego rozwiązania. Do niezwykle cennych pozytywów zaliczam wyłonienia się lokalnego aktywu, a także nawiązanie dobrej współpracy z Urzędem Gminy gwarantującej sukcesywne rozwiązywanie nabrzmiałych problemów. Nie do przecenienia jest rola przedstawicieli wsi w osobach Sołtysa czy Radnego, którzy mogą i powinni być lokalnymi liderami pozytywnych zmian pod warunkiem, że we właściwy sposób pojmują oni swoje role. Szczególnie Radny pełniąc swoją „posługę” musi odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: czy swoje cele chce osiągnąć metodą zwalczania poszczególnych osób w Urzędzie Gminy, czy też pojmuje swoją rolę jako spolegliwego mediatora starającego się uzyskać jak najwięcej dla swojego okręgu wyborczego. Dla mnie w sposób zdecydowany bliższa jest opcja druga. Niezwykle ważna jest również rola Sołtysa jako gospodarza i animatora wszelkich działań na terenie wsi. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że same inicjowanie działań nie jest warunkiem wystarczającym, bowiem w tych działaniach muszą uczestniczyć ludzie, ale z tym nie jest u nas jeszcze najlepiej. Zupełnie niezrozumiałe są dla mnie postawy malkontenctwa, krytykanctwa i przeszkadzania, w sytuacji kiedy osoby przejawiające takie postawy nigdy nic nie wniosły i nie wnoszą dla wspólnego dobra. Postaw takich jest niemało i stanowią one jeden z problemów z którymi musimy sobie sami poradzić, ponieważ z całą pewnością nie rozwiąże ich Urząd Gminy…. . W dalszym ciągu w Sycowicach jest wiele realnych i dokuczliwych bolączek które w najbliższym czasie muszą być rozwiązane, a ich lista jest zdecydowanie dłuższa niż spraw pozytywnie załatwionych. Istotne jest jednak to, że co prawda w niewielkiej grupie, ale obudzony został duch solidarności i zrozumienia dla spraw natury ogólnej które łączą, czy powinny łączyć wszystkich mieszkańców. Dwuletni okres mojej kadencji jako Sołtysa Sycowic powoli dobiega końca, a wobec powyższego czas na małe podsumowanie. Czy zrobiłem wszystko co było możliwe? Chyba nie, bo zawsze można przecież zrobić coś więcej czy lepiej, ale biorąc pod uwagę sytuację jaką zastałem, zupełnie obiektywnie rzecz ujmując zrobione zostało dużo, a może nawet bardzo dużo. Pozwolę sobie na przypomnienie ważniejszych spraw które zostały pozytywnie rozwiązane.
 1. Zakupienie kosiarki żyłkowej za kwotę około 2300 zł do czego dołożyłem z własnej kieszeni 149 zł, których to pieniędzy do dnia dzisiejszego nie odebrałem.
 2. Sprowadzenie do kościoła organów.
 3. Zatrudnienie organistki w sytuacji kiedy większość kościołów organistów nie ma.
 4. Piękna renowacja bram kościelnych które przedstawiały jedynie wartość złomu.
 5. Zasadzenie wzdłuż kościelnego muru oryginalnych iglaków.
 6. Rozebranie starego przystanku i we właściwym miejscu ustawienie nowego łącznie z jego wybrukowaniem.
 7. Uporządkowanie centrum wsi poprzez wbudowanie krawężników, ustawienie gazonów z kwiatami, założenie trawnika i przeniesienie w dyskretne miejsce koszy na plastik i szkło.
 8. Ustawienie trzech masztów flagowych których nie posiada żadna z okolicznych wsi.
 9. Wyremontowanie bardzo skromnymi środkami skrajnie zaniedbanej świetlicy wiejskiej przy dużym udziale własnym w zakresie zaopatrzenia w niezbędne środki /dowóz własnym samochodem farb, lakierów, sanitariatów itp./ oraz organizacji i nadzorowania remontu.
 10. Uporządkowanie rozległego terenu rozciągającego się od kościoła do posesji Pani Żukowej i założenie trawników które nieodpłatnie pielęgnuję własnym sprzętem.
 11. Wyeliminowanie nadużyć przy podziale tzw. darów z OPS oraz Caritasu i doprowadzenie do czytelnego i sprawiedliwego ich rozdawnictwa.
 12. Zatrudnienie nowej opiekunki świetlicy i zażegnanie tym samym konfliktów z mieszkańcami tego domu.
 13. Uruchomienie starej stodoły na potrzeby organizacji wiejskich festynów.
 14. Współorganizowanie po raz pierwszy „Sobótki na Zaodrzu” i samodzielne zorganizowanie przy współpracy z KGW trzech festynów w roku 2009 i trzech festynów w roku 2010 z których dwa ostatnie organizowane były bez mojego udziału.
 15. Wymyślenie i uporządkowanie miejsca dla organizowania imprez wiejskich na tzw. „Placu za Lustrem”.
 16. Zakupienie 10 zestawów kompletów bawarskich /składany stół i dwie ławy/. Następne 5 zestawów zakupionych z nowego Funduszu Sołeckiego dojedzie do Sycowic w ciągu miesiąca czasu.
 17. Powołanie do życia Koła Gospodyń Wiejskich które w aktywny sposób pomagało w organizacji imprez wiejskich wtedy kiedy osobiście patronowałem tym przedsięwzięciom. Aktualnie z powodu braku jakiejkolwiek inicjatywy ze strony przewodniczącej Koła nie widzimy absolutnie żadnej działalności.
