Nazywam się Edward Gąsiewski

edward gąsiewski

źródło zdjęcia: wikipedia.org

Edward Gąsiewski część 1 Za oknem padają gęste płaty mokrego śniegu, a w przytulnej i gościnnej izbie wartko płyną słowa o kresach wschodnich, o akowskiej partyzantce, o ludzkim życiu i o Sycowicach. Słowa niekiedy ciepłe i przyjazne, a niekiedy zimne i ostre, jak klinga partyzanckiego bagnetu. Jest początek marca 2007 roku. Sycowice. Nazywam się Edward Gąsiewski i urodziłem się 22 sierpnia 1922 roku w  Antonowie, w województwie nowogródzkim, w powiecie Lida. Moi dziadkowie mieli bardzo duże gospodarstwo rolne gdzieś na północy województwa nowogródzkiego, aż pod granicą rosyjską. Po wybuchu pierwszej wojny światowej z nieznanych mi przyczyn uciekli stamtąd, pozostawiając  tam cały swój majątek. W powiecie oszmiańskim gdzie się osiedli, dziadek wydzierżawił duże gospodarstwo. Miał czterech synów, jednym z nich był mój Ojciec. Czytaj więcej...

U zarania dziejów

historia gostchorza

źródło zdjęcia: krosnoodrzanskie.pl

Moje Sycowice część 4 Z badań historycznych, osadniczych i archeologicznych wynika, że największy obszar środkowego Nadodrza należał do plemienia Dziadoszan. Według źródeł pisanych, które w sposób dokładny poświadczają istnienie Dziadoszan, przypisuje się im 20 okręgów grodowych. Dominuje pogląd, że osadnictwo Dziadoszan skupiało się wzdłuż lewego brzegu Odry z tym zastrzeżeniem, że północno-zachodni zasięg osadnictwa tego plemienia jest szczególnie sporny. Wobec powyższego nie jest całkowicie pewne, czy zespół osadniczy związany z Krosnem należał do nich. Istnieje mający swoich zwolenników pogląd, że rejon osadniczy Krosna Odrzańskiego był w posiadaniu Bobrzan lub innej jednostki plemiennej. Czytaj więcej...

Położenie geograficzne

gdzie leżą Sycowice

źródło zdjęcia: czerwiensk.pl

Moje Sycowice część 3 Sycowice leżą  w strefie Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej w Pasie Wielkich Dolin, rozciągających się ze wschodu na zachód.  Położone są  na równinie sandrowej, a najbliższa okolica charakteryzuje  się głębokimi jeziorami i wysoczyznami  morenowymi ukształtowanymi przez dwie kolejne fazy postoju lodowca. Sześć kilometrów na zachód od Krosna przebiega południk 15 stopni, według którego liczy się czas środkowoeuropejski. Warunki glebowe decydowały i w dalszym ciągu decydują o gospodarczym rozwoju wsi i regionu a jakość gleb zawsze ważyła na rozwoju sieci osadniczej i gęstości zaludnienia. Teren w dużym stopniu zabagniony i zalesiony nie sprzyjał rozwojowi rolnictwa. Czytaj więcej...

Kasztelania w Krośnie

historia Krosna Odrzańskiego

źródło zdjęcia: krosnoodrzanskie.pl

Moje Sycowice część 2 Kasztelania w Krośnie powstała w związku z polityką dzielnicową  Piastów śląskich i ustanowiona została przez Bolesława Wysokiego pod koniec XII w. Niewątpliwie Krosno jako stolica kasztelanii będąc centralnym punktem w stosunku do okolicznego osadnictwa, odgrywało decydującą rolę. Południowo-zachodnia granica kasztelanii biegła najprawdopodobniej linią ówczesnej granicy państwowej, rzeka Pliszka była linią graniczną od północy a od wschodu rzeka Ołobok, czyli granica przechodziła przez Przetocznicę.  Linia południowo-wschodnia obejmowała obszar poprzez Zieloną Górę aż po Zabór. Zachodnia część tego terenu swoimi krańcami dochodziła do ujścia Nysy i starego grodu Szydłowa. Po śmierci ostatniego z Piastów śląskich, tereny te przeszły pod władanie brandenburczyków i od 16.IX.1482 roku możemy mówić już o księstwie krośnieńskim. Czytaj więcej...

Pierwsza wzmianka o Sycowicach

Byłym i obecnym mieszkańcom Sycowic, oraz tym którzy powinni tu pozostać, wspomnienia te poświęcam...

historia sycowic

źródło zdjęcia: nasza-klasa.pl

Moje Sycowice część 1 Pierwsza wzmianka o Sycowicach pochodzi z roku 1435 i znajduje się w tzw. Dokumencie Krośnieńskim, chociaż wiele wskazuje na to, że powstały około 130 lat wcześniej na początku XIV w. pomiędzy latami 1305 a 1308. Pewne ślady prowadzą do zakonu Joanitów który prawdopodobnie  jako pierwszy, w tych właśnie latach otrzymał nadanie sycowickich gruntow. W tym czasie w promieniu około 15 kilometrów od Krosna Odrzańskiego w wyniku prowadzenia intensywnej akcji osadniczej powstało 27 osad, między innymi Bytnica i Grabin. Należy przypuszczać, że nie jest znana ostateczna liczba powstania wielu innych osad, bowiem zapisy o nich powstawały zazwyczaj zupełnie przypadkowo i były związane a aktami darowizny, sprzedaży lub nadania określonej wsi. Czytaj więcej...

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.