Drukuj artykuł Drukuj artykuł

O arogancji władz

Szkoła w Nietkowicach

źródło zdjęcia: sxc.hu

(Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwieńsku i Ich otoczenia) Niedługo miną 4 lata, jak jestem radnym gminy Czerwieńsk z okręgu Nietkowice. Obiecałem, że poświęcę więcej miejsca na przykłady arogancji obecnej władzy gminnej, co niniejszym czynię. 15 października 2010 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę hali gimnastycznej przy szkole w Nietkowicach... powinniśmy być wszyscy szczęśliwi, szczególnie tu na Zaodrzu; było tyle pięknych przemówień, tyle gości... ale podejrzewam, że nie wszyscy wiedzieli, że: 1. Do budowy sali gimnastycznej przymierzano się już na początku lat 60-tych ub.wieku- z relacji np. Pani Heleny Woroniec wynika,że w tym czasie zbierano cegły, między innymi w Sycowicach! W połowie lat 70-tych (35 lat temu!) wybudowano szatnię wraz z prysznicami i od tego czasu czekaliśmy... 2.W roku 2003 wybudowano halę sportową w Czerwieńsku, która w założeniu służy całej gminie 3.W 2008 przystąpiono do budowy hali gimnastycznej w Nietkowie- patrz moje stanowisko radnego, i uwaga, decyzje o jej budowie nastąpiły w poprzedniej kadencji!( a więc w latach 2002-2006). Na moje zapytanie, związane z moim stanowiskiem radnego dlaczego w pierwszej kolejności nie przystąpiono do budowy hali gimn. na Zaodrzu ( ze względu na położenia geograficzne nie mamy przecież łatwego dostępu do hali sportowej w Czerwieńsku !) Pan Przewodniczący Rady L. Jędras odpowiedział, że w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2002-2010 nie zapisano budowy sali gimnastycznej w Nietkowicach, \a w Nietkowie była zapisana! I to jest właśnie arogancja obecnej władzy!- Bo, primo : burmistrz jest zobowiązany do zrównoważonego rozwoju gminy, a obecny włodarz nie jest przecież żółtodziobem samorządowym i powinien wiedzieć o potrzebach mieszkańców z prawego brzegu Odry jak i o historii budowy sali gimnastycznej w Nietkowicach; sekundo: skoro wg Pana Przewodniczącego tak wiążąca jest Strategia Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2002-2010 w której nie ma zapisu o budowie sali gimn. w Nietkowicach, jednak można było w 2010 roku (a więc wcześniej również!) przystąpić do jej budowy!- a więc jest tu wyraźna sprzeczność w tłumaczeniu Pana Przewodniczącego- no ale przecież trzeba jakoś te niefortunne decyzje wytłumaczyć... A co do samej uroczystości z 15 października 2010: naprawdę nikomu nie trzeba było przypominać o potrzebie budowy sali gimnastycznej - my o tym wiemy od ponad 40 lat; wszystkie te przemówienia to były głównie hymny pochwalne dla obecnych władz wszystkich szczebli, bo przecież zbliżają się wybory! Przypomnę,że to obowiązek ustawowy władz samorządowych dbanie o rozwój (zrównoważony!) i oświaty i sportu. Niestety nowy podział administracyjny z połowy lat 70-tych pogrzebał szanse na rozwój prawostronnej części obecnej gminy Czerwieńsk- wykorzystali to włodarze gminy w o najmniej ostatnim dziesięcioleciu- widać to najwyraźniej na przykładzie kanalizacji gminy, która kończy się już, ale po lewej stronie Odry, zwanej oficjalnie jako Aglomeracja Czerwieńsk! Widać to również po inwestycjach sportowych , drogowych i oświatowych- w 2007 roku szkoła w Nietkowicach obchodziła jubileusz 60-lecia - nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami godnie uczcili tę rocznicę: nadano Szkole Imię oraz sztandar, czy burmistrz i jego świta nie wiedzieli kilka lat wcześniej o zbliżających się uroczystościach (bo tego nie planuje się z dnia na dzień)? - stać ich było na wymianę kilku okien i dwoje drzwi wejściowych. Oczywiście, dobrze, że w końcu (i na końcu!) zaczęto modernizować infrastrukturę oświatowo - sportową na Zaodrzu, ale można było to zrobić co najmniej kilka lat wcześniej, co wyżej pokazałem. Dalszy ciąg przykładów arogancji obecnych władz nastąpi... Pozdrawiam wszystkich buszujących w sieci;

