Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Protokół nr 1/03/09 z zebrania Rady Sołeckiej wsi Sycowice

Zebranie Rady Sołeckiej

źródło zdjęcia: sxc.hu

Sycowice 27.03.2009 r.

W dniu dzisiejszym Rada Sołecka Sycowic zebrała się w następującym składzie:
 • Anna Grzyb, członek Rady Sołeckiej
 • Teresa Kruś, członek Rady Sołeckiej
 • Czesław Lipiński, członek Rady Sołeckiej
 • Anna Bakalarska – nieobecna, członek Rady Sołeckiej
 • Cezary Woch – Sołtys
 • Grzegorz Rychwalski - Radny – gość zaproszony.
Zebranie otworzył Sołtys przedstawiając najpilniejsze problemy wsi i prosząc o zajęcie stanowiska co do sposobów ich rozwiązania. 1. Stan zaawansowania projektu kanalizacji, oraz problemy związane z nanoszeniem poprawek projektowych oraz kompletowaniem oświadczeń o wyrażeniu zgody na przejście kolektora kanalizacyjnego po gruntach prywatnych. W związku z koniecznością przeprowadzenia kolektora kanalizacyjnego przez grunty prywatne zaszła konieczność wyrażenia na to zgody przez prywatnych właścicieli działek. Mieszkańcy Sycowic na ogół z dużym zrozumieniem przyjęli do wiadomości taką konieczność i bezproblemowo podpisywali oświadczenia. Znalazły się jednak osoby mające wątpliwości co tego typu rozwiązania. Osobista interwencja Burmistrza i Sołtysa u każdego z nich spowodowała, że osoby te zaakceptowały zmiany projektowe. Obecnie brakuje jeszcze kilku oświadczeń co spowodowane jest wyjazdem jednej z właścicielek do Kanady i kolejnymi zmianami projektowymi. 2. Zagospodarowanie skweru i nieużytków w środku wsi. Sołtys od października 2008 r. czyni starania celem uporządkowania centrum wsi. W tej sprawie miała miejsce wizja lokalna Burmistrza i pracowników UG. Obiecano, że na wiosnę 2009 r. dróżki dojazdowe koło przystanku w środku wsi zostaną zabezpieczone krawężnikami oraz ustawione zostaną znaki zakazu wjazdu. Okazało się, że teren o którym mowa nie wiadomo do kogo należy: czy do UG, czy do Dróg Wojewódzkich czy do Starostwa Powiatowego. Pomiędzy Sołectwem Sycowice a tymi Urzędami krążą pisma, sprawa na razie nie jest wyjaśniona. 3. Stan przygotowań do „Sobótki”. W związku z zaplanowanymi w Sycowicach uroczystościami związanymi z tzw. świętem Sobótki, w dniu 31 marca br. o godz.10.00 odbędzie się spotkanie Dyrektora MGOK z aktywem wiejskim. W spotkaniu udział wezmą: Sołtys, Rada Sołecka, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Komendant  i Prezes OSP, Pani świetlicowa. Przedstawicieli OSP oraz KGW, Sołtys zaprosi osobiście. Ranga przedsięwzięcia dla wsi jest tak duża, że nie powinno być osób nieobecnych. 4. Zaktywizowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Sołtys zaapelował o zaktywizowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Rada Sołecka i Radny w pełni poparli taką inicjatywę. 5. Renowacja bram i słupków w ogrodzeniu kościoła. Z inicjatywy Sołtysa rozpoczęto renowację bram w ogrodzeniu kościoła. Prace będą polegać na: piaskowaniu bram, uzupełnieniu brakujących elementów metalowych i zdobień, spawaniu pęknięć, wymianie zamków i malowaniu.  Sołtys przedstawił Radzie Sołeckiej harmonogram prac i źródła finansowania co do których była pełna jednomyślność. Renowacji a właściwie ponownemu /w części/ przemurowaniu, wymagają także słupki na których bramy są osadzone. W tej sprawie Rada Sołecka zwróci się do murarzy- mieszkańców wsi. 6. Realizacja Uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 14.11.2008 r. dotyczącej zamontowania na terenie wsi radaru stacjonarnego. W związku z dużą ilością przejeżdżających przez wieś pojazdów, które przemieszczają się ze znaczną prędkością i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa  mieszkańcom wsi, podjęto w/w Uchwałę.  Z uwagi na to, że jak dotychczas nic nie zrobiono w tej sprawie, na skutek wielu interwencji mieszkańców, wyjaśnienie tej sprawy powierzono Radnemu. 7. Przeniesienie przystanku autobusowego. W związku z licznymi interwencjami mieszkańców wsi co do nietypowego i nie ergonomicznego usytuowania przystanku autobusowego, Rada Sołecka podjęła decyzję o jego przeniesieniu naprzeciwko wejścia do kościoła, co skróci trasę przejazdu autobusu wąskimi uliczkami i nie będzie narażać krawężników na ich niszczenie kołami autobusów. Stosowne prace wykonają mieszkańcy wsi we własnym zakresie. 8. Uczestniczenie Komendanta i Prezesa OSP oraz Przewodniczącej KGW w zebraniach Rady Sołeckiej. Sołtys zaapelował do Rady Sołeckiej o wyrażenie zgody na uczestniczenie w przyszłości w jej obradach, przedstawicieli tak ważnych wiejskich organizacji. Intencją tego pomysłu jest konieczność integrowania środowiska wiejskiego i wspólnego podejmowania a także realizowania koniecznych przedsięwzięć. Pomysł spotkał się z pełną aprobatą Rady Sołeckiej i Radnego. 9. Konserwacja rowów melioracyjnych. Na skutek  pisemnych interwencji Sołtysa w UG a także w Starostwie Powiatowym w sprawie konserwacji rowów melioracyjnych, Sołectwo otrzymało obietnicę przeprowadzenia konserwacji części rowów. W tej chwili trwają już prace przy udrożnieniu Kanału Północnego. Obejmują one wykaszanie trzcinowisk i rozbiórkę tam budowanych przez bobry. 10. Skierowanie mieszkańca wsi na 9-cio miesięczny bezpłatny kurs – warsztaty: kowala-podkuwacza-rymarza oraz animatora rekreacji i turystyki konnej. Stosowne dokumenty wraz z opinią polecającą wydaną przez Sołtysa, złożył Marian Bakalarski. Starostwo Powiatowe wytypuje 30 kandydatów z którymi przeprowadzi szkolenie. Po jego pomyślnym ukończeniu taki fachowiec byłby cennym nabytkiem dla naszej wsi. 11. Powołanie grupy inicjatywnej do programu „Odnowa wsi”. W związku z zaproszeniem Burmistrza Czerwieńska do programu „Odnowa wsi”, Sołtys w dniu 04.03.2009 r. powołał grupę inicjatywną do opracowania stosownego wniosku i współpracy z Burmistrzem oraz  moderatorami. W skład grupy wchodzą:
 • Cezary Woch - Sołtys
 • Teresa Kruś - Rada Sołecka + KGW
 • Anna Grzyb - Rada Sołecka + KGW
 • Czesław Lipiński - Rada Sołecka
 • Barbara Sadowska - Przewodnicząca KGW
 • Stanisław Szymański - OSP
 • Wanda Lewandowska - świetlica wiejska
 • Halina Kostańska
 • czworo przedstawicieli młodzieży.

