Dzień kobiet w Sycowicach

źródło zdjęcia: Cezary Woch

„Serdecznie witam Panie Sycowianki, na naszym spotkaniu zorganizowanym w związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet. W tym pięknym dniu, wszyscy wyrażamy swoją wdzięczność za Waszą dobroć, poświęcenie, troskę o ciepło domowego ogniska i trwałość rodzin. To właśnie Wy, dajecie Życie, troszczycie się o wszystko i otaczacie najbliższych swoją miłością. Dlatego z całego serca życzę Wam przede wszystkim zdrowia, spełnienia często skrywanych marzeń i dobrego sąsiedztwa. Niech się święci Dzień Kobiet!” Takimi słowy powitał licznie zebrane Panie Sołtys Sycowic na spotkaniu zorganizowanym przez Radę Sołecką. Następnie każda z Pań otrzymała piękną czerwoną różyczkę i przy gromkich wybuchach śmiechu miała okazję oglądać program artystyczny zatytułowany „Uwiedziona”, który prezentowany był przez zielonogórskich aktorów. Były też grane na gitarze i śpiewane znane standardy muzyczne, nie zabrakło również lampki szampana i wspólnie odśpiewanych 100 LAT… . Po zakończeniu prezentacji artystycznej, przy pięknie nakrytych stołach, przez wiele godzin toczyły się sympatyczne rozmowy w których nie brakowało śmiechu, żartów i zabawnych sytuacji… . Dziękuję Radzie Sołeckiej i opiekunce świetlicy za przygotowanie pięknego spotkania. Dziękuję wszystkim Paniom za upieczenie wspaniałych ciast. Takiego „Dnia Kobiet” dawno nie było w Sycowicach… .

Cezary Woch

System powiadamiania mieszkańców

źródło zdjęcia: darmowe obrazy
Z dzieciństwa pamiętam, a były to czasy kiedy na wsi w pobliżu znanej miejscowości uzdrowiskowej nie było prądu (!), a telefon na korbkę był rzeczą nieznaną, jak sołtysi radzili sobie z powiadamianiem mieszkańców. Otóż sołtys chcąc zorganizować zebranie w celu powiadomienia mieszkańców o istotnych dla nich sprawach, wysyłał tzw. „kartkę”. Była to zwykła kartka papieru często wyrwana z 16 kartkowego zeszytu na której koślawym pismem napisany był termin i cel zebrania. „Kartka” wędrowała utartą drogą od sąsiada do sąsiada, który własnoręcznym podpisem potwierdzał otrzymanie wiadomości. Po dwóch lub trzech dniach „kartka” obeszła całą wieś i wróciła do sołtysa który miał pewność, że wszyscy zostali powiadomieni. Czytaj więcej...

Nowe inwestycje w Sycowicach w 2018 roku

Nowa świetlica w Sycowicach
Najpoważniejszym przedsięwzięciem będzie całkowita przebudowa drogi wojewódzkiej nr 276 która rozpocznie się w połowie roku. Są zarezerwowane na nią pieniądze, a obecnie trwają końcowe prace dopinające uzyskanie wszelakiego rodzaju pozwoleń. Jest to ogromne wyzwanie znacznie trudniejsze niż przebudowa drogi w Radnicy z uwagi na ciasną zabudowę wsi. Tu gdzie jest to możliwe zaprojektowano „wyprostowanie drogi”, wyznaczono specjalnie oznakowane przejścia dla pieszych, nie zapomniano o wygodnych zatoczkach autobusowych i kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię. Zaprojektowano również w centrum wsi dodatkowe wysepki spowalniające które na własny użytek nazwałem „wysepkami sołtysa”, ponieważ ja byłem ich pomysłodawcą … . Niezwykle ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców będą chodniki ciągnące się wzdłuż całej długości jezdni. Centrum wsi tuż przy kościele będzie ciekawie przebudowane, dlatego też zwlekamy z propozycją jego upiększenia. Całkowity koszt inwestycji około 12 milionów złotych. Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i wygody mieszkańcom, wieś bardzo zyska wizerunkowo. Czytaj więcej...

