Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Strategia rozwoju gminy na Zaodrzu 2019-2023

źródło zdjęcia: Internet

Strategia rozwoju gminy jest swoistą konstytucją która powinna być przestrzegana z żelazną konsekwencją. Jest dokumentem dzięki któremu gmina może w sposób racjonalny organizować swoje przyszłe działanie. Bardzo istotnym jest, aby w miarę możliwości dominowały w niej te przedsięwzięcia które możliwe są do wykonania samodzielnie w ustalonej wcześniej kolejności. Codzienna praktyka pokazuje jednak, że najpierw realizowane są te zadania na które starcza środków finansowych, a również te, na które udaje się pozyskanie funduszy pomocowych. Strategię na ogół przygotowują wyspecjalizowane tzw. podmioty zewnętrzne, jednak nie jest możliwe jej sensowne opracowanie bez udziału przedstawicieli mieszkańców, władz i lokalnych elit które najlepiej znają miejscowe uwarunkowania. To właśnie te gremia powinny wskazać sposoby maksymalnego wykorzystania miejscowego potencjału związanego z walorami lokalizacji gminy i korzyściami z jej położenia. Podstawowym problemem w projektowaniu strategii rozwoju jest znalezienie sposobu, aby przerwać zespół współzależności tworzących błędne koło niedorozwoju, ubóstwa i ogólnej niemożności. Ograniczając się do strategii rozwoju gminy na Zaodrzu należy mieć na uwadze, aby lokalne propozycje nie przerodziły się w infantylny i nie realny „koncert życzeń”, odbiegający od standardu który wcześniej osiągnęła pozostała część gminy. Lata 2019-2023 to stosunkowo krótki okres czasu, niemniej jednak warto pokusić się nawet nieco na wyrost, o własną wizję rozwoju tego zaniedbanego fragmentu gminy widzianą w nieco dłuższym przedziale czasowym. Nie uchybi to żadnym procedurom tym bardziej, iż budowa strategii jest procesem iteracyjnym umożliwiającym powroty do wcześniej niezrealizowanych etapów, a również do wprowadzania zmian po przeprowadzeniu pogłębionych analiz. Wychodząc z tego założenia spróbujmy sprecyzować nasze oczekiwania. Po pierwsze musimy kontynuować rozpoczęte już inwestycje, a do najpoważniejszych z nich należy zaliczyć kanalizację kolejnych miejscowości to znaczy: dalszej części Nietkowic, Będowa i Sycowic. W grę wchodzi nie tylko budowa kolektorów grawitacyjnych i tłocznych, ale wybudowanie oczyszczalni ścieków w Bródkach dla: Bródek, Nietkowic i Będowa. Ale przecież to jeszcze nie wszystko, bowiem po zakończeniu tej inwestycji następnym etapem będzie kanalizacja Sycowic tworzących oddzielną aglomerację łącznie z samodzielną oczyszczalnią ścieków. O ile rząd nie stworzy jakichś dogodniejszych warunków do pozyskiwania na ten cel środków finansowych należy oczekiwać, że kompleksowe dokończenie tej inwestycji zamknie się nie w tym, ale w następnym okresie strategii rozwoju gminy, albo jeszcze później… . Dla Sycowic opracowano projekt świetlicy wiejskiej i uzyskano pozwolenie na budowę. Ta długo oczekiwana inwestycja powinna być kontynuowana z chwilą pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu. Natomiast świetlica wiejska w Będowie oprócz przeprowadzonej termoizolacji powinna być poddana dość gruntownemu remontowi w zakresie naprawienia więźby dachowej i przełożenia dachówki. Sygnalizowana przez mieszkańców Będowa konieczność zakupienia elektrycznego podgrzewacza do wody w toalecie świetlicy oraz udrożnienie zamurowanych drzwi do piwnicy nie jest celem „strategicznym”. Problem powinien być rozwiązany poprzez stosowne ustalenia z Urzędem Gminy, lub poprzez wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego. Bolączką wszystkich czterech miejscowości jest fatalny stan dróg gminnych na terenie wszystkich wsi. Przy braku chodników mieszkańcy docierają do własnych domów błotnistymi uliczkami, a samochody mają problemy z dotarciem do niektórych posesji. Mieszkańcy Zaodrza wielokrotnie zgłaszali ten problem oczekując przynajmniej solidnego utwardzenia dróg. W Sycowicach planowana jest gruntowna przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 obejmująca „prostowanie” i poszerzenie drogi, wybudowanie kanalizacji deszczowej, chodników, zatoczek autobusowych, wysepek spowalniających i bezpiecznych przejść dla pieszych. Bez wątpienia skorzystają ma tym mieszkańcy i wzrośnie ich bezpieczeństwo, skorzysta także na tym wizerunek wsi, ale ta inwestycja nie będzie finansowana ze środków finansowych gminy. Urząd Gminy zaplanował natomiast z własnego budżetu realizację remontu /przebudowy/ drogi gminnej Sycowice- Nietkowice za kwotę 1677061,84 zł i to już w roku 2018, oczywiście w miarę zabezpieczenia środków finansowych. W sprawie naprawy dróg gminnych koniecznie potrzebny jest jakiś rządowy program pomocowy i pierwsze sygnały co do takiego rozwiązania sprawy są już nagłaśniane. Należy jednak przyjąć, że realizacja tego zadania nieco się opóźni i należy go również umieścić w strategii rozwoju gminy. Nieśmiałym marzeniem mieszkańców wszystkich czterech miejscowości jest wybudowanie ścieżki rowerowej połączonej nie tylko z Zieloną Górą przez Czerwieńsk, ale z sąsiednimi gminami takimi jak Krosno Odrzańskie i Skąpe, a dalej z Sulechowem i Świebodzinem. W tej sprawie jak dotychczas nie dokonano żadnych starań i nie nawiązano współpracy z ościennymi gminami, a szkoda, bo oprócz dbałości o bezpieczeństwo, kondycję fizyczną i stan zdrowia, mamy swoje turystyczne „argumenty przetargowe”… . Niewątpliwie zaliczyć do nich należy restytucyjną zagrodę hodowlaną żubrów linii białowieskiej zlokalizowaną w Sycowicach, która jest jedyną taką placówką w zachodniej Polsce, a także niewątpliwą wizytówką i znakiem rozpoznawczym Sycowic i Gminy. Mamy również ofertę dla miłośników starych fortyfikacji, a mianowicie mało znany południowy odcinek Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego rozciągający się wzdłuż kanału Ołobok od zabytkowego młyna w Przetocznicy, poprzez Bródki do rzeki Odry. W tej sprawie /jako minimum/ należałoby nawiązać kontakt z Nadleśnictwem Sulechów celem czytelnego oznakowania obiektów i wyznaczenia oraz oznakowania tras turystycznych. W pobliżu kanału pomiędzy Bródkami, a Nietkowicami leży niezagospodarowany około 6 ha areał będący własnością Gminy Czerwieńsk. Miejsce idealnie nadające się na działki rekreacyjne ze względu na spokój, piękno natury i bezpośrednią bliskość wędkarskiego eldorado. Temat ten poruszany był wielokrotnie, ale niestety jak dotąd bezskutecznie. Zupełnie nie wykorzystana jest południowa część Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego granicząca z północną częścią sołectwa Sycowice. Urokliwą polodowcową rynnę rzeki Gryżyny charakteryzuje wielkie bogactwo i różnorodność polodowcowej rzeźby, niezwykłość krajobrazu oraz bogactwo flory i fauny co stanowi o jej turystycznej atrakcyjności. To wielka szkoda, że jak dotychczas nikt nie zajął się zagospodarowaniem tej części Parku. W tej sprawie /jako minimum/, należałoby nawiązać kontakt z dyrekcją GPK oraz Nadleśnictwem Bytnica i Sulechów celem chociażby wyznaczenia i oznakowania tras turystycznych oraz urządzenia ścieżek edukacyjnych. Przecież to są takie małe brylanciki wymagające jedynie oszlifowania przez dobrego szlifierza…. . Następną atrakcją turystyczną mogła by być przystań wodna w Będowie który jak żadna z naszych nadodrzańskich wsi idealnie nadaje się do tego celu. Wieś położona bezpośrednio przy wałach, z dogodnym dojazdem drogą wojewódzką, z naturalnie wyprofilowanym zakolem rzeki wprost „proszącym się” o jego zagospodarowanie. W tej chwili koszt inwestycji przekracza możliwości finansowe gminy, ale tak jak w przypadku Nietkowa należy pilnie śledzić programy umożliwiające darmowe jej sfinansowanie. Na zakończenie warto przynajmniej „dotknąć” jeszcze jednego, bardzo ważnego nie materialnego obszaru, a mianowicie budowy społeczeństwa obywatelskiego czyli wychowywania i kształtowania świadomych obywateli którzy powinni być podstawą społeczeństwa obywatelskiego. W tej materii jest niezmiernie wiele do zrobienia, ale to już zupełnie oddzielny temat… . To tyle i aż tyle uwag do strategii rozwoju gminy na Zaodrzu na najbliższe lata, a reszta w rękach decydentów… .

