„Pochwała głupoty”?… we współczesnej, gminnej wersji

Ścieżki rowerowe

Erazm z Rotterdamu (autor POCHWAŁY GŁUPOTY) na obrazie Hansa Holbeina młodszego, źródło zdjęcia: Internet

Na stronie internetowej bip.czerwiensk.pl pojawił się nowy, lipcowy numer miesięcznika „U Nas. Ponieważ Gmina Czerwieńsk nie dorobiła się takiej strony, gdzie na bieżąco można wymieniać się informacjami i opiniami jak niniejsza strona sycowice.net, pozwalam sobie na skorzystanie z jej gościnności, aby na gorąco podzielić się kilkoma uwagami po przeczytaniu lipcowego „U Nas”, a w szczególności „Listu do Redakcji”. Nie zwykłam dyskutować z głupotą, bo szkoda na to mojego cennego czasu, a sługusami po prostu się brzydzę, nie pozwolę jednak na bezkarne przekręcanie moich słów, co wprawdzie mogło być spowodowane ich niezrozumieniem z powodu reprezentowania zupełnie różnych poziomów inteligencji, o której, notabene, pisze sam autor, że „Wykształcenie to jedno, a inteligencja to drugie”. Próba obrażenia mnie nie przyniosła oczekiwanego skutku, bo żeby kogoś obrazić, trzeba być mu równym, a czytając tekst „Listu do redakcji”, niestety, tej równości poziomów trochę mi zabrakło. Dyskutować mogę z równym mi oponentem, dzielić się wiedzą z każdym, kto wyrazi na to swoją wolę. Nie wstydzę się swojej wiedzy, wykształcenia, doświadczenia. Jestem absolwentką trzech Uczelni, a dyplomy są do wglądu dla wszystkich uprawnionych do tego osób. Nie wpycham się na siłę z pouczaniem, zaproszona do wyrażenia opinii, zrobię to z radością, bo taką mam naturę. Zainteresowanych moją osobą odsyłam bodaj do wywiadu ze mną, który przeprowadził Pan Cezary Woch na łamach „U Nas” i stronie sycowice.net, a tam wyraźnie jest napisane, że pracuję w swoim zawodzie, który jest moją pasją. Czytaj więcej…

List od Przyjaciela…

Ścieżki rowerowe

źródło zdjęcia: Harry Eckert

W dniu 14 czerwca 2014 roku miało miejsce w Sycowicach doroczne spotkanie byłych i obecnych mieszkańców naszej miejscowości. Przepraszam, że dopiero teraz o tym piszemy, ale opóźnienie to jest spowodowane najzwyklejszymi problemami z tłumaczeniem tekstów ponieważ chciałem, aby „głos zabrali” najpierw nasi goście… . W między czasie, Pan Harry Eckert napisał do mnie list, który przetłumaczony w całości publikujemy. List ten oddaje atmosferę naszych spotkań i zapraszam do uważnego jego przeczytania. Obiecuję, że do spotkania w dniu 14 czerwca 2014 roku będziemy jeszcze powracali. Autorami zdjęć są Państwo Ingrid i Heinz Pfeiffer.

Cezary Woch

Czytaj więcej…

Sycowice bez ścieżki rowerowej?

Ścieżki rowerowe

źródło zdjęcia: sxc.hu

Sycowice 11 lipca 2014 roku

Burmistrz Czerwieńska

W związku z pismem GGRiOŚ.062.6.2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku które zostało skierowane do Prezydenta Zielonej Góry i dotyczyło koncepcji budowy ścieżek rowerowych, proszę o skorygowanie przedłożonej koncepcji w ten sposób, aby ujęte w niej zostały również Sycowice.

Uzasadnienie

Zaakceptowana przez Pana koncepcja budowy ścieżek rowerowych w gminie Czerwieńsk /na Zaodrzu/ obejmuje dwie trasy;
- CzerwieńskBrodyBródkiNietkowiceBędówRadnica,
- Bródki – Przetocznica. Czytaj więcej…

Czerwona kartka dla Burmistrza Czerwieńska

Czerwieńsk

źródło zdjęcia: sxc.hu

Instytucja absolutorium łączy się z kontrolą Rady nad wykonaniem budżetu gminy i jest oceną końcową za dany rok. Udzielenie absolutorium jednoznacznie wyraża akceptację działalności finansowej oraz uznanie jej za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Piotr Iwanus nie uzyskał absolutorium. Oto argumenty i fakty, które były powodem pokazania czerwonej kartki burmistrzowi.