Boże Narodzenie

źródło zdjęcia: darmowe obrazy

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku, mieszkańcom Sycowic życzy

Cezary Woch

Spotkanie z Mikołajem

źródło zdjęcia: Elżbieta Wereszczyńska

Dnia 6 grudnia 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Sycowicach odbyło się Spotkanie z Mikołajem. Świetlica wypełniła się dziećmi, rodzicami, dziadkami. Uroczystość rozpoczęła się od zabaw integracyjnych. Przypomnieliśmy sobie "stare" i sprawdzone przez przynajmniej dwa pokolenia zabawy, przy których świetnie się bawiliśmy. Następnie podsumowano czytelnictwo dzieci w Punkcie Bibliotecznym za 2017 r. Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali: Zuzanna Małyszko, Patryk i Maciej Sajdak, Lena Styś, Anastazja i Paweł Gryszko i Gabrysia Pałucka. Dużą uciechą dla dzieci były gry i zabawy sprawnościowe. Atrakcją była także loteria. Dzieci z wypiekami na twarzy odbierały wylosowane nagrody. Po tych emocjach rodzice zaprosili uczestników imprezy na poczęstunek, pyszny tort i ciasto. I przyszedł czas na najbardziej wyczekiwanego gościa - Mikołaja. Został on radośnie przywitany, a w oczekiwaniu na paczki recytowały wiersze. Następnie Mikołaj obdarował dzieci prezentami. Dzieci były uradowane i szczęśliwe. Dziękuję rodzicom, którzy upiekli ciasta na imprezę mikołajkową, Pani Marii Szczepankiewicz, Iwonie Małyszko i Natalii Kusiowskiej. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie, a później pomagali w trakcie tej uroczystości. Dzięki dobrej współpracy spotkanie odbyło się w bardzo miłej, a wręcz rodzinnej atmosferze.