Cezary Woch

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

3 komentarze do artykułu “Strategia rozwoju gminy na Zaodrzu 2019-2023”

  1. Marek

    Świetnie. A co z modernizacją wałów przeciw powodziowych w Będowie na odcinku Będów – Nietkowice ? Sprawa się ciągnie kilka lat. Pieniądze na prace przygotowawcze wydane a efektów i starań nie widać! Władze odpowiedzialne czekają chyba na wysoką wodę bo będą mogły swoją bezczynność w tej ważnej sprawie – bezpieczeństwo i zapobieganie dużym stratom – tym usprawiedliwiać ? Wg ostatnich zapewnień prace modernizacyjne wałów miały się rozpocząć w II – gim kwartale 2017 roku a już mamy prawie koniec II -giego kwartału ale 2018 roku i cisza. Nikt beneficjentów nie informuje o przebiegu sprawy i podejmowanych staraniach !!! Uwaga: utrzymujące się niskie stany wody są doskonałe do prac hydrotechnicznych!!!

  2. Cezary

    Uwagi słuszne, ale budowa wałów przeciwpowodziowych nie jest zadaniem własnym gminy… .

  3. Cezary

    No cóż, nie mam najlepszych wiadomości. Modernizacji wałów w Będowie i na wale krzyżowym nie będzie!! Dlaczego? Otóż dlatego, że nie przyznano środków unijnych! Szkoda tylko, że nikt nas wcześniej o tym nie powiadomił. Co na to mieszkańcy Będowa? Niektórzy z nich mają wiele do powiedzenia na każdy temat, ale jakoś nie widzę ich w jakichkolwiek komentarzach w istotnych, poruszanych chociażby tutaj sprawach…

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.