Marek Abramowicz

Tagi:

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

18 komentarzy do artykułu “O arogancji władz”

 1. Grzegorz Rychwalski

  Panie Marku jeśli Pan pozwoli takie uzupełnienie artykułu,taki kamyczek do ogródka Burmistrza Czerwieńska i Przewodniczącego Rady.W dniu 22pażdziernika 2010r uczestniczyłem w spotkaniu przedwyborczym w Sycowicach z przedstawicielami Komitetu Wyborczego „Wyborcy na rzecz gminy i miasta Czerwieńsk”.Komitet w czasie spotkania reprezentowali m.in.p.Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska oraz p.Leszek Jędras Przewodniczący Rady.Wtrakcie wystąpienia Burmistrza dowiedziałem się,że obecnym radnym reprezentującym mieszkańców Bródek,Będowa,Sycowic nie było.
  Calkowicie zgadzam się z p.Piotrem Iwanusem Burmistrzem Czerwieńska,urzędnikiem samorządowym wybranym w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców gminy, z którym podpisano umowę na jakich warunkach zostaje zatrudniony i za jakie wynagrodzenie.Pan Burmistrz nie wyjaśnia dlaczego tej współpracy nie było i z czyjej winy.Radny ze swoich obowiązków określonych statutem wywiązywał się wskazując władzy wykonawczej gminy czyli Burmistrzowi niegospodarność i nierzetelność w realizacji zadań i wydatkowaniu środków finansowych z budżetu gminy.Nie popierał uchwał wadliwych,wstrzymywał się od głosowania za uchwałami wprowadzanymi „na ostatnią chwilę” i bez zaopiniowania przez właściwe Komisje(niektóre z tych uchwał wracały do ponownego uchwalenia zakwestionowane przez organ kontrolny).Radny cierpliwie czekał na rzeczową odpowiedż na interpelacje radnego .Ze stoickim spokojem przyjmował krytyczne błędne oceny swojej pracy ze strony samego Burmistrza jak i jego pochlebców nie dając możliwości do uprawiania”swoistego magla” w poważnej instytucji jaką jest Urząd Gminy.
  Wracam teraz do „kamyczka”.W programie wyborczym wym. już Komitetu zamieszczono motto:”SKUTECZNI I WIARYGODNI”.Jakie to wielkie i podniosłe motto.Dla mieszkańców prawobrzeżnej(północnej)części gminy kojarzy się raczej z nieskutecznością i niewiarygodnością.
  Jak to motto ma się do dokonań dotychczasowych włodarzy gminy:
  1.Sprawa uporządkowania gospodarki ściekowej w prawobrzeżnej części gminy tj.w miejscowościach Bródki,Będów,Nietkowice,Sycowice;
  – w dokumencie w formie uchwały z załącznikiem Plan Rozwoju Lokalnego gminy Czerwieńskna lata 2004-2006 przyjęto w dziale inwestycje cyt.Budowę kanalizacji wg opracowanego projektu technicznego dla wsi Nietkowice,Sycowice,Będów,Bródki-lata2005-2010. Współautorem tego dokumentu był Burmistrz Czerwieńska,któremu Rada powierzyła wykonanie tej uchwały.W okresie tym Burmistrzem był p.Piotr Iwanus,a Przewodniczącym Rady p.Leszek Jędras.Na tą inwestycję,której koszt miał wynosić 8mln złgmina przeznaczała 4mln zł a pozostała kwota z funduszy struk.
  -w kolejnym dokumencie pt.Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w m.Bródki,Będów,Sycowice,Nietkowice-inwestycja wspólna z gminą Sulechów-okres realizacji 2007-2011.Szacunkowy koszt 12mln zł w tym środki własne gminy 3mln.W okresie tym Burmistrzem jest p.Piotr Iwanus, a Przewodniczącym Rady p. Leszek Jędras.
  -w „Sprawozdaniu z realizacji celów operacyjnych Strategi Gminy Czerwieńsk na lata 2002-2010 z dn.25.02.2009 czytamy:kanalizacja Sycowice,Nietkowice,Będów, Bródki-opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy dla w/w. miejscowości zakończenie realizacji projektu we wrześniu 2009r.W tym okresie Burmistrzem jest p.Piotr Iwanus,a Przewodniczącym Rady p.Leszek Jędras.
  -w najświeższym dokumencie”Strategia rozwoju gminy Czerwieńsk 2011-2018″(w wersji roboczej) w dziale „sieć wodociągowa i kanalizacyjna” wśród wymienionych ważniejszych inwestycji realizowanych przez gminę i miasto Czerwieńsk nie wyszczególniono i nie wspomniano o inwestycji na „zaodrzu”.Po zwróceniu uwagi z mojej strony dokument poprawiono i umieszczono pkt.Uporządkowanie gospodarki ściekowej w w/wym miejscowościach na „zaodrzu”.Współautorem tej Strategii jest p.Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska.Określono czas realizacji do 2013r.
  Na podstawie tych dokonań w latach dwóch pełnych kadencji p.Piotra Iwanusa Burmistrza Czerwieńska i Przewodniczącego Rady p.Leszka Jędrasa czy możemy wierzyć Komitetowi rekomendującemu p.Piotra Iwanusa na Burmistrza Czerwieńska w wiarygodność i skuteczność.
  Z poważaniem
  Grzegorz Rychwalski
  radny Rady Miejskiej
  w Czerwieńsku