Elżbieta Wereszczyńska

Klimat, a cywilizacje… . cz.2

źródło zdjęcia: darmowe obrazy

Przodkowie wszystkich ludzi na świecie pochodzili z Afryki Subsaharyjskiej zwanej często Czarną Afryką, obejmującą obszary na południe od Sahary i zamieszkałą w większości przez ludność czarnoskórą. Obecnie jest to jeden z najsłabiej rozwiniętych gospodarczo i najbiedniejszych regionów świata. Wielu mieszkańców utrzymywało się tam i nadal utrzymuje z tradycyjnego rolnictwa i pasterstwa, ale długie okresy suszy często uniemożliwiały zaspokajanie najbardziej podstawowych potrzeb żywieniowych. Czarnej Afryce przeciwstawia się często tzw. Białą Afrykę obejmującą obszary Afryki północnej zamieszkałą przez białe ludy arabsko-berberyjskie. Nauka za kolebkę cywilizacji ludzkiej uznaje Sumer leżący na południu dzisiejszego Iraku, gdzie zręby osadnictwa tworzyła tam tajemnicza kultura Ubajd, którą w połowie V tysiąclecia p.n.e. najechali jeszcze bardziej tajemniczy Sumerowie. Lud o którego pochodzenie do dziś toczą się spory, rozpoczął prawdziwy boom cywilizacyjny rozwijając nauki ścisłe m.in. zaawansowaną matematykę i astronomię. Sami Sumerowie, zajmujący się głównie hodowlą i rolnictwem twierdzili, że wiedzę przekazali im "bogowie". Zastanawiający jest ten trudny do zrozumienia skok cywilizacyjny: od hodowcy owiec i kóz, do znawcy zaawansowanej matematyki i astronomii. I tu kłania się teoria, według której w przeszłości Ziemię odwiedzili przybysze z Kosmosu… . Można w to wierzyć lub nie, ale istnieje dostateczna ilość dowodów wskazujących na taką postać rzeczy… . Wiele przykładów możemy znaleźć również w Starym Testamencie /zachęcam do jego czytania…/, chociażby w Księdze Ezechiela opisany słowami prostego pasterza strat statku kosmicznego… Nasi przodkowie podobnie jak i my dzisiaj, byli poddani wpływom zmian klimatycznych, a to z kolei miało i ma doniosły wpływ na ich i nasze życie. Czas w którym po raz pierwszy opuścili Afrykę, zbiegł się z bardzo wyraźnym ociepleniem klimatu, co umożliwiło rozszerzenie się obszarów pokrytych szatą roślinną, a co za tym idzie zapewniło zabezpieczenie potrzeb żywieniowych zarówno hodowanych zwierząt jak i ludzi. Skoro żywność można było zdobyć wszędzie, możliwe stało się przemieszczenie na inne tereny. W niektórych miejscach, lodowce blokowały migrację, ale po zmianach klimatu, gdy wiele z nich zaczęło się topić, pojawiły się przejścia, swego rodzaje pomosty lądowe. Między innymi dzisiaj wiemy, że trasa taka powstała tam, gdzie dzisiaj jest Morze Beringa – łączyła ona Syberię z Ameryką Północną. Tą drogę miedzy innymi pokonał przemieszczający się z terenu południowych Indii praprzodek bizona i protoplaści przyszłych plemion indiańskich. Klimat pozwalał na wprost nieprawdopodobny rozwój działalności ludzkiej w każdej dziedzinie, ale również potrafił zabrać wszystko, powodując głód, choroby, wojny i w konsekwencji upadek kultur i cywilizacji. Gdybyśmy z lotu ptaka popatrzyli na starożytny i dzisiejszy Egipt zauważylibyśmy, że jest to kraj typowo pustynny za wyjątkiem niezwykle urodzajnej delty Nilu obejmującej 4% obszaru i koncentrującej 98% ludności kraju. To właśnie delta Nilu była kolebką rozwoju jednego z największych imperiów świata. Ponad 4 tys. lat temu Egipt nawiedziły jednak gwałtowne zmiany klimatu. Opady deszczu stały się intensywne i nieprzewidywalne. Okresowe rzeki potrafiły wezbrać, gwałtownie zalewając duże tereny i powodując śmierć wielu ludzi. Egipcjanie starali się chronić przed zagrożeniami budując m. in. tamy, ale większość tych obiektów była zbyt słaba by powstrzymać siły natury. Około 200 – 300 lat później klimat zaczął się osuszać. Jeziora powoli wracały do swoich brzegów, a Egipt zaczął przypominać sawannę. Wiele malowideł skalnych z tamtego okresu zachowanych w grobowcach przedstawia rozległe, porośnięte trawą i drzewami sawanny, po których wędrują lwy i żyrafy. Jednak wraz z osuszaniem klimatu sawanna wracała na swoje pierwotne tereny. Dla Egipcjan musiał być to ciężki czas, ponieważ wraz z sawanną odchodziły zwierzęta na które mogli polować. Zapanował głód któremu towarzyszyły rozmaite choroby i epidemie. Być może Egipcjanie zdołaliby przystosować się do życia w nowym środowisku, ale nastąpiły kolejne zmiany klimatu. Egipt znów nawiedziły ulewy, co miało duży wpływ na ówczesne budownictwo. Większość budowli starożytnego Egiptu, w tym budynki urzędowe, a nawet sam pałac królewski, zbudowane były z cegły, która na skutek przeciągających się opadów po prostu zmieniała się w błoto. Kamień był budulcem przeznaczonym jedynie do wznoszenia obiektów sakralnych takich jak świątynie i grobowce. Destrukcji ulegały nie tylko budynki mieszkalne, ale co gorsza magazyny z żywnością i urzędy. Zniszczenie spichlerzy i utrudniony dostęp do pól uprawnych w okresach pomiędzy normalnymi wylewami Nilu musiało doprowadzić do kolejnej klęski głodu. Państwo było nękane przez kolejne klęski nieurodzaju, głodu i epidemii, które pustoszyły kraj dopóty, dopóki ludzie znów nie przystosowali się do panujących warunków. W miarę upływu czasu, warunki uległy poprawie, ale Egipt już nigdy nie podniósł się z kolan. Czyż sytuacja ta nie kojarzy się nam z biblijnymi „plagami egipskimi”? To samo można powiedzieć o starożytnej Grecji, która utraciła swoje znaczenie w związku z 300-letnią suszą, która trwała od 1200 do 850 roku p.n.e. W roku 250 zaczęły się także susze w całym Imperium Rzymskim które sprawiły, że Cesarstwo zostało poważnie osłabione. Sytuację tą bezwzględnie wykorzystał Czyngis-chan który ruszył na podój ówczesnego świata budując na terenach dalekiej Europy i Azji swoje własne imperium. W końcu XI wieku intensywne susze zdewastowały Mongolię, ale w okresie panowania Czyngis-chana w latach 1211-1225, niezwykle obfite opady deszczu i sprzyjający klimat spowodowały, że mongolskie stepy stały się krainą obfitującą w doskonałe pastwiska. Umożliwiło to z kolei wyhodowanie mongolskim wojownikom tysięcy niezwykle odpornych na wojenne trudy koni. Żyzne ziemie Mongolii stymulowały jej szybki rozwój, ale także Chiny w tym samym okresie doznały niezwykłego rozkwitu. Klimat odegrał również niebagatelną rolę w