Realizacja wydatków wypadła wyjątkowo słabo. Przydatne okazują się szczegóły, które zawarte są w opinii komisji rewizyjnej. Chodzi o brak realizacji poprawek wprowadzonych do budżetu przez Radę Miejską (burmistrz nie zrealizował żadnej!), niski standard realizacji zadania własnego gminy jakim jest utrzymanie zieleni w mieście i sołectwach oraz złe dysponowanie środkami finansowymi na ten cel, wprowadzenie radnych w błąd i przeniesienie wydatków z zakupu energii na inne cele (przyjęte wartości zostały zawyżone o około 150.000 złotych – była to zakamuflowana forma dokonywania wydatków poza kontrolą Rady Miejskiej), brak należytej staranności przy realizacji wyjazdu uczniów gimnazjum do Suzdal i narażenie gminy na zwiększone wydatki (20.000 zł), brak należytej staranności przy zapłacie 177.766 zł na rzecz Zielonogórskiego Związku Gmin na uregulowanie zaległości płatniczych mieszkańców (podatników) – gmina nie może dopłacać do indywidualnych zobowiązań podatkowych mieszkańców(!), niezgodne z prawem i procedurami rozliczanie zagranicznych podróży służbowych, niezgodne z uchwałą Rady Miejskiej realizowanie Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok, brak przejrzystości i jawności działań burmistrza w zakresie realizacji budżetu (złamanie zasad jawności i przejrzystości działań), a także – co jest bardzo istotne – bardzo słabe przygotowanie „Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwieńsk”. Mimo, że burmistrz wiedział o konieczności wypłaty dodatku wyrównawczego dla nauczycieli w ocenianym budżecie nie zaplanowano ani jednej złotówki na ten cel… Czytaj więcej…

DEMOKRACJA PILNIE POSZUKIWANA…

demokracja pilnie poszukiwana

źródło zdjęcia: Cezary Woch

Tworzenie fikcyjnych wizji kreujących zafałszowane obrazy naszej rzeczywistości zawsze było domeną osób chorych na władzę (polityk to dla nich zbyt duże słowo), ale nawet takie działania powinny być poparte odrobiną kontrolowania realiów i nie robienia z ludzi stada baranów poprzez stosowanie iście goebellsowskiej polityki.

Od ponad roku dokładnie śledzę życie Gminy Czerwieńsk, ponieważ te piękne okolice tak mnie zauroczyły, że postanowiłam zostać kolejnym osadnikiem i już nawet mam tu swój kawałek ziemi. I właśnie dlatego, że jako „przybysz” mam wyostrzony wzrok na wszystko, co się dzieje na tym terenie, nie funkcjonuję w żadnych „układach”, śmiało chcę mówić o tym, co może boleć każdego, a sytuacja powoduje, że, jak dotychczas, te problemy pozostają za zasłoną milczenia. Przyznam, że dziwię się bardzo, iż tak mało lokalna społeczność korzysta z przywilejów demokracji i nie wypowiada swoich opinii na temat sprawujących rządy w ich imieniu. Brak jest jakiejkolwiek społecznej konstruktywnej krytyki, a przecież są ludzie wykształceni, mądrzy, zaangażowani. Gdzie jest lokalna inteligencja? – nauczyciele, lekarze, prawnicy. Gdzie wojsko, tak ściśle związane z terenem Gminy? Czytaj więcej…

Zagrajmy o zdrowie

Zagrajmy o zdrowie

źródło zdjęcia: Paulina Gajna

Mając na uwadze konieczność promocji zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych oraz chcąc zachęcić dzieci do twórczej ekspresji uczuć za pomocą słowa i gestu, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nietkowicach zorganizowała I Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych. Konkurs na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym pt. „Profiscena”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus. Nad poprawnością merytoryczną i organizacyjną czuwała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w osobie jej Przedstawiciela – Barbary Marczeni. Od momentu powstania idei przeglądu dostrzegała ona konieczność jego zaistnienia w środowisku. Czytaj więcej…