 2. marek Abramowicz

  Dziękuję, Panie Grzegorzu za rozwinięcie mojej uwagi dotyczącej kanalizacji Zaodrza; wspomnę tu moją rozmowę z Burmistrzem Sulechowa I.Odważnym w dniu 24 września br., który stwierdził, że kanalizacja na Zaodrzu nie ruszy ( w sensie rozpoczęcia budowy!) wczśniej jak w 2013 roku. Przypomnę,że gmina Czerwieńsk podpisała umowę z Sulechowem, zobowiązującą wykonanie kanalizacji na Zaodrzu razem z sołectwami Brody, Pomorsko i Mozów. Z tego wynika,że realne lata zakończenia to 2015-2016- jest to tylko moja ocena! chciałbym się mylić na korzyść wcześniejszych lat… z pozdrowieniami Marek Abramowicz.

 3. Administrator

  Burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus laureatem trzeciego miejsca w kategorii „Gospodarz gminy , miasta, regionu”.

 4. mic

  Burmistrz IWANUS zostawił po sobie raczej 100% niesmak po apodyktycznych prawie 12 letnich rządach. Szkoda,że autorzy nagrody „Gospodarz gminy,miasta,regionu” nie znali ciemnej strony Burmistrza. Składa sie na to nieprzyjazność dla: ŚRODOWISKA – zrzucanie osadów dennych z oczyszczalni do kanału „Zimny Potok”,wszechobecne dzikie wysypiska. MIESZKAŃCÓW – postępująca patologia wśród młodzieży (jedna śmiertelna ofiara [25lat]alkoholu . INICJATYW mieszkańców – torpedowanie wszelkich pomysłów,którch autorem nie jest Burmistrz. RÓWNOMIERNEGO rozwoju gminy.

 5. mic

  Przed chwilą powróciłem wkurzony ze spotkania przedwyborczego w Nietkowie z grupą p. IWANUSA.Spotkaniu przewodniczył doświadczony manipulator p. JĘDRAS.Po przedstawieniu swoich wizji przez IWANUSA i jednego z kandydatów na radnego ,nastąpiło zadawanie pytań. Jeden z mieszkańców Nietkowa skierował pytanie do p. IWANUSA,by scharakteryzował swojego drugiego kandydata na radnego( obecnego radnego) p. Kazimierza RUSZLA.Po wygłoszonych peanach na cześć p. RUSZLA – gwoli uzupełnienia chciałem odczytać charakterystykę o tym człowieku (opartą na faktach)jaką stworzyłem jeszcze w 2004r.Miało to się ukazać w gazetce „U nas” w owym roku,lecz nie puszczono tego,gdyż KLIKA Iwanuso-Jędrasowa chroni swoich ludzi i dba o nieposzlakowaną opinię.Skutecznie i dzisiaj udaremniono mi przedstawienie charakterystyki p.RUSZLA .Manipulator p.Jędras w najbardziej gorącym momencie przy udziale klakierów (5 osób) zakończył spotkanie ze swoim skompromitowanym Kmitetem IWANUSO- JĘDRASOWYM.

 6. mic

  Poniżej przedstawiam treść owej charakterystyki w oryginale z 2004r.

  KARIERA Kazimierza RUSZLA –
  „radnego” z Nietkowa

  Początki społecznej działalności p.RUSZLA datują się od powodzi z 1997r.Wtedy to obecny radny rozdawał dary powodzianom w Nietkowie,którą był również dotknięty.Dzięki rzutkości(operatywności)zaskarbił sobie życzliwość niektórych mieszkańców.W wyborach do władz samorządowych doceniono jego zasługi – wybierając go na członka w Radzie Sołeckiej.