podboju Ameryki, ponieważ hiszpańscy konkwistadorzy zastali potężne niegdyś imperium wyczerpane ponad 300 letnimi suszami, a dzielnych niegdyś wojowników niezdolnych do walki i stawiania zbrojnego oporu. Nieco później Aztekowie także przeżyli swój upadek ze względu na ogromną suszę, która dotknęła ich w XVI wieku. Gdy zostali podbici w 1519 roku, na terenach współczesnego Meksyku mieszkało 25 milionów ludzi. Sto lat później pozostało już ich tylko 1,2 miliona. Warto także zwrócić uwagę na to, że chińska dynastia Tang (618 - 907 r. n.e.) oraz wielka cywilizacja Majów okresu klasycznego (ok. 250 - 900 r. n.e.) przechodziły stadia rozwoju i upadku w tym samym rytmie. Każda z nich pod koniec swojego istnienia doświadczyła trzech głębokich kryzysów politycznych i gospodarczych: ok. 810, 860 i 910 roku n.e. Majowie pozostawili po sobie niesamowite budowle znajdujące się na terenie dzisiejszego Meksyku, Gwatemali i Belize. Mieli wiedzę matematyczną i astronomiczną, rozwinęli własne pismo, system liczbowy i kalendarz. Potrafili wyznaczać cykle ciał niebieskich (!), przewidzieli, kiedy rzekomo będzie koniec świata (21 grudnia 2012 roku). W Chinach wybuchały bunty chłopskie, a niezadowolona arystokracja próbowała obalić panującą dynastię. W Ameryce Środkowej Majowie przewracali stele sławiące ich królów i opuszczali swe najwspanialsze miasta, które wkrótce pochłonęła dżungla. Za tymi dramatycznymi wydarzeniami stały susze, które spowodowały upadek podstawy ówczesnej chińskiej i środkowoamerykańskiej gospodarki którą było rolnictwo. Jednym z czynników kształtujących tamtejszy klimat i powodujących katastrofalne w skutkach susze po obu stronach oceanu, były wiejące z różną siłą wiatry monsunowe. Natomiast biblijna opowieść o niszczycielskim potopie to tylko jedno z wielu świadectw tego, jak natura zmieniała dzieje ludzkości. Powodzie, burze, susze i pożary, będące konsekwencją wahań klimatu bywały w przeszłości powodem masowej migracji ludzi, co doprowadziło do upadku niejednej cywilizacji. Ale nawet mniejsze, tylko powtarzające się przez kilka lat powodzie lub susze które utrudniały uprawy, zmuszały w przeszłości wielu ludzi do migracji, co skutkowało zatrzymaniem rozwoju całych kultur. To tylko nieliczne przykłady cywilizacji i kultur po których za przyczyną zmian klimatu zaginął bezpowrotnie ślad, a być może wiele z nich czeka jeszcze na swoje odkrycie, ale musimy uzbroić się w cierpliwość. Chciałbym jednak wymieć tu jeszcze jedną, mało znaną kulturę ludu zamieszkującego dolinę Indusu, terenu położonego na obszarze dzisiejszych północno-zachodnich Indii, Afganistanu i Pakistanu. Cywilizacja Indusu nie tylko była bardzo rozwinięta, ale również zajmowała tereny dwa razy większe niż Egipt i Mezopotamia razem wzięte. Ponad 5000 lat temu cywilizacja ta zwana też kulturą harappańską, swój rozkwit przeżywała między 3300 a 1300 rokiem p.n.e. Szacuje się, że mogła liczyć nawet 5 mln ludzi, czyli niemal 10% populacji ówczesnego świata. Doskonale zorganizowane miasta podzielone prostopadłymi ulicami, zaawansowany system kanalizacyjny z toaletami w domach mieszkańców (!), własne pismo. W dolinie Indusu żyła jedna z niewątpliwie najciekawszych starożytnych cywilizacji, którą niestety wciąż mało znamy. Przyczyną upadku tej cywilizacji były najprawdopodobniej zmiany klimatyczne gdzie wyjątkowo uciążliwe deszcze monsunowe powodowały gigantyczne powodzie po których następowała susza. Zaczęło brakować żywności w wyniku czego ludność opuszczała miasta tworząc małe osady rolnicze. Jeśli dzisiaj popatrzymy na te tereny, na to jak wyglądają tamtejsze miasta, jak żyją w nich ludzie, co jest głównym „produktem” rolniczych upraw, to widzimy stan wielkiego upadku którego przyczyną były zmiany klimatyczne. Na zakończenie chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię która wielu spędza sen z powiek i budzi uzasadnione obawy. Chodzi mianowicie o „migracje i wojny klimatyczne”. ´Myślicie, że migracja jest dziś wyzwaniem dla Europy z powodu ekstremizmu? Poczekajcie, aż zobaczycie, co stanie się, gdy zabraknie wody i żywności, a jedno plemię będzie walczyć z drugim o zwykłe przetrwanie - ostrzegał niedawno sekretarz stanu USA John Kerry’. Naukowcy przewidują, że globalne ocieplenie generujące zmiany klimatu nie tylko sprawi, że Afryka i Bliski Wschód staną się miejscami nieznośnymi do życia, ale również zwiększy się ryzyko konfliktów zbrojnych o kurczące się zasoby. Gwałtowna zmiana klimatu potęguje ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze i powodzie, oraz przyspiesza procesy pustynnienia i erozji żyznych gleb. Efekt tego jest taki, że biedne kraje Trzeciego Świata już dziś odczuwają niedostatek wody pitnej i żywności, a zapowiada się, że będzie jeszcze gorzej. W niedalekiej przyszłości świat czekają brutalne konflikty o podstawowe zasoby, wojny domowe w najbiedniejszych zakątkach globu i gigantyczne migracje uchodźców, szturmujących granice państw zamożnej Północy… . Przykładem tego jest sytuacja w Darfurze w Sudanie, gdzie spadek opadów o prawie jedną trzecią w ostatnich czterech dekadach spowodował pustynnienie pól uprawnych i pastwisk oraz wysychanie źródeł wody. To przyczyniło się do wzrostu napięć pomiędzy zamieszkującą północ kraju ludnością arabską, a czarnymi plemionami z południa, co w konsekwencji doprowadziło do wybuchu wojny domowej. Ocenia się, że z powodu rosnących temperatur ryzyko konfliktów zbrojnych w Afryce Subsaharyjskiej wzrosło już teraz o 11 procent, a będzie jeszcze gorzej. Konsekwencją tego jest sytuacja którą codziennie widzimy w środkach masowego przekazu, jak wypełnione po brzegi pontony z narażającą własne życie czarnoskórą ludnością Afryki Subsaharyjskiej płyną w nieznane, szturmując granice państw „zamożnej Północy”. Musimy mieć jednak świadomość tego, że przyjęcie tam wszystkich migrujących z Afryki i Azji jest absolutnie nierealne i niemożliwe. Stwarzanie takiej ułudy to niezwykle niebezpieczny precedens wywołujący póki co, różnorakie konflikty w samej Europie. Oto skala problemu który wywołany został przez zmiany klimatu i z którym muszą się dzisiaj zmierzyć społeczeństwa dostatniej Europy… .