 18. Opublikowanie na łamach gminnego miesięcznika „U nas”, kilka interesujących, a niekiedy kontrowersyjnych artykułów dotyczących Sycowic, co spowodowało pozytywne zwrócenie na nie uwagi władz Gminy, oraz zamieszczenie na pierwszej stronie tego miesięcznika fotografii sycowickich danieli i opublikowanie o nich artykułu co łącznie spowodowało, że Sycowice przestały być anonimowe.
 19. Opracowanie historii Sycowic i spisanie wspomnień najstarszych mieszkańców oraz umieszczenie ich na internetowym, unikalnym blogu historycznym którego nie posiada żadna ze wsi i który praktycznie jest prowadzony przez mnie.
 20. Nawiązanie kontaktu z Niemcami byłymi mieszkańcami Sycowic i zorganizowanie ich przyjęcia w roku 2009 oraz zorganizowanie rewizyty w Berlinie w roku 2010.
 21. Doprowadzenie do zamontowania niezwykle potrzebnej skrzynki prądowej celem ułatwienia organizowania imprez na „Placu za lustrem”.
 22. Samodzielne opracowanie bardzo ważnego dokumentu „Planu Odnowy Wsi” który to dokument jest podstawą do otrzymania przez wieś poważnych środków finansowych. Jako Radny dopilnuję aby przy najbliższym rozpatrywaniu „Planów Odnowy Wsi”, Sycowice zakwalifikowały się do tych dotacji i proponowanej realizacji zamierzeń.
 23. Aktywne działanie w celu sprowadzenia żubrów do Sycowic, co spowoduje przyśpieszenie inwestycji gminnych i poprawę życia mieszkańców. Sycowice staną się sławne i znane będą jako żubrza stolica zachodniej Polski.
 24. Moje starania zauważone zostały przez Starostę Zielonogórskiego który uhonorował mnie tytułem „Najlepszy Sołtys w Gminie Czerwieńsk” oraz przez społeczność Bródek, Będowa i Sycowic która wybrała mnie Radnym Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
 25. Gwarantem dalszego rozwoju Sycowic jest również moja bardzo dobra współpraca z urzędem Gminy.
 26. W ostatnim okresie nagłośniłem sprawę podtapianych domów w Nietkowicach , Będowie i Sycowicach, co spowodowało zaplanowanie w miesiącu marcu br. wyjazdowej Komisji Infrastruktury która osobiście rozpozna problem, oraz propozycję Burmistrza reaktywowania Gminnej Spółki Wodnej.
Wszystkie te pozytywne działania nie byłyby możliwe bez zaangażowania się znacznej grupy mieszkańców za co chciałbym im serdecznie podziękować. W pierwszej kolejności dziękuję Walentemu Grzybowi i Czesławowi Lipińskiemu za życzliwość i koleżeńskie rady, oraz wszechstronną pomoc we wszystkich sprawach z którymi się do nich zwróciłem. W szczególności dziękuję Walentemu Grzybowi za zamontowanie bram kościelnych i sanitariatów w świetlicy wiejskiej, oraz za opiekę nad otoczeniem zabytkowego kościoła. Dziękuję Czesławowi Lipińskiemu, Stanisławowi Szymańskiemu i innym osobom, za wylanie ław fundamentowych pod maszty flagowe. Dziękuję Annie Grzyb za skrupulatne rozliczanie festynów i za prowadzenie wzorowego rozdawnictwa paczek żywnościowych z OPS-u i Caritasu. Dziękuję Jej również za przejawioną inicjatywę w robieniu wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej. Annie Grzyb i Elżbiecie Waszak dziękuję za samodzielne przygotowanie i sfinansowanie przyjęcia księży i zaproszonych gości po odpuście w roku 2009. Serdeczne podziękowania kieruję dla wszystkich osób biorących udział w przygotowaniu festynów i spotkania z Niemcami, byłymi mieszkańcami Sycowic. W szczególności za niezwykłą życzliwość, pogodę ducha i zrozumienie moich intencji, chciałbym podziękować Elżbiecie Waszak, Beacie Żabie, Annie Kubiak i Zofii Biernackiej. Za uczestniczenie w organizowaniu różnych przedsięwzięć dziękuję także Annie Bakalarskiej, Marii Kopczyńskiej, Zofii Żółtobruch, Halinie Kusiowskiej, Barbarze Brodnickiej, Teresie Kruś i Honoracie Rutkiewicz . Dziękuję Bernadettcie Zgorz za pielęgnowanie iglaków, a Andżelice Żabie, Katarzynie Żabie i Karolinie Krzemińskiej, za sprawne przygotowanie i prowadzenie loterii fantowych, uczestniczenie w pracach przy dożynkowym wieńcu i palmie wielkanocnej, oraz za aktywny udział w przyjęciu Niemców byłych mieszkańców Sycowic. Dziękuję Kołu Gospodyń Wiejskich za sfinansowanie zakupu jednego masztu flagowego. Dziękuję Elżbiecie Wereszczyńskiej za wzorowe prowadzenie zajęć świetlicowych i wykonanie pięknej palmy wielkanocnej. Szczególne podziękowania kieruję do mojej Żony która z niezwykłą sympatią odnosi się do mieszkańców Sycowic i która była inicjatorem postawienia masztów flagowych w naszej wsi, oraz sfinansowała zakupienie jednego masztu. Dziękuję również wszystkim osobom których nie wymieniłem, a które przyczyniły się do wspólnego dobra, a także moim zagorzałym przeciwniczkom wprowadzającym w wiejskim środowisku wiele kolorytu... Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję i do zobaczenia...