  Zapowiadał się nizwykle dobrze.Na zebraniach był aktywny , potrafił przekonywująco trafiać z argumentami do ludzi.Pozyskiwał w dalszym ciągu od darczyńców wszelkiego rodzaju odzież używaną i przekazywał łasym na to ludziom.Dzięki charytatywnej działalności w wyborach do Rady Gminy w 2002r. p.RUSZEL został radnym. Dla nietkowskich potrzeb pozyskiwał od darczyńców wiele materiałów bud. i nie tylko. o jego chwalebnych uczynkach(jako pośrednika) mogliśmy się dowiedzieć z częstych podziękowań na łamach „U nas” od „aktywu” nietkowskiego . Szkoda tylko,iż podziękowania kierowane są wyłącznie pod adresem p. RUSZLA , a nie darczyńców, którzy są autorami owych szlachetnych gestów. Pan RUSZEL buduje swój wizerunek czyimś kosztem , przy niewielkim udziale własnym. Przy aprobacie „aktywu” p.RUSZELA kreuje się na wielkiego społecznika , a czy rzeczywiście zasługuje na to ? Czy to co robi nie jest podszyte próżnością i partykularyzmem ? Czy to ma znaczyć , że pozostali RADNI ,a jest ich 14 – nic dobrego nie czynią i o NICH dlatego niewiele się mówi. Myślę że nie . Przez ICH skromność nie zabiegają o nagłaśnianie tego – co dokonali. Właśnie tej cechy brakuje p. RUSZLOWI na niwie społecznej.

  Natomiast jako radny przy UG w Czerwieńsku niczym szczególnym się nie zapisał. Na sesjach Rady Gminy obecność p. RUSZLA sprowadza się do bezmyślnego głosowania(debata nad cennikiem wody-styczeń2003r.),niedołożenie starań ,by wieś NIETKÓW ująć w planach inwestycyjnych realizowanych w gm. Czerwieńsk. Zawiłości programowe na sesjach dla tego RADNEGO są zbyt trudne do ogarnięcia (brak przygotowania),dlatego też nie widać z jego strony merytorycznej dyskusji na dane tematy, a w konsekwencji i właściwego podejmowania decyzji podczas głosowania. Można by rzec, iż funkcja radnego przerosła p. RUSZLA. Ów radny natomiast przywiązuje większą wagę do błahych rzeczy . Angażuje się w knucie intryg (wichrzycielska grupa), miast skupić się nad realizacją programu , który przyświecał mu w wyborach. Wspomnę tu o wielu potrzebach dla NIETKOWA jak: odbudowa wału p. powodziowego,budowa kanalizacji,zadbanie o PARK w centrum wsi(remont fontann,nasadzanie drzew ,a nie ich wycinanie !)likwidacja dzikich wysypisk, oświetlenie drogi do Borynia itd.

  Na Zebraniu Wiejskim w dniu 30.I.2004r.,jak i wcześniej podczas dyżuru RADNEGO zwróciłem się do p.RUSZLA , by zaczął się interesować naprawdę problemami wsi, by zamiast „ryby dać ludziom potrzebującym wędkę” – stworzyć warunki do rozwoju agroturystyki. Niestety te argumenty tylko rozsierdziły p. RUSZLA, a oliwy do ognia dolałem po artykule w „U nas” pt. „Nietkowski Kocioł”. Przedstawiłem w nim udział Radnego w skompromitowanej „wichrzycielskiej grupie”. W art. „Para w gwizdek” gazetce „U nas” z ub. miesiąca obiecałem opowiedzieć o p. RUSZLU . Ta zapowiedz tak kogoś zdenerwowała , iż z chwilą ukazania się gazetki otrzymałem w dniu 20III 2004r. telefoniczną pogróżkę o treści : ZA TE ARTYKUŁY W GAZETCE BĘDZIESZ MIAŁ sk…ie POŁAMANE NOGI.

  Tą drogą chcę przestrzec autora tej GROŻBY (policję o tym poinformowałem),by w przyszłości tego typu pomysły nie rodziły się w rozemocjonowanej głowie, ponieważ to może żle się skończyć dla niego samego od strony prawnej.