10 lat quasi demokracji

10 lat quasi demokracji

źródło zdjęcia: sxc.hu

Ostatnie wypowiedzi Burmistrza Czerwieńska i jego popleczników na łamach „U Nas” próbują dyskredytować, powstały w grudniu 2012 Klub Radnych Niezależnych. I tak np. pozwolę sobie zacytować kuriozalną wypowiedź burmistrza z nru 255/2013 „jestem rozczarowany postawą radnych, bo pierwszy raz w historii odrodzonego samorządu radni (KRNu) zablokowali zadania służące mieszkańcom”. (Przypomnę, że chodziło o poprawki do budżetu na rok 2014).

Panie Burmistrzu, dosyć tych propagandowych harców!- tej propagandy negującej opozycję, o istnieniu której burmistrz zapomniał . Otóż pozwolę sobie przypomnieć czytelnikom, że to radni z Komitetu Wyborczego P. Iwanusa głosowali przeciwko („zadaniom służącym mieszkańcom”): Czytaj więcej…

Dwaj przyjaciele ze szkoły

Dwaj przyjaciele ze szkoły

źródło zdjęcia: sxc.hu

Jak dwóch szkolnych przyjaciół po ucieczce, wypędzeniu i niemieckim podziale znowu się odnalazło – opisuje Harry Hörlitz z dawnego Leitersdorf, Kreis Crossen/Oder

Moi rodzice, Willy i Emma Hörlitz wraz ze swoimi dziećmi po zakończeniu drugiej wojny światowej w drugim tygodniu czerwca 1945 r. zostali wypędzeni z naszej rodzinnej miejscowości – Leitersdorf. W tzw. wędrówce na piechotę 15 lipca 1945 trafiliśmy do wsi Falkenrehde w Havelland i tam znaleźliśmy nowy dom.

Mój szkolny kolega, Siegfried Assmann, urodzony 30.12.1935, musiał zostać z matką w Leitersdorf i pracować dla Polaków. Dopiero w grudniu 1945 roku zostali wygnani, aż w końcu doszli do Meklemburgii. Jego ojciec, Paul Assmann, był w 1945 roku w niemieckim szpitalu, gdzie zmarł. Czytaj więcej…

Zalew – nie miejcie złudzeń…

zalew w Czerwieńsku

źródło zdjęcia: sxc.hu

Sprawa czerwieńskiego zalewu od samego początku budziła kontrowersje i od samego początku nie była jasna. Niewątpliwie, poprzez utworzenie ośrodka wodnej rekreacji na obrzeżach miasta, celem inicjatora samego pomysłu było przymilenie się mieszkańcom Czerwieńska, a w konsekwencji zapewnienie sobie popularności niezbędnej do rewanżu.

Samego pomysłu nie można zinterpretować inaczej analizując zagrożenia na które narażone są wszystkie nadodrzańskie miejscowości w czasie kolejnych kulminacyjnych wezbrań. Niewątpliwie bezprzecznym powodem takiej sytuacji był permanentny brak środków finansowych na inwestycje przeciw powodziowe i wieczne „oszczędzanie” na nich praktycznie przez wszystkie kolejne rządy. Czytaj więcej…

Szansa…

Małgorzata Gdak –Gołębiowska

źródło zdjęcia: Cezary Woch

Pełen słońca i kwiatów dyrektorski gabinet w jednej z korporacji finansowych w Warszawie, asystentka i służbowe auto. Jest absolwentką dwóch elitarnych warszawskich uczelni: Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) Wydziału Ekonomiki Produkcji oraz Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania.

W następstwie pracownik naukowy, adiunkt Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, współpraca z SGH, „po drodze” doktorat z ekonomii na renomowanej uczelni w czeskiej Pradze oraz nagroda Ministra Rolnictwa za pracę naukową na rzecz rolnictwa indywidualnego.

Znaki rozpoznawcze: uśmiech i życzliwość dla ludzi, hobby: jamniki (obecnie dwa)… Kim jest ta tajemnicza osoba? To Pani dr Małgorzata Gdak-Gołębiowska. Spróbujmy dowiedzieć się o Niej czegoś więcej… Czytaj więcej…

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.