Cezary Woch

Klimat, a cywilizacje… . cz.1

źródło zdjęcia: darmowe obrazy
„Klimat naszej planety od milionów lat podlegał ciągłej ewolucji, a jego zmiany w przeszłości zawsze powodowały głód, choroby i epidemie. Wywoływały również na wielką skalę migracje ludności, a nawet wojny w wyniku których zmiatane z powierzchni ziemi były społeczności i społeczeństwa”. Klimat tylko pozornie nie ma nic wspólnego z rozwojem cywilizacji. Owszem ma i to bardzo dużo, ale na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy. Aby zrozumieć te zależności musimy najpierw wyjaśnić, co oznacza pojęcie „klimat”. Klimat danego obszaru to ogół zjawisk pogodowych w okresie wieloletnim. Ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji różnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru. Musimy mieć jednak świadomość, że zmiany klimatu nie zachodzą w ciągu dni ani miesięcy. Nawet nieznaczne jego wahania to procesy trwające dziesiątki, a nawet setki lat. Do podstawowych czynników wpływających na klimat Ziemi należą: promieniowanie słoneczne, układ kontynentów i ich przemieszczanie się, grubość pokrywy śnieżnej i lodowej, aktywność wulkaniczna, stężenie aerozoli w atmosferze oraz emisja gazów cieplarnianych. Czytaj więcej...

Dlaczego wieje wiatr…?