  Jan Hojsak

 7. edek

  Panie mic chodzi mi tu o tego 25 latka nikt mu do gardła nie wlewał a już na pewno nie był to Iwanus więc nie pisz pan bzdur Iwanus nie jest ojcem tych wszystkich gminnych dzieci mają rodziców to niech oni o nich dbają i lepiej wychowują to nie burmistrza działka

 8. Mieszkańcy

  Szanowni mieszkańcy Nietkowa

  Wobec wyrażanych przez niektórych mieszkańców Nietkowa (Ryszarda W., Bazylego H., Jana H.) oskarżeń, dotyczących domniemanego naruszenia prawa przez Burmistrza Czewieńska oraz Radnego Kazimierza Ruszla przy przyznawaniu dzierżawy na tereny gminne przy ulicy Kasprowicza, dla mieszkańców Nietkowa, mających swoje posesje przy wymienionej ulicy – posesja nr 2, 10, 12 – oświadczamy, iż pomówienia te całkowicie mijają się z prawdą i są krzywdzące dla właścicieli dzierżawionych terenów.
  Nadmieniamy, iż prawa do dzierżawienia gruntów gminnych przeznaczonych na ogródki przydomowe (przylegających do wymienionych powyżej posesji) zostały nadane zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Czerwieńska z dnia 10-09-2006 roku – Nr. 73/06 i podlegają opłacie dzierżawnej oraz podatkowej zgodnie z taryfikatorem gminnym.
  Wobec powyższego faktu, informacje rozpowszechniane przez wymienione osoby – o płaceniu przez nas 1 grosza za m2 – są perfidnym pomówieniem.
  Nadmieniamy, iż wartości opłat za dzierżawę gruntów gminnych są do sprawdzenia w odpowiednim referacie Urzędu Gminy Czerwieńsk.
  Pragniemy poinformować również, iż w wypadku dalszego rozpowszechniania o nas nieprawdziwych informacji, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

  Kazimierz Ruszel
  Jan Majkut
  Stanisław Gołaś

 9. mic

  Panie RUSZEL- b. się cieszę,że wyciągnąłeś na światło dzienne dzierżawę terenów zadrzewionych dorodnymi poniemieckimi dębami. To jest skandal , by taką enklawę zieleni udostępniać we władanie wymienionym wyżej i nie – dzierżawcom. Tu nie chodzi o odpłatność za m2 ,lecz o beztroskie korzystanie z tego terenu przez dzierżawców (urządzono wśród dębów składowiska , rozjechano powierzchię drogami dojazdowymi do posesji),które doprowadziło do umierania dębów – stojąc ! ! ! Zaznaczam również, iż każdy właściciel posesji(a jest ich sześciu)ma dojazd wg. planów z drugiej strony domu. Z tego wynika , iż każdy samowolnie korzystał z owego terenu i korzysta w myśl „PRAWA” ustanowionego prez BURMISTRZA. Taką kontrowersyjną decyzję podjął BURMISTRZ tylko dlatego, gdyż jednym z korzystającym z samowoli był radny Kazimierz RUSZEL. Pozostali dzierżawcy , po namowie K. RUSZLA skwapliwie skorzystali z nadarzającej się okazji i przejeli teren. Tą drogą apeluję do EKOLOGÓW,by uchronili umierające dęby , a winnych doprowadzenia do bezzasadnej dzierżawy – ukarać.