Oczekujemy na dalsze kroki Burmistrza w tej sprawie.

12. Ocena artykułu „Sycowice - wieś bez perspektyw…?” zamieszczonego w miesięczniku „U Nas”. Rada  Sołecka i Radny bardzo pozytywnie ocenili treści zawarte w tym artykule. Sołtys otrzymał wiele telefonów od mieszkańców wsi a także wsi ościennych a także mieszkańców  innych gmin, popierających sposób i formę przedstawienia naszych problemów. W tej sprawie otrzymał także e-maila z Chin… , od mieszkańca Radnicy aktualnie tam pracującego. 13. Powstanie  „Historycznego blogu o Sycowicach i okolicy” sycowice.net Sołtys z przyjemnością poinformował, że został utworzony internetowy blog poświęcony Sycowicom . Twórcą blogu i jego administratorem jest Pan Grzegorz Gąsiewski, wnuk jednego z najbardziej zacnych naszych mieszkańców to jest Pana Edwarda Gąsiewskiego, który przybył do Sycowic jako repatriant w dniu 3 listopada 1945 roku i jest obecnie najstarszym mieszkańcem wsi. Sołtys zaproponował Radzie Sołeckiej zamieszczanie na tym blogu wszystkich wiejskich aktualności chociażby takich jak niniejszy Protokół. Inicjatywa Sołtysa spotkała się z pełna aprobatą Rady Sołeckiej i Radnego.

Cezary Woch

Sołtys Sycowic

Tagi:

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

3 komentarze do artykułu “Protokół nr 1/03/09 z zebrania Rady Sołeckiej wsi Sycowice”

 1. Cezary Woch

  Uznałem, że taka forma powiadamiania mieszkańców jest stosowna i „idzie” z duchem czasu. Jakkolwiek nie wszyscy mają dostęp do internetu, to jednak ta grupa mieszkańców która posiada taką możliwość będzie informowana na bieżąco i może przykazywać ta wiedzę innym. Śledząc relacje z różnych spotkań i narad oraz zapoznając się z aktualnymi problemami wsi i sposobami ich rozwiązywania, każdy z internautów będzie mógł wyrobić sobie pogląd co do skuteczności działania Sołtysa, Rady Sołeckiej, KGW i OSP. Będzie mieć również okazję do osobistego przekonania z jakimi problemami mamy do czynienia i co blokuje podwyższanie sycowickich standardów i rozwój Sycowic.Będzie mieć również nie tylko możliwość, ale i swoistą powinność do przedstawienia własnych wniosków i sugerowania sposobu rozwiązywania nabrzmiałych niejednokrotnie problemów. Mam nadzieję, że taka forma kontaktów do której gorąco zachęcam, okaże się bardzo pożyteczną.

 2. Maciej

  Po raz pierwszy komentuję na tej stronie. Ta strona jest naprawdę ok. Jednak widzę błąd w punkcie 13 protokołu – najstarszą mieszkanką Sycowic jest Józefa Gimon. Pozdrawiam.

 3. Cezary Woch

  Pisząc, że Pan Edward Gąsiewski jest najstarszym mieszkańcem wsi miałem na myśli fakt, że najdłużej mieszka w Sycowicach, ale dziękuję za uwagę…

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.