źródło zdjęcia: Cezary Woch
Tropikalny cyklon „Katrina” zniszczył Karaiby, Kubę i Florydę, natomiast orkany „Ksawery” i „Grzegorz” zdewastowały sieć energetyczną, drzewa i domy w Niemczech, Czechach, Rumunii i w lubuskim. Nawalne wiatry występowały zawsze, ale teraz na skutek zmian klimatycznych których jesteśmy biernymi świadkami pojawiają się częściej i sieją zniszczenia ze znacznie większą siłą. Klimat naszej planety od milionów lat podlegał ciągłej ewolucji, a jego zmiany w przeszłości zawsze powodowały głód, choroby i epidemie. Wywoływały również na wielką skalę migracje ludności, a nawet wojny w wyniku których zmiatane z powierzchni ziemi były społeczności i społeczeństwa. Klimat i społeczeństwa to fascynujący temat, ale póki co, zastanówmy się „dlaczego wieje wiatr…?”. Czytaj więcej...

III Dzień Seniora w Sycowicach

źródło zdjęcia: Cezary Woch

W ubiegły piątek spotkaliśmy się w świetlicy w Sycowicach na trzecim z kolei Dniu Seniora. W towarzystwie najbliższych rodzin licznie przybyli nasi najstarsi mieszkańcy. Byli obecni również mieszkańcy w średnim wieku i spora grupka dzieci. Zaproszeni zostali wszyscy, ale na spotkanie przyszedł ten kto mógł i chciał. Mieliśmy też miłych gości: przybył zaproszony jak co roku nasz proboszcz ks. Jerzy Krauze i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Będowa Pani Janka Wróblewska. Dni Seniora są organizowane po to aby, podkreślić rolę najstarszych mieszkańców w tworzeniu naszego wspólnego dobra i wykazać im, że pomimo zakończenia przez nich okresu działalności zawodowej są w dalszym ciągu szanowanymi i potrzebnymi członkami naszej społeczności. Spotkanie uświetnił występ sporej grupy dzieci przygotowanych przez Panią Elę Wereszczyńską, które nagrodzone zostały przez seniorów gromkimi brawami i słodyczami. W drugiej już „nieoficjalnej” części spotkania organizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek w skład którego wchodził między innymi sponsorowany gulasz po węgiersku z wrzosówki /jagnięcina/. Potrawa ta dotychczas nieznana w Sycowicach smakowała wszystkim, a niektórzy prosili jeszcze o dokładkę…. . Organizatorzy dołożyli starań aby wszyscy goście byli należycie uhonorowani i zadowoleni ze spotkania. Było ono możliwe dzięki zaangażowaniu Pani Eli Wereszczyńskiej, Pani Anny Grzyb która przygotowała smaczne potrawy w swojej kuchni oraz ogromu pracy którą włożyły Panie: Violetta Pałucka, Karolina Krzemińska i Edyta Danielewicz. Bardzo im za to dziękuję. Dziękuję również wszystkim darczyńcom bez których wsparcia spotkanie byłoby bardzo utrudnione, Do zobaczenia za rok na IV Dniach Seniora w Sycowicach.

Cezary Woch

Dzień dziecka w Sycowicach

źródło zdjęcia: Wioletta Pałucka

W dniu 31 maja b.r. w godzinach popołudniowych na Placu Zabaw w Sycowicach odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Impreza była zorganizowana przez Świetlicę Wiejską i Radę Sołecką, dla wszystkich dzieci. Uczestniczyło ponad 60 osób. Po powitaniu i złożeniu życzeń dzieciom rozpoczęła się zabawa. Rozegrane zostały konkursy sprawnościowe w różnych kategoriach wiekowych. Wszystkie konkursy nagradzane były drobnymi upominkami lub słodyczami. Miejscowe cheerleaderki pokazały kilka układów tanecznych, dopingujących dzieci do rywalizacji sportowej. Można było potańczyć, młode tancerki zachęcały dzieci do tańca. Dużą atrakcją dla dzieci było zrobienie tatuażu przez panią Joannę, jej stoisko było oblegane. Niektórzy rekordziści zdołali sobie zrobić nawet 3-4 tatuaże. Niespodzianką dla dzieci była wizyta strażaków, z zastępu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sycowicach. Dzieci mogły zwiedzić wóz strażacki, przymierzyć hełm. Strażacy zaprezentowali rozwinięcie sprzętu gaśniczego tj podanie wody na źródło ognia ( na sucho). Nie zabrakło tradycyjnego poczęstunku – kiełbasek z grilla, były też lody i słodycze. Na zakończenie imprezy wszystkie dzieci otrzymały drobne prezenty, które sprawiły im wielka radość. Dziękujemy p. Joannie Ruszczyńskiej, p. Joannie Pikosz oraz Strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sycowicach.

Rada Sołecka i Świetlica Wiejska

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.