 10. Mieszkaniec

  Mieszkańcy Nietkowa dotknięci powodzią w 1997r przeżyli ciężkie i smutne chwile, których nie zapomną do końca życia. Musieli opuścić własne domy z żywym inwentarzem, a w mieszkaniach mieli zalane wszystko: meble, odzież, artykuły gospodarstwa domowego itp.
  Po tylu latach J. Hojsak, kandydat na radnego wraca do tematu i drwi z tego, że przekazywałem dary – używaną odzież – łasym ludziom.
  Drodzy mieszkańcy, to jest obraza Was wszystkich. Przekazywałem nową pościel, krzesła, stoły, lodówki, łóżka, żywność, pasze dla bydła jak również odzież używaną (z której nie wszyscy korzystali). Trafiała ona dla potrzebujących, którzy chcieli. Był to ogrom pracy, której się podjąłem. Byłem naprawdę zmęczony. Za to co robiłem otrzymałem wyróżnienie i podziękowanie z Zarządu Okręgowego PCK w Zielonej Górze.
  Panie Hojsak „człowiek jest wielki nie przez to co ma, i nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi”, a takiej cechy Panu brak.
  Drodzy mieszkańcy, organizowałem festyny i loterie fantowe w parku i na boisku sportowym, każdy los wygrywał, była to również pomoc dla mieszkańców. Czynnie uczestniczę w pracach społecznych. Pomogłem OSP Nietków, z festynu przekazałem 1900zł, za sponsorowałem zasłony i meble do kuchni, wymalowałem pomieszczenia wewnątrz w czynie. Farbę przekazał sponsor i otrzymał podziękowanie. Do Szkoły Podstawowej w Nietkowie przekazałem 1000zł na nagrobek dla Pani Wróblewskiej. Zawsze pomagałem na „Dzień Dziecka”. Moją pomoc i zaangażowanie zna obecna Pani Dyrektor Kłos jak i była Pani Dyrektor Rekowska. Pomogłem do WDK Nietków: 200m2 położonych płytek wewnątrz, wykładziny, przybory na plastykę, farbę na pomalowanie ogrodzenia (malowanie wykonane przez KGW). Do biblioteki w Nietkowie przekazałem 800 sztuk książek. Wysłano podziękowanie. Do KGW przekazałem z festynu 1760zł. Pomogłem Klubowi Sportowemu „Odra”. Z festynu na rzecz powodzian w Klementowie koło Lublina wpłaciłem do PCK w Zielonej Górze kwotę około 3300zł. Pomogłem również pogorzelcom w Nietkowie i Nietkowicach. Z Panem Janem Majkutem uzbierałem kwotę 1600zł dla Pana G. Frątczaka (spłonęła stodoła)na paszę dla koni. Zebrałem wśród znajomych kwotę 845zł i przekazałem na pilne leczenie chorego dziecka z Borynia. Otrzymałem blachę i kątowniki od sponsora, którymi Jerzy Kuczak pokrył przystanek autobusowy i konstrukcję zużytą wymienił na nową w czynie (dawna poczta). Ja z teściem pokryłem blachą, pomalowałem konstrukcje i siedzenia na przystanku przy parku społecznie. Sponsor ufundował 300m2 polbruku – chodnik ułożono na ul. Jana Kasprowicza. Za sponsorowałem i zamontowałem 2 tablice ogłoszeniowe. Udzielam się od lat na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki ludziom dobrej woli przekazałem 300 sztuk krzeseł do: OSP, kaplicy, Szkoły, Klubu „Odra”, WDK Nietków i WDK Płoty. Do kościoła załatwiłem od sponsora farbę i cement, po czym pomalowałem cokoły pionowe i poziome oraz cały cokół dolny wokół kościoła w czynie społecznym. Polbruk przy kaplicy ofiarował Pan Makarewicz. Rada kościelna wysłała podziękowanie do Zielonej Góry. Wymalowałem wnętrze kaplicy, odnowiłem elewację.
  W skrócie wymieniłem dokonania oraz czyny społeczne, nie sposób wymienić wszystkie (mam wszystko zapisane). Nie jest w stanie mojej pracy i tych dokonań podważyć J. Hojsak, gdyż mam świadków i są to fakty. Jego dokonania to szkalujące listy „ludzi czynu”. Zmyślone pomówienia o telefonach i groźbach. Mieszka w Nietkowie od urodzenia, ma puste ręce i worek listów. Chce wypłynąć na szerokie wody swoim kajakiem i oczekuje, że Pan Ruszel i Gmina Czerwieńsk wybuduje mu przystań. Jaki to kandydat na radnego, który nie wie, że do Borynia założono oświetlenie, zrobiono drogę i plac zabaw.
  Do dzieła, masz ręce, bierz się do roboty, pokaż co potrafisz. Nie podważaj autorytetu niewinnym, szlachetnym, wiarygodnym, skutecznym i sprawdzonym ludziom.
  Gmina Czerwieńsk jest „mistrzem gospodarności”, 8 miejsce w kraju. Jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że tu mieszkam i Gmina ma wzorowe osiągnięcia.
  Moje gratulacje Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący Rady, Panowie Radni, dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy są bardzo mili i uprzejmi.
  To są dowody i fakty ciężkiej pracy, a to zżera J. Hojsaka i pali goryczą nienawiści. Pan J. Hojsak chce uzdrowić stosunki międzyludzkie, dowodem tego jest płot pomiędzy nim, a sąsiadami o wysokości 2,20m i dwie sprawy sądowe. Hasło wyborcze Pana J. Hojsaka brzmi: „ z szacunkiem do ludzi” – to hasło przejawia się w Pana zachowaniach, listach i obelgach do „ludzi czynu” oraz na zebraniach wiejskich trwających już 10 lat. W dodatku na zebraniu przedwyborczym chciał Pan opluć Pana Burmistrza, wszyscy obecni na zebraniu wiedzą o tym doskonale. Niech w całej Gminie poznają Pana poczynania i wyborcy ocenią Pana kandydaturę, z kim do ludzi, do Gminy i Rady?
  Przestrzegam o dalszych pomówieniach. Sprawę skieruję do Sądu.