Cezary Woch

Tagi:

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

2 komentarze do artykułu “Małe podsumowanie”

 1. Cezary Woch

  „Wieś aktywna i gościnna dla przyjezdnych , dbająca o estetykę i ochronę środowiska, zapewniająca turystom bezpieczeństwo i wypoczynek na łonie natury. Wieś z nowoczesną świetlicą i dobrze zagospodarowanym placem spotkań publicznych, miejscem sportu i rekreacji. Wieś skanalizowana, z chodnikami i drogami utwardzonymi”. Taka oto jest moja wizja Sycowic zawarta w Planie Odnowy Wsi. To nie koniec na tym, ponieważ nigdy wcześniej w dotychczasowej historii Sycowic, dla naszej wsi nie były tak hojnie zaplanowane inwestycje. Ktoś może uważać , że to przypadek, że się należy…. . A ja powiem tak: to żaden przypadek i nic się nie należy, może tak być ale wcale nie musi, a ostatnie lata są tego najlepszym przykładem. Jakieś smętne głosy uaktywniające się na anonimowych forach nawołują do „jedności” i „nie dzielenia”… . A gdzie były te „głosy” kiedy trzeba było opracować Plan Odnowy Wsi? Gdzie były? Czy wniosły swój wkład w postaci chociażby jednej rozsądnie opracowanej stroniczki? Nic podobnego, nie zrobiły dosłownie nic, a dzisiaj dzielą skórę na niedźwiedziu, czyli wypracowanym przez kogoś dobrem chcą dzielić i zarządzać…. . Jakie to budujące, jakie budujące i twórcze.. . A żeby nie było wątpliwości, we wspomnianym Planie Odnowy Wsi zapisano: 12.000.000,00 zł na budowę kanalizacji w Sycowicach, 700.000,00 zł na budowę kompleksu kulturalno wypoczynkowego /świetlica/, 200.000,00 zł na drogi gminne i chodniki, 7000.00 zł na zakładanie klombów i zieleńców. W mojej ocenie są to kwoty i tak zaniżone, które /co zostało ustalone z odpowiednimi władzami/ będą „wyciągane” w górę w miarę istniejących potrzeb i to jest faktyczna miara tego co łączy, a nie dzieli. Od „głosów” wymagam jedynie aby przyszły i podniosły rękę głosując za tym planem i takim budżetem. Taki będzie ich realny „wkład” w dobro ogólne i to by było na tyle… . 🙂

 2. mic

  Tak niewielu, tak wiele w krótkim czasie dokonało.
  Brawo Panie SOŁTYSIE !
  Panie RADNY – oby zbytnia spolegliwość wobec złej WŁADZY nie utwierdziła ją w tym,iż ma w Panu sprzymierzeńca.

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.