 11. mic

  Panie RUSZEL , aleś dowalił z grubej rury – co ślina na język przyniosła. Radzę więcej skromności i nie sumuj się za bardzo ,bo Ci żyłka pęknie. CZAS na ZMIANY !

 12. Zosia

  Panie Hojsak z pana to taki społecznik jak zemnie zakonnica!!

  Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych, a zapominać o swoich panie Hojsak.

  Lepiej być nieszczęśliwym Sokratesem, niż zadowolonym głupcem.

  Na tyle będę silny i przebojowy,

  na ile będziecie mnie wspierać!

  TWOJE NIEDOCZEKANIE!!!!!

 13. mic

  Zosiu, Zosiu daj się pocałować…. CZAS na ZMIANY 🙂

 14. gospodyni

  Pani Doroto.
  Ma Pani bardzo fajny program z którym – mógłbym się zgodzić(czasami brak wiedzy- ale to Pani wybaczam). Każdy młody człowiek ma prawo do błędów)Ale…
  NIE POWINNA PANI!
  – obstawić się osobami zawistnymi,
  – mściwymi i kłamcami,
  – dążącymi po trupach do sukcesu,
  – mających za sobą bardzo zagmatwaną przeszłość,
  – pseudo-podpowiadaczy,
  – wierzyć skazańcom złodziejom i kombinatorom.,
  Wysłuchałem Pani kilka wystąpień, i powiem ,że jest Pani O.K,ale moje rozterki powodują że nie mogę na Panią oddać swojego głosu! Możeeeee w przyszłości.

 15. Zosia

  Piotr Iwanus burmistrzem Czerwieńska!

 16. Zosia

  oto jaką ś….ą jest Jan Hojsak pseudo MIC

  Wyświetl postUżytkownik mic dnia 21 październik 2010 – 23:15 napisał
  Z tobą już P.K. skończyłem. Dam Ci odzipnąć. Żal mi Ciebie- byłeś tylko narzędziem w rękach DYKTATORA 🙁 . Niech to będzie przestrogą dla innych, którzy zdecydują się z NIM wejść w układy. Z Dyktatorem na układy nie ma rady,albo wchodzisz,albo jesteś … :huh:

  odpis pana p.k

  Ooo… Cóż za wytwór wysiłku mózgu, pana mózgu -mic …!.
  „Narzędzie” w rękach ( podobno dyktatora ) chce pana poinformować że jednak żyje.

  Zastanawiam się, czy pomyślał pan o tym iż za pomówienia należą się takie magiczne slowa – PRZEPRASZAM.
  Domyślam się iż cięzko one przejdą przez Pana gardło, ale …..

  Jakby pan nie wiedział za co, panie Janie H. ( vel mic ) to panu przypomnę :

  Wyświetl postUżytkownik mic dnia 06 październik 2010 – 09:50 napisał
  Jak to kto? Radny z Nietkowa – przydupas IWANUSA. Istota naznaczona genetycznie.Zrobi wszystko, by utrzymać żonę w Szkole. Takie to są niestety uroki długoletnich dyktatorskich rządów KLIKI Iwanuso-Jędrasowej <_>

  odpis pana p,k

  Pieprzysz pan o szacunku dla moje żony, ale odwagi do wyrażenia przeprosin nawet krzty nie masz.
  Słowem jesteś – CHAM.
  A My nietkowianie CHAMA nie chcemy.
  1

  Miałem okazję ( czy chwalebną ?? – wątpię ) wysłuchać "programu" wyborczego pana Jana H. vel mic.
  ŻENADA.
  Przymusowe prasówki, to ja przechodziłem w szkole średniej oraz w socjalistycznym wojsku, dlaczego więc musiałem przechodzić to na spotkaniu wyborczym ??
  Gdzie była wizja planowanych przez pana J.H. działań poprawiających wygląd wsi i życie ludzi ??
  Czyżby to było za trudne dla pana ??.
  Lepiej wychodzi panu opluwanie i znieważanie ludzi.??
  Rozumię, to jest łatwiejsze dla pana mózgu.
  Rozumię również, iż myślenie o rozwiązywaniu problemów Nietkowa powoduje spięcie w pana szarych komórkach i przez to musi pan tak lżyć mieszkańcom Nietkowa.

  Jeśli Pan ( o ile Bóg nas opóści ) zostanie radanym gminy, zamierza Nas nietkowian "karmić" prehistorycznymi prasówkami, to wątpię aby cokolwiek w Nietkowie powstało ( chyba że PROMENADA NA cieku ZIMNY POTOK ).
  Oczywiście PROMENADA dla mica vel Jan H.

  Jakbyś nie wiedział to – Nietków woli dobre drogi, ścieżki rowerowe, porządną szatnię dla Klubu Sportowego Odra, nie wspominając o odnowie Parku w centrum wsi.

  Ale jak zrozumiałem ze spotkania wyborczego, tym pan nie jest zainteresowany.
  Woli pan dmuchać w swoje – i tak mocno nadęte – EGO.

  Zastanawiam się dlaczego pan nie odpowiedział ( na spotkaniu wyborczym ) na moje pytanie ??
  Za trudne było.??
  Ponowię więc je tutaj –

  " W swojej ulotce wyborczej, napisał pan – iż chce poprawy stosunków międzyludzkich w Nietkowie.
  Czy zatem pomówienia o wykożystywanie funkcji społecznych jakie pan wystawia wobec niektórych mieszkańców Nietkowa są pierwszym krokiem ku lepszemu ?? "

  Ponieważ nie dane mi było zadać więcej niż jedno pytanie ( na które i tak nie otrzymałem odpowiedzi ) na pana spotkaniu wyborczym, gdyż prowadzący je Pan K.W. trochę za szybko je zakończył, unikając tym samym wielu kłopotliwych dla pana Jana H. vel mic pytań, zadam je panu tutaj.

  1. Dlaczego nie przyznał się pan mieszkańcom na spotkaniu, iż jest pan zagorzałym przeciwnikiem Hali Sportowej w Nietkowie ??
  Dlaczego nie powiedział pan ludziom iż był i jest pan przeciwny jej wybudowaniu w Nietkowie ??
  Czyżby zbyt kłopotliwa dla pana była ta informacja ??

  2. Dlaczego nie przyznał się pan ludziom na tym samym spotkaniu, iż jest pan przeciwny remontowi budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nietkowie ??
  Czyżby kolejna niekożystna informacja dla wyborców ??

  A może wizja preferowanej przez pana PROMENADY na cieku Zimny Potok tak przesłania panu horyzonty, że nic poza PROMENADĄ pan nie widzi ??

  3. Dlaczego nie odpowiedział pan otwarcie na pytanie pana Jana D. – Czy będzie pan wspierał Stowarzyszenie Sportowe Odra Nietków w staraniach o remont i rozbudowę obiektu szatniowo-socjanego oraz boiska sportowego. ??
  Dlaczego kręcił pan aby tylko uniknąć jednoznacznego określenia się ??
  Można tylko dodać – ta prawdziwa inicjatywa mieszkańców nie jest pana inicjatywą, więc dlaczego miałby pan ją wspierać.:)

  Miłego wieczoru panie mic.
  0

  Dodam jeszcze tylko ….

  Czepiasz się facet ( mic vel Jan H. ) mojego domu.
  Poinformuję pana więc na tym forum, że – w 2004 roku projekt mojego domu przeszedł pozytywnie weryfikację w starostwie powiatowym, dzięki czemu dostałem pozwolenie na budowę. Odwal się więc od niego raz na zawsze.

  Jeśli to panu nie wystarczy to pisz pan odwołanie do starostwa, bo ja nie zamierzam.

  Zapytam jednak –

  chełpisz się ( jak przystało na narcyza ) przystanią kajakową, czy zanim ją wybudowałeś to przygotowałeś projekt budowlany ? dokonałeś odpowiednich uzgodnień ? oraz czy wystąpiłeś o pozwolenie na budowę ??
  Ci wszyscy którzy budowali domy czy cokolwiek innego wiedzą że bez takich dokumentów legalna budowa ani rusz.

  Spokojnej nocy panie mic.

 17. mic

  P.K. – pstryknął kapiszon . . . i po huku ! Odpuść już sobie człowieczku 🙂
  Zainteresowanym polecam forum NIETKOWA.

 18. Marek Abramowicz

  Drodzy komentatorzy, może niektóre poruszane sprawy przez Was są istotne, ale uważam, że mocno odbiegają od problemu, który poruszyłem w artykule!! Pozdrawiam; M.A.

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.